Stor kamp om stoppesteder på ny København-Hamborg forbindelse

 

Skal stoppestedet ligge i Ringsted, Næstved eller et helt tredje sted. Kommunerne er langt fra enige, hvor den nye København-Hamborg forbindelse skal stoppe.

Hvis alt går efter planen, står den nye Femern Bælt-tunnel færdig i 2029. Den nye forbindelse muliggør rejser helt ned til to en halv time fra København til Hamborg. De sydsjællandske kommuner vil alle gerne have netop deres kommune valgt til stoppested på ruten. Det fremgår af det endelige høringsnotat, som blev offentliggjort den 5. oktober af Trafikstyrelsen.

I høringssvaret er der en del argumenter, der går igen. I Næstved Kommune hører man om den ‘centrale geografiske placering’, og i Ringsted Kommune nævnes dens ‘unikke placering midt på Sjælland’. Ringsted slår sig selv op som ‘et vigtigt trafikalt knudepunkt’, og næsten den samme formulering finder man i Næstved Kommunes høringssvar, hvor de beskriver sig selv som ‘et trafikalt knudepunkt på Sydsjælland, der er med til at binde hele regionen sammen’.

En kamp mellem kommuner

Spørger man Ringsted Byrådsmedlem og formand for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget, Johnny Dahlgaard (V), peger pilen kun i én retning: Ringsted.

-Hvis man kommer fra Vordingborg og skal et andet sted hen, så kører man jo gennem Ringsted. Hvis man kommer fra Slagelse, kører man gennem Ringsted. Kommer du fra Næstved, så kører du gennem Ringsted. Fra Odense, fra Jylland. Altså hele vejen rundt kører man jo gennem Ringsted. Det er det trafikale knudepunkt for Sjælland.

Femern Bælt-forbindelsen

Lovforslaget om en fast forbindelse over Femern Bælt, inklusive tilhørende landanlæg i Danmark, blev vedtaget torsdag den 26. marts 2009.

Femern Bælt-forbindelsen vil efter planen stå færdig i 2029.

Byggeriet er et samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Det begyndte d. 1 januar 2021 på dansk side og d. 29 november 2021 på tysk side.

Budgettet for anlægget af Femern Bælt-forbindelsen udgør 52,6 milliarder kroner (baseret på 2015-priser), herunder en reserve på 7,3 milliarder kroner.

– Skal der være et stop, så er det logisk at placere det i Ringsted, for der vil det gavne mest og flest. Ringsted er det trafikale knudepunkt for Sjælland; det er korridoren videre, siger Johnny Dahlgaard.

Med det trafikale knudepunkt henviser Dahlgaard til, at både intercitylyn tog, intercitytog og regionaltog passerer Ringsted. Det er derfra, man kommer videre. Dahlgaard mener samtidig, at det ikke gør sig gældende for Næstved.

-Næstved er i virkeligheden ikke forbundet med ret meget. Løsningen i Næstved vil, alt andet lige, gavne Næstved og det nærliggende lokalområde.

Anderledes lyder argumentationen fra Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S). Han fremhæver blandt andet Næstveds historie og størrelse.

-Det, der gør Næstved attraktivt, er jo, at vi er en storby. Vi er den 15. største by i Danmark og den 15. største kommune. Derfor er der også en betydelig volumen af passagerer, der vil stå af og på. Historisk set har der altid været et stop i Næstved på en Hamborg og København linje.

Carsten Rasmussen bliver desuden bakket op med data fra Trafikstyrelsens stationskatalog. Her viser tal, at Næstved er den kommune i Region Sjælland med det højeste passagertal.

Rasmussen anerkender fuldt ud, at Ringsted også er en oplagt kandidat, men påpeger samtidig, at Næstved har nogle andre muligheder i deres togforbindelser.

-Ringsted ligger også oplagt i forhold til Hamborg-forbindelsen. Hvis man skal til Fyn og Jylland, så skal man alligevel stå af i Ringsted, det underkender jeg ikke. Men hvis der nu opstår nogle trafikale problemer på banen, så har Næstved Lille Sydbanen, der går fra Næstved over Haslev og så til Køge og den vej ad Køge Nord. Og det vil sige, at hvis der er udfordringer, så er det nemmere at omstille sig i Næstved, siger Rasmussen.

Et stop for meget, et stop for lidt

Hvis alle de sydsjællandske kommuner får deres ønsker om et stop opfyldt, vil turen fra København til Hamborg tage en anelse længere tid end de lovede to en halv time for et gennemkørende tog. Derfor er KKR Sjælland (kommunekontaktråd) blevet enige om en løsning.

-I KKR Sjælland, som består af Region Sjællands 17 kommuner, er vi blevet enige om at have to stop i Region Sjælland. Hvilke stop er vi ikke enige om, men to stop er fint, siger Rasmussen.

Og her er de to kommuner enige; København-Hamborg linjen skal ikke forlænges unødigt.

-Toget fra København til Hamborg skal være hurtigt, og derfor skal der ikke være for mange stop. For hver gang det stopper på en station, skal du lægge fem minutter til køreplanen, og så vil det ikke være så attraktivt. Alle byer vil jo gerne have tog, der stopper fra Holme-Olstrup til Glumsø, men hvis det stopper i alle byer, forlænger det jo rejsen betydeligt, siger Rasmussen.

– Det skal også kunne bruges som et pendlertog. Det er derfor vigtigt, at man overordnet ikke laver for mange stop, fordi det skal være attraktivt at komme frem på en ordentlig tid, siger Dahlgaard.

Trafikstyrelsen: “Det op til operatørerne”

Trafikstyrelsen oplyser i en mail, at det stadig er uvist hvor stoppestederne kommer til at ligge.

-På nuværende tidspunkt ligger det ikke fast, hvilke tog der vil køre mellem København og Hamborg via den kommende Femern-forbindelse.

-Det vil først og fremmest være op til de operatører, som ønsker at betjene ruten, hvilke byer togene skal standse i. Desuden kan antallet af toglinjer – og spørgsmålet om, hvilke stoppesteder der skal indgå på de forskellige linjer – justeres fra år til år, når køreplanen for det pågældende år sættes sammen.

-For operatørerne kan det blandt andet være en afvejning af, om man skal prioritere flere stationer og en længere rejsetid, eller man skal prioritere færre stationer og en kortere rejsetid.

 

Sådan gjorde jeg: Ideen til nyheden udsprang af min viden om den snarlige femern forbindelse, jeg tænkte over hvad det ville have af indvirkning på Ringsted, derefter fandt jeg frem til det høringsvar som fornyligt er blevet udgivet og tog udgangspunkt i det for min historie. Kilderne har jeg været i kontakt med telefonisk, på nær trafikstyrelsen som jeg har sendt en mail.