Ny rapport: dobbelt så mange i 7. klasse deler seksuelle billeder af sig selv i Stevns Kommune

I Stevns konkluderer man, at for mange unge i kommunen deler intime billeder af sig selv. 
Grafik: Søren Schlütter Vilen

“Har du inden for de sidste 12 måneder delt et seksuelt billede af dig selv, fx. i undertøj eller nøgen?”. Sådan lyder spørgsmålet, som 13 procent af de ca. 13 årige unge i 7 klasse svarer “ja” til i forbindelse med den nye ungeprofilundersøgelse i Stevns Kommune. Det tal er altså lidt over dobbelt så højt som gennemsnittet på 6 procent for netop den årgang på landsplan.

Selve indholdet af de seksuelle billeder eller videoer spørger kommunen ikke videre ind til i undersøgelsen. Derfor kan det både være et billede, der viser den 13 årige i en nedringet bluse, i undertøj eller være et decideret nøgenbillede. Billederne har de unge sandsynligvis delt via sms, Snapchat, Facebook eller andre sociale medier.

Antallet af unge, som deler intimbilleder af sig selv, er for højt, lyder den endelige konklusion på kommunens undersøgelse. Konstateringen er baseret på det samlede resultat for 7 – 9. klasse.

For udover de 13 procent i 7. klasse, svarer 12 procent i 8. klasse, at de i løbet af det seneste år har delt et seksuelt billede eller video, og i 9. klasse er det 20 procent. Gennemsnittet for 8. klasse 11 procent og 16 procent i 9. klasse på landsplan.

Om ungeprofilundersøgelsen 2020/2021

 • Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021 i flere kommuner spredt i landet.
 • Formålet med undersøgelsen er at målrette og prioritere forebyggende indsatser på både nationalt-, kommunalt- og skoleniveau.
 • Deltagende skoler fra Stevns Kommune: Hotherskolen, Store-Heddinge Skole, Strøbyskolen, Hellested Friskole, Skelbæk Friskole og Stevns Friskole.
 • De unge fra 7-9.klasse er blevet spurgt ind til emnerne: forældre, fritid, social pejling, sundhed og seksualitet, digital adfærd, tobak, alkohol, venner, stoffer og risikoadfærd.
 • Svarprocent i Stevns Kommune er 91%.

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen, Stevns Kommune 2020/2021

Deling af seksuelle billeder

 • I undersøgelsen, er de unge også blevet spurgt ind til, om de inden for det seneste år har oplevet at andre har delt et seksuelt billede eller video af dem uden deres samtykke.
 • I Stevns er antallet af unge, der har svaret “ja”, 6 procent i 7.klasse, 4 procent i 8.klasse og 6 procent i 9.klasse.
 • Kommunen ligger derfor omkring gennemsnittet, der på landsplan er 5 procent for alle tre årgange.

Men hvorfor de unge vælger at dele seksuelle billeder af sig selv, har de 13 – 15 årige ikke skulle svare på i undersøgelsen. Dog har John Brok-Jørgensen, der til daglig arbejder som SSP-konsulent i Stevns Kommune, flere gange spurgt de unge om årsagen til, at de har sendt et intimbillede, hvis de har henvendt sig til ham, i forbindelse med at deres billede for eksempel er blevet sendt videre.

– Jeg snakkede på et tidspunkt med en pige, der havde sendt et billede, og hvor billedet efterfølgende blev delt videre. Da jeg spurgte hende om, hvorfor hun havde sendt det, svarede hun, jamen det er jo, fordi alle de andre gør det, fortæller John Brok-Jørgensen.

Han mener, at det blot er en forestilling hos de unge, at “alle de andre gør det”, og at det derfor er vigtigt at række ud og tale med dem om, hvordan man begår sig i den digitale verden.

»De unge mennesker ved ikke, hvor alvorligt det er«

Tallene for unge i kommunen, der deler egne intimbilleder, er meget bekymrende, mener Janne Halvor Jensen (DF), der er stedfortræder som formand i Børne-, Unge- og Læringsudvalget i Stevns Kommune.

– Det viser noget om, at de unge mennesker ikke ved, hvor alvorligt det er, og at de ikke er klar over konsekvenserne. Det er jo noget, som de kan blive konfronteret med senere i deres liv. Fordi lige så snart billederne ligger ude på de sociale medier, så forsvinder de ikke igen. Og det er jo rigtig farligt for dem, siger hun.

Selvom det først er ulovligt, når de unge sender billeder videre uden den afbilledes samtykke, synes Janne Halvor Jensen (DF) stadig, at det er problematisk, når de unge deler seksuelle billeder af sig selv.

