TV: I Roskilde har de knækket koden til bevægelse i undervisningen

Af: Emil Villy Rømer Olsen og Ema Seferovic

En gymnastiksal, et par gummibolde og et plastikchartek med tal. Det lyder ikke som ingredienserne til en almindelig tysktime, men på Vor Frue skole i Roskilde ser sprogundervisningen nogle gange sådan ud. Eleverne leger dødbold, samtidig med at de lærer tyske tal.

– Man lærer noget mere, samtidig med man har det sjovt, fortæller elev fra 5.A Aya Maria Bauer Larsen.

Inden for de rammer, vi har, udvikler og optimerer vi hele tiden, så der både kommer et fagligt indhold, men at børnene også synes, det er rigtig sjovt at bevæge sig.
Karina Klarskov, inklusionspædagog og idrætslærer på Vor Frue Skole.

Kun 10 % af folkeskoleeleverne i den danske folkeskole bevæger sig i de 45 minutter om dagen, som folkeskolereformen kræver. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Center for Ungdomsstudier, der tager afsæt i svar fra i alt 7000 elever.

Kombinationen af fysisk aktivitet og undervisning kan få flere børn i bevægelse i løbet af skoledagen. Det kan tilmed styrke indlæringen, når man blander de to ting.

– Leg er en måde at lære på, så derfor giver det rigtig god mening at inddrage leg og ikke mindst kroppen i forbindelse med undervisningen i folkeskolen, siger forsker ved Center for Sundhedsfremme på RUC, Anne Brus.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er foretaget af CUR (Center for Ungdomsstudier)
  • Undersøgelsen tager udgangspunkt i svar fra i alt 7000 elever fordelt på 8 kommuner i oktober 2015 og maj 2016
  • Undersøgelsen er en del af udviklingsprojektet Skole og foreningsliv i bevægelse (2015-2016)

Læs også: Folkeskoleelever er ikke svedige nok

Bevægelse på skemaet

På Vor Frue Skole er der længe blevet sat fokus på bevægelse i skoletiden. Siden folkeskolereformen fra 2013 har skolen gjort en ekstra indsats for at gøre fysisk aktivitet til en større del af undervisningen.

– Det, vi har gjort, er, at vi har skemalagt bevægelsen, så vi er sikre på, at eleverne får den bevægelse, de skal have. Inden for de rammer, vi har, udvikler og optimerer vi hele tiden, så der både kommer et fagligt indhold, men at børnene også synes, det er rigtig sjovt at bevæge sig, siger inklusionspædagog og idrætslærer på Vor Frue Skole, Karina Klarskov.

Det er ikke kun tyskundervisningen på Vor Frue Skole, der har elementer af bevægelse i sig.

Tabeltræning i matematik foregår ikke altid i et klasselokale, men på en trappe som skolen har udstyret med tal fra gangetabellen. For hvert trappetrin får eleverne til opgave at sige det næste tal i gangetabellen.

– Jeg synes, det giver rigtig meget aktivitet, og man lærer meget mere ved at hoppe rundt og lære sproget, eller det man nu skal lære, lyder det fra Lasse Grerup fra 6.A.

Kravet om 45 minutters bevægelse om dagen, som bliver forsøgt imødekommet på Vor Frue, er et skridt i den rigtige retning ifølge forsker Anne Brus.

– Det er en rigtig god ide, at der er kommet fokus på kroppen, og hvad kroppen betyder for børns læreproces, og hvad det betyder for børn, at der er kommet mere bevægelse ind i undervisningen og folkeskolen, siger Anne Brus.