Flere socialrådgivere skal forhindre mistrivsel i Høje-Taastrup

Bagerst til venstre ses Høje-Taastrups nye Rådhus.
Foto: Nynne Louise Krogh

Et enigt byråd i Høje-Taastrup Kommune blev i oktober 2023 enige om at bruge kommunens ekstra midler på at gøre noget ved mistrivslen blandt kommunens børn. Initiativet kalder byrådet Børnepakke 2, der består af tre indsatser. Et af dem er at ansætte fremskudte socialrådgivere. Helt konkret vil Høje-Taastrup Kommune ansætte ti-tolv socialrådgivere, der skal forebygge mod mistrivsel tidligt i børnenes liv. Ifølge flere forskere er det den slags tiltag, som virker.

– Tværfagligt samarbejde med lærere, pædagoger og socialrådgivere er en god ide i arbejdet med tidlig opsporing af børn, unge og familier, som har udfordringer. Den slags udfordringer som børnene og de unge mærker, og deres hverdag og trivsel bliver påvirket af, udtaler Susanne Broeng. Hun er tidligere socialrådgiver og nuværende studielektor i sociologi og socialt arbejde fra Aalborg Universitet.

Børnepakke 2 overblik

  • 1) Hurtige og tidlige indsatser tæt på børn og unge.
  • 2) Styrke forældrekompetencer tidligt i børnenes liv.
  • 3) Styrke børn- og ungefælleskaber.

Budgetforligets helt store satsning

Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler, har tidligere kaldt Børnepakke 2 for budgetforligets helt store satsning.

– Vi har tidligere oplevet, at der gik rigtig lang tid fra, at der blev lavet en underretning, til at der egentlig blev iværksat noget. Her er idéen med de fremskudte socialrådgivere, at man skal kunne reagere tidligere og hurtigere, udtaler Michael Ziegler.

I 2024 er der kun tre skoler, som starter med at indføre Børnepakke 2. Det gælder Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen og Torstorp Skole.

Der er afsat 9.1 millioner til Børnepakke 2 i 2024, hvorefter beløbet stiger til 11.5 millioner i 2025, hvor alle skoler kommer til at implementere den. Derefter kommer det fremover til at koste Høje-Taastrup Kommune 9.7 millioner kroner årligt.

– Det er en væsentlig prioritering, vi foretager her. Man skal være klar over, at kommuners økonomi i de her år er ekstremt presset.

LÆS OGSÅ: Åbner snart: Ny skole har kritisk tænkning og kreativt projektarbejde på skemaet

– Kunne man gøre mere. Det kunne man givetvis. Men det her er faktisk en politisk kraftanstrengelse at få afsat 10 millioner hvert år, udtaler Michael Ziegler.

Derudover udtaler Michael Ziegler, at Børnepakke 2 hovedsageligt bygger på interne erfaringer, som kommunen har indsamlet. Han siger, at byrådet blandt andet har kigget på Læringshuset i Taastrup, der har haft succes med at ansætte flere socialrådgivere til at forebygge mod mistrivsel. Læringshuset har selv finansieret deres socialrådgivere.

– Det er en blanding af egne erfaringer og givetvis også andres erfaringer, men også noget generel viden om, at det er bedre at sætte tidligt ind i børnenes liv end at vente. Det tror jeg også, at der er forskningsmæssigt belæg for, udtaler De Konservatives formand, Michael Ziegler.

Socialrådgivere kan rede ungdommen

Mie Engen, der er ph.d. i sociologi og socialt arbejde, peger erfaringer fra VIVE. De handler om Kommunernes omlægning til en tidligere forebyggende indsats på børn og unge-området.

– Erfaringsopsamlingen viser bl.a., at fremskudte socialrådgivere kan bidrage til at kvalificere underretninger – og også lave dem i et tættere samarbejde med børn og familier, udtaler Mie Engen.

– Fremskudte socialrådgivere har den vigtige funktion, at de kan ’bygge bro’ til det specialiserede område, og den hjælp og støtte man kan tilbyde i børne- og familieafdelingen. Her skal man selvsagt have ressourcer til at sætte ind, for bedre opsporing kan også betyde, at flere børn med behov for hjælp kommer i kontakt med det specialiserede område, udtaler Mie Engen, som til daglig er lektor i socialt arbejde på Aalborg Universitet.

Borgmesteren Michael Ziegler udtaler sidst i interviewet, at han ikke ser nogle deciderede udfordringer ved Børnepakke 2, udover de generelt oplever, at det kan være svært at få personale til stillingerne.

– Pakken er jo til for at håndtere udfordringer, afslutter Michael Ziegler.

Sådan gjorde vi: Journalisten gik ind på Høje-Taastrup Kommunes budgetforlig for 2024, hvor journalisten faldt over Børnepakke 2. Derudfra mailede og ringede journalisten rundt til byrådsmedlemmer og skoler i Høje-Taastrup, men også eksperter, der ved noget om trivsel blandt børn og unge. Det resulterede ud i et puslespil af kilder, hvor journalisten de kilder, journalisten mener, er kvalificerede og relevante i denne sammenhæng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.