Ved du hvem, der passer på din stemme til kommunalvalget?

Valg

Når du den 19. november får udleveret din stemmeseddel, sætter dit kryds og smider papirlappen i stemmeurnen sidder en gruppe personer klar, for at sikre at din stemme bliver hørt ligeså meget som de andre vælgeres. Ved hvert kommunalvalg udpeger byrådet nemlig en valgbestyrelse for hvert stemmested i din kommune, for at undgå valgfusk og forsvundne stemmer. En valgbestyrelse består, ifølge borger.dk ,af 5-9 valgstyrere og en række valgtilforordnede, som står for afviklingen af valget og optællingen af de lokale stemmer.

 

Min opgave har jo overordnet set været, at jeg skulle have valget til at foregå på en ordentlig måde, så der ikke kunne sættes en finger på selve afviklingen af valget. 

Hans Peter Andersen, tidligere valgstyrer, Kolding Kommune.

Vogteren med overblikket

Valgstyreren skal sikre at valget går ordentlig for sig, oplyser borger.dk. I Kolding Kommune har Hans Peter Andersen fungeret som valgstyrer ved kommunalvalgene flere gange end han selv kan huske. Han fortæller.

-Min opgave har jo overordnet set været, at jeg skulle have valget til at foregå på en ordentlig måde, så der ikke kunne sættes en finger på selve afviklingen af valget. Så alle vælgere i fred og ro, kunne gå ind og sætte deres kryds.

Valgets praktiker

Men når du ankommer til idrætshallen, folkeskolen, gymnasiet eller forsamlingshuset for at udbytte dit valgkort med et stemmekort, er det gerne den valgtilforordnede, som tager imod dig.

I Kolding Kommune er Hans Jørgen Knudsen med i valgbestyrelsen for syvende gang til november, og han fortæller, hvordan han, som valgtilforordnet, skal kontrollere at der kun bliver stemt én gang pr. person.

-Min opgave har typisk været at tage imod vælgernes valgkort, og kontrollere at de står i valgbogen. Så bliver de krydset af valgbogen og får en stemmeseddel.

Ved valgets afslutning om aftenen afstemmer bestyrelsen valgbogen og tjekker om antal af stemmer er ens med antallet af afkrydsede vælgere.