Vallensbæk Kommune vil gå forrest i kampen mod børns mistrivsel

Eleverne på Vallensbækskole spiller fodbold. Billedet tilhører Vallensbækskole.

Børnenes trivsel og mentale helbred er højt på dagsordenen i Vallensbæk Kommune, og kommunen har et nyt mål om at blive blandt de bedste i landet, når det gælder børnenes trivsel.

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har besluttet, at en trivselspulje på 300.000 kroner skal udmøntes på Børne- og Ungeområdet. Pengene skal bruges på at implementere projektet Skolestyrken på kommunens tre folkeskoler i 2023 og 2024. Det fremgår af et referat fra et kommunalbestyrelsesmøde.

Skolestyrken er et trivselsprogram til de danske folkeskoler, der har til formål at forebygge mobning og mistrivsel. 

Vallensbæk Kommune er en af de første kommuner i Danmark til at samarbejde med Skolestyrken om en implementering på alle kommunens skoler. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune.

Hvad er Skolestyrken?

Skolestyrken er et nyt trivselsprogram til de danske folkeskoler. Programmet tilbyder en samlet indsats til hele skolen for at fremme trivsel.

Skolestyrken arbejder med trivsel og mobning. Begge dele bunder i de gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på.

Parterne bag Skolestyrken er Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet.

Kilde: Skolestyrken.dk

Et godt initiativ: »Børnene er ikke bare vores fremtid, men de er vores nutid«

Christian Skou Larsen (SF), kommunalpolitiker i Vallensbæk Kommune og medlem af Børne- og Kulturudvalget, udtrykker begejstring for kommunalbestyrelsens beslutning om at udmønte penge til implementeringen af Skolestyrken.

– Jeg synes, at det er et rigtig spændende projekt. For mig er børnenes trivsel kommunalbestyrelsens vigtigste opgave. Børnene er ikke bare vores fremtid, men de er vores nutid. Jeg tror, at det er vigtigere end nogensinde før, at vi sætter ind mod mobning, siger han.

Også Emil Bonne Køhler, distriktsleder Vallensbækskole, mener, at projektet vil være et godt supplement i dagligdagen på kommunens skoler.

– Jeg tror, at det vil være et godt værktøj i dagligdagen. Både i relationen mellem medarbejder og barn, men også relationen børnene imellem, siger han.

Læs også: Trivsel blandt børn i folkeskolerne: »Lærerne har tid til alle elever«

Et »hold kæft-bolsje«

14 ud af 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for indstillingen. Det fremgår af et referat fra et kommunalbestyrelsesmøde.

Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalpolitiker i Vallensbæk Kommune og medlem af Økonomiudvalget, var den eneste i kommunalbestyrelsen, som stemte imod indstillingen om at implementere Skolestyrken.

–  Jeg er lodret imod den normkritiske pædagogik, som er en del af Skolestyrkens pædagogiske grundlag. Jeg mener, at det er grundlæggende forkert at bidrage til at skabe tvivl hos børn omkring fundamentale ting som eksempelvis køn, siger han.

Kenneth Kristensen Berth (DF) mener ikke, at implementeringen af Skolestyrken vil have den ønskede effekt.

– Jeg synes det handler om ansvarsforflygtigelse. Vi har brugt nogle hundredetusind på et projekt bare for at gøre et eller andet. Det er en form for hold kæft-bolsje, som egentlig ikke har en effekt på sigt, siger han.

Kenneth Kristensen Berth (DF) anerkender, at der er et problem med mobning og mistrivsel blandt børnene i Vallensbæk Kommune. Han mener, at der skal sættes ind, men at man burde finde en anden metode til at bekæmpe mobning på Vallensbæks skoler. Dansk Folkeparti genfremsætter derfor en handlingsplan mod mobning fra 2021 til kommunalbestyrelsens næste møde på onsdag.

Sådan gjorde vi: Jeg læste Vallensbæk Kommunes pressemeddelelse på kommunens hjemmeside. Gennem et Facebook opslag kontaktede Christian Skou Larsen mig omkring sagen, og han ville gerne stille op til interview. Jeg fandt Kenneth Kristensen Berths kontaktoplysninger på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Jeg fandt Emil Bonne Køhler på Vallensbækskoles hjemmeside. Alle interviewene foregik telefonisk.