Forurening i København: Disse steder skal du undgå

H.C. Andersens Boulevard er den adresse i Danmark med det højeste niveau af CO2. Foto:Sigfrid Lundberg
H.C. Andersens Boulevard er den adresse i Danmark med det højeste niveau af NO2.
Foto: Sigfrid Lundberg

Miljøstyrelsen udmelding er klar: Luftforureningen i Danmark er faldende. Sådan lød det, da den årlige rapport fra Aarhus Universitet udkom tidligere i denne uge. De gik dog mere stille med, at niveauet af kvælstofdioxid (NO2) på H.C. Andersens Boulevard overgår de grænseværdier, som EU har opstillet for luftforurening.

Forurening i København overstiger EU’s grænser

EU’s grænse ligger på 40 mikrogram per kubikmeter, men på H.C. Andersens Boulevard når niveauet af NO2 helt op på 51 mikrogram per kubikmeter.

Årsagen er blandt andet, trafikken i området er blevet omlagt, så maskinen, der måler luftforureningen, er placeret tættere på trafikken end ved tidligere målinger.

Det konstaterer Miljøstyrelsens på sin hjemmeside.

– Den væsentligste årsag til den forøgede koncentration på H.C. Andersens Boulevard er en permanent ændring af vejbanerne ud for målestationen, står der.

Men selvom målestationens placering rigtigt nok giver højere tal end før 2010, hvor trafikken på boulevarden blev omlagt, overstiger tallene alligevel de grænseværdier, EU har udstedt.

Læs også: Luftforurening slår flest mænd ihjel

Man kan derfor ikke sige, at målingerne er ubrugelige, bare fordi målestationen er placeret anerledes i forhold til trafikke, fastslår Thomas Ellermann, der er seniorforsker på Nationalt Center for Miljø og Energi fra Aarhus Universitet, som står bag rapporten om luftforurening i Danmark.

– Trafikomlægningen har givet en stigning, som ikke er et udtryk for, hvordan det generelt går med luftforureningen i Danmark. Der er en overskridelse af grænseværdien, og det vil der også være, selvom målestationen blev flyttet, siger han.

H.C. Andersens Boulevard er langt fra det eneste sted i København, hvor luftforureningen når kritiske højder. 11 andre steder i byen overgår målingerne EU’s grænseværdier for NO2.

Klik på de blå prikker på kortet herunder og se, hvor 12 værste steder med NO2-forureningen er i København. Artiklen fortsætter under kortet.

Forureningen er farlig for luftvejene

De høje værdier af NO2, der er målt på H.C. Andersens Boulevard, skyldes hovedsagligt den massive trafik og særligt dieseltrafikken.

NO2 er en gasforurening, der kan have sundhedsskadelige effekter for luftvejene. Det betyder, at folk, der i forvejen lider af luftvejssygdomme, er særligt udsatte for denne form for luftforening.

Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. Det er fuldstændigt uacceptabelt, når vi kan gøre noget ved problemet. Derfor vil jeg nu rette henvendelse til miljøministeren og bede hende ændre loven, så København fremover kan stille samme skrappe krav til personbiler og varevogne, som vi i dag kan til busser og lastbiler.
Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøminister

Steen Solvang Jensen, der forsker i luftforurening og menneskers eksponering til forurening, peger på to måder at undgå unødigt eksponering:

– Den ene er, at samfundet reducerer mængden af forurening, så det ikke har samme sundhedsskadelige effekt. Det er noget, man arbejder på. Den anden måde, man som enkeltperson kan gøre noget, er ved at prøve at undgå de steder, hvor koncentrationerne er højest, hvilket er på de mest trafikkerede og lukkede gaderum. Hvis man prøver at bevæge sig gennem byen i områder, hvor der ikke er så meget trafik, og hvor det er mere åbent, så vil man også blive mindre eksponeret, siger Steen Solvang Jensen.

Uenighed mellem regering og kommune

Københavns Kommune og regeringen har i længere årrække været uenige om, hvordan udfordringen med den for høje luftforurening i København skal forhindres.

Læs også: Mærsk og Philips vil reducere CO2-udslip

Miljøstyrelsen ønsker at flytte målestationen, så tallene nedbringes, så de igen kan sammenlignes med observationerne før 2010, hvor trafikken ved omlægning kom tættere på måleren. Denne ansøgning har Københavns Kommune dog afslået, fremgår det af en pressemeddelelse tidligere på ugen, hvori der også står, at teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil anmode miljøminister Eva Kjær Hansen (V) om politiske initiativer, der kan nedbringe luftforureningen i København.

– Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. Det er fuldstændigt uacceptabelt, når vi kan gøre noget ved problemet. Derfor vil jeg nu rette henvendelse til miljøministeren og bede hende ændre loven, så København fremover kan stille samme skrappe krav til personbiler og varevogne, som vi i dag kan til busser og lastbiler, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i pressemeddelelsen.