Ny side til børn og unge: »Ringer forgæves«

En ny side på Furesø Kommunes hjemmeside er dedikeret til børn og unge, som har brug for hjælp. Børnepsykolog kritiserer hjemmesiden, for at have et telefonnummer uden angivet åbningstid. Foto: NetAvisen

Et barn, som oplever, at blive slået eller at forældrene drikker for meget, får fat på en telefon og ringer efter hjælp. Men i stedet for en venlig stemme i røret får barnet blot fat i en telefonsvarer.

Præcis det kan ske, hvis børn ringer til telefonnummeret, som står på den nye side dedikeret til børn og unge på Furesø Kommunes hjemmeside. For her er nemlig ikke angivet en åbningstid. Der står blot en beskrivelse af, hvad barnet kan gøre, hvis telefonen ikke bliver taget.

Det er et problem, hvis børnene ringer uden for åbningstid, mener børnepsykolog Charlotte Diamant, som kalder det en “fejl” af kommunen.

– Hvis barnet har lykkedes at fjerne sig fra en situation og så ringer forgæves, fordi det er et forkert tidspunkt. Det er helt klart en fejl, fortæller Charlotte Diamant.

Hvis man satte åbningstider på telefonen, vil jeg være bekymret for, at det muligvis ville begrænse barnet i at ringe
Hasan Yilmaz (A), formand for handicap, social og psykiatri-udvalget.

Barnets Lov

Det er på grund af loven, at kommunen har oprettet indgangen for børn og unge.

§ 1 formålet med loven er

– at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.

– at tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.

Ændringen i loven er bl.a.

– § 14 stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der på kommunens hjemmeside er en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er specifikt målrettet børn og unge.

§ 14 trådte i kraft den 1. januar 2024 og har haft virkning fra den 1. april 2024.

Kilde: Retsinformation

Siden rammer ved siden af

Også sidens sprog er et problem, mener Charlotte Diamant. Hun problematiserer f.eks. sidens indledende tekst:

“Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt? Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme fx for meget alkohol? Eller bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så kan du få hjælp.”

Her mener hun, at teksten nok er skrevet i et børnevenligt sprog, men alt andet lige mener børnepsykologen Charlotte Diamant ikke, at det er godt. I en situation, hvor barnet skal bruge hjælp, skal barnet ikke rode rundt i teksten.

– Mindre og mere enkel tekst. Den skal gøres mere visuel, det mangler. Den er kedelig og ser ikke spor børnevenlig ud, selvom teksten er det. Den er kun børnevenlig, hvis man kan og har tid til at læse, appelerer hun.

Hasan Yilmaz (A), formand for handicap, social og psykiatri-udvalget, er klar over, at der er nogle mangler.

– Jeg ved godt, at den har været lidt mangelfuld og på hjemmesiden, har den været svær at finde. Det er vi opmærksomme på. Men det kræver noget tid, erkender Hasan Yilmaz (A).

Åbningstiderne er gemt væk

Telefonens åbningstider, som børnepsykologen efterspørger, er bevidst undladt, for nu. Telefonen har ikke døgnåbent, men åbningstiden er ikke vist på hjemmesiden.

– Hvis man satte åbningstider på telefonen, vil jeg være bekymret for, at det muligvis ville begrænse barnet i at ringe, fortæller Hasan Yilmaz (A).

Han mener, at en decideret åbningstid kunne forhindre børn i at ringe, når de var i nød. Han ønsker, at børnene ringer, selv når de ikke kan møde en, i den anden ende af røret.

– Jeg er grundlæggende imod at have åbningstider på telefonen. Hele idéen er, at man ringer, uanset hvornår, og så får man den information, man skal bruge. Hvis bare de ringer, så bliver de henvist til politiet eller en social døgnvagt, siger Hasan Yilmaz (A).

Socialordfører Camilla Fabricius (S) fortæller, at kommunerne ikke er blevet mødt med minimumskrav, heller ikke til telefontider.

Sådan gjorde vi: Journalisten ringede til socialordføren, for at høre hvilke krav kommunerne er blevet mødt med, derefter til psykologen, som havde flere kritiske bemærkninger om siden. Journalisten fremlagde kritikken for formanden for handicap, social og psykiatri-udvalget.

Leave a Reply

Your email address will not be published.