RADIO: Forbedret seksualundervisning i folkeskolen kan forebygge seksuelle krænkelser

Foto: Psycatgames
I alt angiver en andel på 55,4% af personer, som har modtaget seksualundervisning i grundskolen, at denne i ringe grad eller slet ikke har været brugbar (Sexus 2019).

Selvom vi i år fejrer seksualundervisningens 50 års jubilæum, halter den seksualundervisning, der undervises i i folkeskolen bagud, både kvantitativt og kvalitativt.

Det siger forsker Christian Graugaard, professor ved sexologisk forskningscenter ved Aalborg Universitet, der hævder, at hvis børn og unge ikke modtager tilstrækkelig seksualundervisning, lærer de ikke at agere i komplekse sociale situationer.

Det vil blandt andet sige, at de ikke lærer, at håndtere seksuelle krænkelser, fortæller han.

Han tilføjer, at seksualundervisning ikke er skemalagt, og at der derfor er stor foreskel på elevernes faglige niveau mellem klasser. Dette er et stort problem, siger han.

Christian Gravgaard er desuden medforfatter på undersøgelsen Sexus, der kortlægger danskernes sexliv. Undersøgelsen forholder sig blandt andet til danskernes forhold til seksualundervisning ved at undersøge hvor meget danskerne egentlig fik ud af undervisningen. Blandt 22.801 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget seksualundervisning i grundskolen, svarede 55,4%, at de i ringe grad eller slet ikke havde fundet seksualundervisningen brugbar.

HVAD ER PROJEKT SEXUS?

    Projekt Sexus er verdens største befolkningsundersøgelse om seksualitet og sundhed nogensinde. I den har 62.675 personer i en alder fra 15 til 89 år svaret på et spørgeskema. Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Statens Serum Institut.

Støttepartier kræver mere sexualundervisning

Folketingskandidat Nanna Bonde (SF) og  fhv. stedfortræder i folketinget Nils Sjøberg (RV) mener, at den seksualundervisning, de unge får i folkeskolen i dag, bør øges betragteligt i både emner og timer. De mener desuden, at middelmådig og ujævn seksualundervisning har store konsekvenser for de unge i fremtiden.

– Hvis man er bevidst om, hvor ens grænser er, så er det nemmere at handle på det tidligere og sige fra, når man bliver udsat for noget grænseoverskridende.

Siger Nanna Bonde.

– Men det er også nemmere for den, der udøver den grænseoverskridende adfærd, måske ikke at gøre det, hvis man er bevidst om, at andre mennesker faktisk også har grænser, der kan overskrides, tilføjer hun.

Også Nils Sjøberg mener, at seksualundervisningen i folkeskolen bør styrkes.

– Det er helt enkelt nødvendigt, at de unge får lejlighed til at forholde sig til deres krop og deres identitet, på en anden måde end de gør via nettet. Derfor skal sundheds – og seksualundervisningen i folkeskolen styrkes

Nils Sjøberg mener ikke, at det er de enkelte kommuner og skoler, der har ansvaret, men at det ligger hos Undervisningsministeriet.

– Det er ikke nok at sige, at den enkelte lærer skal indpasse kendskabet til sundheds – og seksualundervisning i undervisningen, hvis der ikke bliver afsat flere timer til arbejdet.

Nanna Bonde erklærer sig enig med Nils Sjøberg.

– Det ville være på sin plads, hvis det kommer fra folketinget. At det bliver tydeliggjort, at seksualundervisningen i Danmark skal være bedre og at den bliver opprioriteret, og at den får en vigtigere plads i folkeskolen.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Undervisningsministeriet vil ikke kommentere på emnet.

 

 

Sådan gjorde vi 

Sallie Kaplan og jeg valgte at lave dette nyhedsklip samt opfølgende artikel udfra en stor interesse indenfor emnet. Både seksualundervisning og seksuelle krænkelser er blevet omtalt meget i medierne den sidste tid og vi mente derfor, at det er aktuelt at undersøge hvordan de to problematikker bindes sammen. Vi har udført en række telefoninterviews til udsendelsen.