Mystik: Bliver Valby til Christiansberg?

Navnet Christiansberg vil for de fleste københavnere og Københavns-kyndige klinge en smule bekendt. Og måske også en smule underligt. For navnet fører sandsynligvis associationer om både bryggeriet Carlsberg og det mondæne Frederiksberg med sig.

Men Christiansberg var det navn, der var tiltænkt en ny bydel i Valby ved København. Det område, der siden 1958 har været rammen om det, der hedder Grønttorvet, skal ifølge Københavns Kommunalplan laves om. De er de planer, der fører en vis navnemystik med sig.

Og det er nok ikke helt tilfældigt at Frederiksberg er en del af de associationer, der bliver knyttet til navnet. I forbindelse med projektet står der på København Kommunes hjemmeside at: ”Valby skal være et moderne kvarter med vægt på kultur og bevægelse.”

Farvel til Christiansberg

I den forbindelse med den nye bydel indgik ejendomsudviklingsselskabet CVM Development en aftale med Københavns Kommune om at udvikle området. Og det er derfra forslaget om navnet Christiansberg kommer. Men i 2009 ophørte aftalen bl.a. pga. finanskrisen og meget tyder
på, at CVM Developments farvel til aftalen også betyder et farvel til navnet Christiansberg.

Hos Københavns Kommune vil man i forbindelse med navnet ikke oplyse andet end, at intet på nuværende tidspunkt er afklaret.

På www.christiansberg.dk kan man læser, at Grønttorvet København A/S i øjeblikket har overtaget alle rettigheder til udviklingsarbejdet for bydelen. Det er meningen, at der snarest findes en ny køber til Grønttorvsgrunden. Om de vælger at overtage navnet Christiansberg eller om de blot vil bruge det som en arbejdstitel, vil fremtiden vise.
   

Læs også:
Arkitekter krydser landsbyen med storbyen
Grønttorv bliver nybyggerområde

Hjemmesiden: www.christiansberg.info