Online-overenskomst skal sikre danske lønninger

Dansk Metal kæmper for at få medlemmerne til at stilling til overenskomsten  Foto: Dansk Metal
Dansk Metal kæmper for at få medlemmerne til at tage stilling til overenskomsten
Foto: Dansk Metal

I disse dage går tillidsmænd landet over rundt blandt medarbejderne og opmuntrer dem til at tage stilling til årets overenskomst. Medlemmerne kan hurtigt afgive deres stemme på tillidsmandens medbragte iPad. På den måde forsøger Dansk Metal at gøre det let at tage stilling.

– Min opfattelse er, at når vi går ud og tager fat i det enkelte medlem, så vil folk hellere end gerne høres, lyder det fra Dansk Metals formand, Claus Jensen.

Overenskomster skal sendes ud til afstemning blandt fagforeningernes medlemmer for at blive endeligt vedtaget. Og Dansk Metal har i længere tid oplevet problemer med at få medlemmerne til stemmeurnerne. Siden den store generalstrejke i 1998, hvor opbakningen fra medlemmerne var stor, er valgdeltagelsen faldet til bare 30 procent.

Læs også: Firma fyrer kvinde for Facebook-kommentar

Forbundsformand: Vi står sammen

Dansk Metal har en klar målsætning om at få over halvdelen af medlemmerne til at stemme.

– Hvis vi kan få 50 procent af medlemmerne til at stemme, er det en succes, siger Claus Jensen.

– Det viser, at vi står sammen, og at vores medlemmer bakker op om den danske model.

Initiativet er en del af den landsdækkende kampagne OK2014, hvor en række danske fagforeninger står sammen om at engagere danske lønmodtagere.

OK2014
– For at få engageret danskerne, har fagforeningerne lanceret kampgagnen OK2014.

– Bag kampagnen står fagforbundene LO og FTF.

– Ud over at få flere til at stemme, skal kampagnen få flere til at melde sig ind i en fagforening.

Hos Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstuder (FAOS) vurderer centerleder Søren Kaj Andersen, at det er centralt for at sikre lønmodtagervilkår, at man får flere til at stemme.

– Der har i længere tid været en tendens til, at færre afgiver stemmer til overenskomstforhandlingerne. Det skaber et legitimationsproblem, som på sigt kan underminere den danske model, siger han.

Det viser, at vi står sammen, og at vores medlemmer bakker op om den danske model
Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal.

Læs også: Professionsuddannelser hitter blandt unge

Parterne tager ansvar

Vi skal være glade for ikke at have sydeuropæiske forhold, som er langt mere konfliktfyldte end de danske, vurderer Søren Kaj Andersen.

– I Danmark engagerer begge parter sig i udarbejdelsen af arbejdsmarkedet. I Sydeuropa er de sat ud på et sidespor, hvor de kan stå og pege fingre af hinanden, siger han.

Selvom vi lever i en global verden, hvor arbejdsmarkedet spilleregler er ændret, mener Søren Kaj Andersen stadigvæk, at fagforeningerne har noget at skulle have sagt. Blandt andet har i byggebranchen forhandlet på plads, at hvor der er mistanke om social dumping, er arbejdsgiveren forpligtet til at tage affære.

– Det viser, at politik kan rykke noget, konkluderer han.