– For at de andre kan dele billederne, er der jo også nogle, som skal have sendt dem. Og det kan vi jo se i undersøgelsen, at de selv gør, siger Janne Halvor Jensen (DF).

Læs også: Guide: Sådan sikrer du dine nøgenbilleder mod hackere

Særligt tallene for 7. klasse viser, at det er vigtigt at tale tidligt med de unge om digital dannelse, mener Janne Halvor Jensen (DF). I Børne-, Unge- og Læringsudvalget har de besluttet, at når to nye SSP-konsulenter træder til den 1.maj, bliver deres første opgave at tage ud i 7. klasse på de tre folkeskoler i kommunen og tale med dem blandt andet om deling af intimbilleder. De to nye konsulenter overtager arbejdet for den nuværende SSP-konsulent John Brok Jørgensen, der går på pension.

Forældrene skal tale med deres unge

I Børne-, Unge- og Læringsudvalget ønsker man også at række ud til forældrene, så de også kan vende emnet med deres unge. Derfor har udvalget lavet en aftale med skolebestyrelserne i kommunen om, at den nye ungeprofilundersøgelse skal ud til forældrene.

– Det er rigtig vigtigt, at familierne bliver opmærksomme på at få snakket med deres unge mennesker omkring det her. Derfor skal vi nå ud til dem på en måde, så det efterfølgende bliver drøftet i forældregrupperne, siger Janne Halvor Jensen (DF).

Børne-, Unge og Læringsudvalget har endnu ikke besluttet, hvor forældrene skal kunne tilgå undersøgelsen. Dog fortæller Janne Halvor Jensen (DF), at man regner med, at den bliver delt på Aula, folkeskolernes intranet, eller på de sociale medier.

Læs også: Det er naturligt, at unge sender nøgenbilleder

Det er vigtigt at forældrene taler med de unge om, at de altid kan gå til familiens voksne, hvis de oplever, at deres intimbilleder bliver delt videre af andre uden deres samtykke, siger Per Frederiksen, psykolog hos Red Barnet.

Råd til forældre om billeddeling fra Det Kriminal Præventive Råd

 • Lær dit barn af reflektere over, italesætte og respektere grænser og rettigheder.
 • Tal med dit barn om de konsekvenser, der kan være af deling af krænkende billeder og videoer.
 • Opfordr dit barn til at sige aktivt fra og til at tale med dig eller en anden fortrolig voksen, hvis de får kendskab til deling af krænkende materiale.
 • Gør dit barn opmærksom på, at der ikke er nogen garant for, at noget forbliver privat, når det først er sendt ud, men at man har krav på, at andre spørger om lov til at dele et billede eller video.
 • Gør dit barn opmærksom på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke – ikke engang med sine bedre venner. Det kan være strafbart.

Kilde: Det Kriminal Præventive Råd

– Det er alfa omga, at forældre har en klar aftale med deres børn. Aftalen skal lande ret tidligt – gerne før 13-14 års alderen – og barnet skal vide, at det altid kan komme til en voksen, hvis det oplever noget ubehageligt digitalt, siger Per Frederiksen, der til dagligt arbejder med unge og digitale krænkelser.

Selvom det at involvere forældrene er et effektivt middel til at få stoppet billeder i at blive delt ulovligt, oplever Per Frederiksen nemlig, at det kun er halvdelen af de unge, der ønsker at gå til deres forældre.

– Når vi spørger de unge, hvorfor de ikke gør det, så svarer de, at det er fordi, at det er for pinligt, og fordi de er bange for, at forældrene bliver sure eller skuffede, siger Per Frederiksen.

Derfor er det særligt vigtigt, at forældrene forsikrer deres unge om, at de ikke bliver skældt ud, hvis de fortæller dem om intimbillederne.

– Den voksne skal til gengæld love ikke at blive sur, vred eller skuffet. Fordi det er de følelser, der gør, at børnene ikke går til deres forældre, siger Per Frederiksen.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt den nye ungeprofilundersøgelse under mødedagsorden for d. 13 marts i Børne-, Unge- og Læringsudvalget i Stevns Kommune på kommunens hjemmeside. Derefter kontaktede hun SSP konsulenten, der stod for orientering af ungeprofilundersøgelsen til mødet, samt formanden for BUL-udvalget og foretog interviews telefonisk. Journalisten var løbende i kontakt med Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge og fik en interviewaftale med psykologen fra Red Barnet gennem deres presseafdeling.