Oliepriser rammer den lokale færgetrafik hårdt

Oliepriserne er steget kraftigt det seneste halve år. Det rammer udkantskommuner med færgedrift,  og det sætter færgeservicen under pres.

»Prisen på olie er steget med 38% siden januar, og det er en udgift, som kommunerne er alene om at dække,« siger formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther.  

Hun er bekymret for småøernes fremtid, når færgedriften er under så hårdt pres. Det påvirker øboernes muligheder for at komme til og fra fastlandet, men det påvirker også økonomien på øerne.

»Mange kommuner er nødsagede til at sætte priserne op på billetterne. Det medfører, at der kommer færre turister og sommerhusejere til øerne, og det påvirker økonomien,« understreger hun. 

Reform tog ikke hensyn til globale olieprisstigninger

Efter kommunalreformen i 2007 blev det kommunernes opgave at drive færgerne til småøerne. Inden da var det en opgave, der blev varetaget af kommunerne og amterne i fællesskab. De betalte hver en tredjedel, mens staten betalte den sidste tredjedel af udgifterne. I dag har regionerne (de tidligere amter) ikke noget med opgaven at gøre. Kommunerne får i stedet et årligt bloktilskud af staten, der blandt andet dækker færgedriften. Men det viser sig nu, at det giver nogle kommuner problemer.   

»Statens tilskud fremskrives kun i forhold til den generelle prisudvikling, men lønninger, brændstof og værftsbesøg er de sidste par år blevet meget omkostningstunge poster på budgettet. Hvis de udgifter stiger mere end den generelle prisudvikling, så skal kommunerne selv betale,« siger Dorthe Winther.  

Hun understreger, at problemet er størst i udkantskommunerne blandt andet i Kalundborg, Slagelse,  Lolland og Odder Kommune.

Oliepriserne stiger konstant

I Lolland Kommune har man allerede været nødt til at lave markante ændringer i færgefarten for at imødekomme de ekstra udgifter til lønninger og oliepriser. 

»I sommeren 2010 satte vi billetpriserne op med 25%. Billetterne kan kun blive dyrere, for de er afhængige af oliepriserne, som hele tiden går op,« siger Havne- og Færgechef i Lolland Kommune, Hans Borgersen. 

I Lolland Kommune har man desuden talt om at lave yderligere tiltag for at imødekomme de økonomiske udfordringer.

»Vi har overvejet at lave færre afgange. Derudover har vi overvejet kun at lave bestillingsfærger, så færgen kun sejler, hvis der er nogen, der har bestilt den,« siger Hans Borgesen.

Forståelse fra KL

I Kommunernes Landsforening (KL) er man klar over problemet med, at småfærgernes olieudgifter stiger mere end udligningen fra staten, men man understreger også, at man ikke har mulighed for at lave bloktilskudsordningen om.

»Vi kender jo til problemerne fra andre steder i kommunerne, hvor udgifterne stiger mere end de overførte midler. I 2009 indgik VK-regeringen et forlig, kaldet En Grøn Tansportpolitik. I den forbindelse blev der afsat en pulje på 200 mio. kroner med henblik på at medfinansiere færgeinvesteringer til at indsætte nye og bedre færger. Det er en af de måder, vi gerne ser, at man imødekommer problemet på,« siger Troels Garde Rasmussen, der er chefkonsulent i KL’s afdeling for Teknik og Miljø.

»På den måde kompenserer man ikke direkte for olieforbruget. I stedet kan kommunerne købe en mindre færge, der måske bruger mindre olie. Og vi ser gerne flere af den slags puljer,« tilføjer han.

Alle skal spare

Det ser dog ikke ud til, at der kommer flere penge til de trængte færger lige med det samme. 

»I Venstre er vi tilfredse med ordningen. Der er ikke flere penge at tage af. Alle skal spare, også bilister bliver ramt af oliepriserne,« siger Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Det var ikke muligt at få kommentar fra trafikordførerne fra S og SF. Begge partier var en del af trafikforliget fra 2009. 

Læs mere her på Politiken: Skrappe sikkerhedsregler koster småfærger dyrt

Og læs også denne her fra Ekstra Bladet: Sådan kæmper småfærger mod isen