Dragør Kommune er den eneste kommune, der har sagt nej til en langsigtet klimaplan

Tim Meicker, kandidat til kommunalbestyrelsen i Dragør for Socialdemokratiet, stiller spørgsmålstegn ved kommunens manglende langsigtede klimahandleplan. Foto: Privatfoto.

Kommunalbestyrelsen i Dragør har besluttet ikke at deltage i DK2020. Et projekt, der skal hjælpe alle kommuner med at lave en klimaplan, der lever op til Paris-aftalens mål om begrænsning af CO2-udledning, så den globale temperatur ikke stiger med mere end 1,5 grader. Glostrup Kommune er udover Dragør Kommune den eneste kommune, der ikke er med i planen. Deres deltagelse skal diskuteres af kommunalbestyrelsen d. 11/11. Dermed er Dragør Kommune den eneste kommune, der har taget en endelig beslutning om ikke at være med.

DK2020-projektet om kommunernes klimaplaner

    • DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.
    • Projektet er skabt af det internationale storbynetværk C40, der vil arbejde for at byerne mindsker CO2-udledningen globalt, foreningen Realdania, der blandt andet arbejde med at fremme den bæredygtige udvikling gennem det byggede miljø, den grønne tænketank CONCITO, Kommunernes Landsforening og regionerne
    • 95 kommuner er med i projektet. Københavns Kommune er allerede en del af C40 internationale bynetværk. Glostrup Kommune er i gang med at revurdere, om de skal være med i projektet.
      Kilde: DK2020

Læs også: Klimaangst på fremmarch: 4 ud af 10 europæiske børn og unge er bekymrede

– Det er jo helt håbløst og rigtig, rigtig ærgerligt. Det giver os en dårligere mulighed for at udvikle os. Det viser noget om, hvilket engagement der er, i den nuværende kommunalbestyrelse for at arbejde med bæredygtighed og gøre Dragør mere klimavenlig. Det vil jeg lave om på, siger Tim Meicker, kandidat for Socialdemokratiet til kommunalbestyrelsen, om Dragør Kommunes valg om ikke at være med i DK2020-projektet.

Politikere vil fokusere på lokale tiltag

Begrundelsen for ikke at lave langsigtede, bindende klimaplaner, der lever op til Parisaftalen er ifølge borgmester Helle Barth (V), at kommunen hellere vil fokusere på egne projekter.

– Kommunalbestyrelsen har i budgetforhandlingerne blandt andet afsat 24. mio. kr. til konkrete initiativer, der vil reducere CO2-udledningen med yderligere 25 procent fra 2022 til 2025, siger Helle Barth (V).

Læs også: Dragør: 1,5 ton affald på en enkelt dag

Borgmesteren kan ikke svare på, hvorvidt de igangsatte projekter er tilstrækkelige til at opnå de samme mål, som kommunerne der deltager i DK2020 og dermed målsætningerne i Parisaftalen.

Dragør har tidligere været med i Danmarks Naturfredningsforenings projekt ’Klimakommuner’. Det projekt er nedlagt, fordi DK2020 ifølge Danmarks Naturfredningsforening er grundigere og mere dybdegående. Siden den klimaplan, som kommunen vedtog i forbindelse med projektet, har Dragør ikke vedtaget en samlet klimaplan. Dog har kommunen i forbindelse med projektet reduceret deres CO2-udslip med 50 procent i forhold til 2001.

Hvor er de langsigtede klimahandleplaner, som dem i DK2020?

Tim Meicker (S) kritiserer, at kommunalbestyrelsen har valgt at takke nej til tilbuddet om sparring med aktørerne i DK2020.

– Jeg tror, at manglen på en langsigtet klimaplan og mål om at opnå Parisaftalen til dels skyldes, at mange af medlemmerne i kommunalbestyrelsen har siddet der længe og ikke er fulgt med borgernes ønsker. En anden grund er, at der har været for meget fokus på andre enkeltsager. Der er nogle små, lokale sager, der overrumpler klimaforandringernes betydning. Og måske fordi, dem der sidder der, ikke er helt klar over, hvad der egentlig kan gøre på kommunalt plan.

Til dette svarer Helle Barth (V), at de vælger, at fokusere på de lokale initiativer.

Samtidig kritiserer kommunalvalgskandidaten, at de nuværende ’klimaplaner’ primært omhandler klimatilpasning, som kystbeskyttelse og kloakudvidelse, i stedet for at forebygge klimaforandringerne.

– Det er måske endnu vigtigere at få igangsat den grønne omstilling end at tilpasse os til klimaforandringerne. Andre kommuner brager afsted, mens Dragør falder bagud.

DK2020 vil ikke kritisere Dragør Kommune for deres manglende deltagelse. De sætter i stedet fokus på Dragørs demokratiske frihed til at til- og fravælge projektet samt at det er en succes, at så mange andre kommuner deltager.

Sådan gjorde vi: Idéen opstod på baggrund af en gennemgang af Dragørs klimaplaner. Helle Barth (V) er blevet interviewet både telefonisk og skriftligt. Tim Meicker (S) er også blevet interviewet telefonisk.