Ressourcemangel i folkeskolen: Frivillige i lektiecafeer er ikke optimalt

8274970069_96b5a430b2_b
Flere skoler anvender frivillige i lektiecafeen. Det er ikke optimalt, mener Danmarks Lærerforening.

Siden august har det ikke længere været frivilligt for landets folkeskoleelever at deltage i skolens lektiecafé. Fra dette skoleår er lektiecafeer nemlig blevet en obligatorisk del af den nye folkeskole. Dette sker som følge af regeringens folkeskolereformen, der trådte i kraft sidste år.

Det er dog ikke alle skoler, som har økonomi og ressourcer til at løse denne opgave, mener Danmarks Lærerforening.

– Sagen er jo den, at der er for få ressourcer til at lærerne kan gennemføre den skole, som regeringen og folketinget vil have, for eksempel i forhold til lektielæsning, siger Bjørn Hansen, som er formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg hos Danmarks Lærerforening.

Læs også: Kritik: Lærernes ytringsfrihed er under pres i folkeskolen

Mangel på ressourcer i lektiecafeerne har fået flere af landets folkeskoler til at indgå et samarbejde med frivillige, som ofte er pensionister. Omkring 60 skoler får allerede hjælp fra frivillige pensionister, viser tal fra Ældresagen.

Frivillige må ikke erstatte lærere

Hos Danmarks Lærerforening anerkender man de frivilliges arbejde på folkeskolerne. Alligevel mener foreningen ikke, at det er optimalt at anvende frivillige i lektiecafeerne. Det er lærere med baggrund i faglig viden og relationer til eleven, der giver dem den bedste støtte og udvikling.

– Når en elev har brug for støtte til at lave lektier, er det læreren, der er uddannet til det, som er den bedst egnede til at give den støtte, fordi læreren netop har indsigt i, hvordan man kan bruge forskellige didaktiske metoder til at gennemføre lektielæsningen, siger Bjørn Hansen fra Danmarks Lærerforening.

Når en elev har brug for støtte til at lave lektier, så er det læreren, der er uddannet til det, som er den bedst egnede til at give den støtte, fordi læreren netop har indsigt i, hvordan man kan bruge forskellige didaktiske metoder til at gennemføre lektielæsningen.
Bjørn Hansen, formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg hos Danmarks Lærerforening.

Regeringspartiet Venstre ser ikke noget problem i at anvende frivillige i lektiecafeerne, så længe de blot er et supplement til lærere og pædagoger.

– Det er rigtig fint at bruge frivillige, men jeg synes ikke, at man skal begynde at erstatte lærere og pædagoger med frivillige, siger Venstres Børne- og undervisningsordfører, Anni Matthiesen.

’Brug den værktøjskasse I har fået’

Venstre erkender, at lektiecafeerne halter på flere skoler. Det er dog de enkelte skolers eget ansvar at gøre en indsats for at få dem til at fungere. Skolerne skal være bedre til at gøre brug af de frihedsgrader, der indgår i reformen, såsom friheden til selv at planlægge, mener Anni Matthiesen (V).

– Lektiecafeerne behøver ikke at blive placeret sidst på dagen. Man kan i stedet, som nogle skoler gør, placere lektiehjælpen i forlængelse af fagtimerne, så den spredes ud hen over dagen. Det fungerer fint, siger hun.

Læs også: Portal skal gøre folkeskolen mere kulturel 

Ifølge Anni Matthiesen har nogle folkeskoler problemer med den obligatoriske lektiecafe, fordi de ikke gør brug af de muligheder, de har fået i folkeskolereformen.

– Det er en stor folkeskolereform. Det tager tid, før end både lærere, skoleleder og kommuner finder ud af, hvad der egentlig er af gode værktøjer i den værktøjskasse, de har fået stillet til rådighed, siger hun.

Det er en stor folkeskolereform. Det tager tid, før end både lærere, skoleleder og kommuner finder ud af, hvad der egentlig er af gode værktøjer i den værktøjskasse, de har fået stillet til rådighed.
Anni Matthiesen, Børne- og undervisningsordfører for Venstre.

Skolerne mangler ressourcer

Tilbage hos Danmarks Lærerforening får man tilbagemeldinger fra mange skoler, som ikke kan få lektiecafeen til at hænge sammen, fordi der er for mange elever til for få lærere. Derudover kan lektiecafeerne være lidt af et puslespil, der skal gå op.

– Hvis eleverne skal have hjælp i tysk, og der kun er lærere i dansk og matematik til rådighed i lektiecafeen, er det rigtig svært. Det er en svær ordning, siger Bjørn Hansen, formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg hos Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening arbejder fortsat på at sætte fokus på, at der skal være flere ressourcer i folkeskolen, så det er lærere frem for frivillige, som varetager opgaven i de obligatoriske lektiecafeer.

Læs også: Iværksætteri i folkeskolen tænder elever