Ny app giver psykisk syge en psykiater i lommen

Ny app skal i fremtiden sikre, at psykiatere hjælper de patienter, der har mest brug for hjælp. Foto: Gert Altmann, www.pexels.com
En ny app skal i fremtiden sikre, at psykiatere hjælper de patienter, der har mest brug for hjælp.
Foto: Gert Altmann, www.pexels.com

Danskerne er efterhånden blevet vant til, at smartphone apps kan holde styr på alt fra netbanken til kalorieindtag og flybilletter. Men tænk, hvis du i fremtiden fik en app, som kunne fortælle dig, hvilken psykisk tilstand, du befinder dig i?

Det er netop blevet en realitet med en ny app, hvor psykisk syge hver dag skal indberette, hvilket humør de har været i, hvor meget de har sovet, om de føler sig stressede og deres aktivitetsniveau.

Læs også: Psykisk syge unge skal hjælpes med ny app

Hjælp til dem, der har brug for det

Tilsammen giver det en vurdering af personens psykiske tilstand. Hvis tilstanden er kritisk, bliver brugeren kontaktet af en psykiater, og på den måde finder man ud af, hvem der har brug for samtaler.  Det fortæller professor på DTU og direktør i Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) Jakob Bardram, som har fået idéen til appen, som allerede bruges flere steder i landet.

– Appen hjælper psykiateren til at følge bedre med i, hvordan hans patienter har det. Det giver ham mulighed for at prioritere blandt patienterne, så det er nemmere at hjælpe dem, som ser ud til at have det dårligt, siger Jakob Bardram.

Mere om appen 

  • Appen er blevet til i et samarbejde mellem DTU og Rigshospitalet
  • Den var oprindeligt tiltænkt bipolare patienter, men i dag bruges den af både maniodepressive, depressive, skizofrene og patienter med boarderline eller posttraumatisk stress. Eksempelvis bruger veterancenteret løsningen.
  • Appen er udsprunget af EU-finansieret forskning, og udviklingen er betalt med støtte fra Markedsmodningsfonden, Innovationsfonden og private investorer.
  • Det er ikke undersøgt, om appen kan skabe besparelser for de regioner, der bruger den.

Kilde: Jakob Bardram, Proffesor på DTU og direktør i CACHET

Mere digital kontakt

Proffessor og app-udvikleren mener ikke, at det er problematisk, at nogle patienter vil opleve færre fysiske besøg hos deres psykiater. Appen medfører nemlig, at dem der har mest brug for hjælp, får flere besøg, og dem, der ikke har det samme behov, får færre.

Samtidigt tilføjer han, at psykiateren overordnet set vil få mere kontakt med patienterne end det er tilfældet i dag – kontakten bliver bare digitaliseret.

– I øjeblikket har psykiaterne begrænset kontakt med sine patienter udenfor de planlagte konsultationer, så appen giver helt klart mulighed for, at psykiateren kan følge sine patienter mere tæt, siger Jakob Bardram.

Læs også: Ny app skal skabe tryghed blandt stalkingofre

Skal ikke erstatte, men supplere

Hos SIND – landsforeningen for psykisk syge tager de glædeligt imod appen, så længe den blot supplerer den personlige kontakt og ikke erstatter den.

– Det er vigtigt, at patienten ikke kun kommer til samtale, når appen siger, at nu er der brug for det. Man skal sikre sig at man også har en kontakt med sin behandler ind i mellem. Men bortset fra det, så er det rigtig fornuftigt at bruge teknologien. Selvom man selvfølgelig kun skal bruge den på de mennesker, som har lyst til det, og som kan, siger formanden for  SIND Knud Kristensen.

Selvvurdering virker

For at appen kan fungere efter hensigten, kræver det, at den psykisk syge er i stand til at vurdere sin egen tilstand. Appen fejldiagnosticerer nemlig patienten, hvis en han eller hun over- eller undervurderer sin sygdom.

– Vi har lavet et studie, som viser, at der er en stærk sammenhæng mellem patienternes egen vurdering af, hvordan de har det og den lægelige vurdering. Det viser, at patienterne i høj grad er i stand til at vurdere sig selv, og det er et meget vigtigt parameter, i at app’en kan bruges i behandlingen, siger Jakob Bardram.

Læs også: Psykiatrifonden: Unge bliver stressede af for mange valg

Dog skal man samtidigt være opmærksom på, at nogle patienter kan være for syge til at magte tilbuddet, og derfor fungerer det lige nu således, at de hospitaler og klinikker, som bruger appen, tilbyder den til udvalgte patienter.

 

 

Gem