Rift om pladserne i Frederikssunds Ungeråd

Et billede af ungerådet i Frederikssund Kommune 2023
Ungerådet holder mange arrangementer i Ungecafeen Kosmos
Foto: Hans Kjelstrup

Den nyeste demokratianalyse foretaget af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), viser at unges demokratiske selvtillid er stadigt faldende.

Trods dette er Ungerådet i Frederikssund Kommune i trivsel, og da ungerådet i starten af november kunne afholde stormøde, og der blev valgt fem nye medlemmer ind. Det betyder, at de nu er oppe på 12 aktive unge.

Lad de unge styre, hvad de unge vil. I stedet for at det er de voksne der skal tro, hvad de unge gerne vil
Ellen Marie Pedersen, aktiv i Ungerådet, Frederikssund

Succesen har en opskrift, mener Hans Kjelstrup, der er projektleder på ungecaféen Kosmos og ungerådets sekretær.

– Jeg oplever, at der er et massivt ønske, både i vores kommune og på landsplan, om at få de unge involveret. Jeg tænker, at der er utroligt mange, der gerne vil lege med de unge, men det kan måske være svært at få et lokalt byråd til at mødes på samme frekvens, som et ungesegment, der er et meget flygtigt segment. Jeg mener ikke at intentionen fra de unge eller fra byrådspolitikere, er så forskellig, de arbejder bare på to forskellige frekvenser, siger Hans Kjelstrup

Negativ udvikling 

Unges demokratiske selvtillid er faldendeUnge bekymrer sig for fremtiden – særligt klimaudfordringen og krigen i Ukraine

Unges tillid til store tech-koncerner er lav, men tilliden er endnu lavere til politikerne og medierne

Positiv udvikling

Foreningsmedlemskab påvirker unges demokratiske selvtillid positivt og får flere unge til at deltage i politiske aktiviteter

Unges politiske deltagelse er stort set på niveau med resten af befolkningens

Tonen i online debatter skræmmer færre unge end tidligere fra at deltage

Kilde: Demokratianalyse, DUF

Unge vil kæmpe for unge

En af de unge, der oplever at blive lyttet til i de demokratiske processer er Ellen Marie Pedersen, der er aktiv i både ungecafeen Kosmos og Ungerådet.

– Vi har lige haft et møde med byrådet, der bliver ved med at sige til os, at vi har politisk magt, og at de har tænkt sig at blande ungerådet mere ind i det. Det kan f.eks. være at byrådet har lavet et lille havnebad, og så har de spurgt ungerådet, om det ville være noget for os, om vi synes, at det er en god ide, og så kan vi lige sige god for det, siger Ellen Marie Pedersen

Ellen Marie Pedersen fortæller desuden, at Ungerådet har oplevet rigtig stor opbakning til mange af de arrangementer, de afholder for de lokale i Frederikssund Kommune.

– Vi har haft rigtig stor tilfredshed fra mange mennesker. Blandt andet var der den her havnefest med rigtig mange unge, jeg tror næsten, at det var alle unge fra kommunen, og når vi har oplæg i ungecafeen kosmos, så er der folk i alle aldre, og vi er næsten altid fyldt helt op.

Hun har et godt råd til andre, der gerne vil have succes med at involvere unge mennesker i demokratiet.

– Lad de unge styre, hvad de unge vil. I stedet for at det er de voksne der skal tro, hvad de unge gerne vil, siger Ellen Marie Pedersen

Læs også: Ungeprofilundersøgelse 2023. Følgende tal er for elever i 7. klasse.

Der er for mange som-om-processer

For Maria Bruselius-Jensen, lektor ved Aalborg Universitet og forsker Center for Ungdomsforskning, der handler de unges dalende demokratiske selvtillid om, at de føler sig overset. Selvom udviklingen går den forkerte vej, så er der i følge Maria Bruselius-Jensen håb forude. For der skal faktisk ret lidt til for at skabe den gode oplevelse for de unge mennesker.

– Alene oplevelsen af, at man er blevet hørt, og at der er nogen, der har taget det alvorligt, at man har forsøgt, at handle på det. Det kan omvendt have en enormt stor betydning.

Frederikssund Ungeråd står for at dele 50.000 kr. ud til andre ungeprojekter, der ud fra deres perspektiv, er med til at gøre kommunen lige lidt bedre for ungelivet.

Ungerådet består af unge i alderen 15 til 25 år, der samarbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Læs også: Ungerådgivning ser ny tendens i henvendelser

Artiklen er udarbejdet gennem telefoniske interviews med Ellen Marie Pedersen, Maria Bruselius-Jensen og Hans Kjelstrup. Ideen blev til efter at have læst et oplæg på Frederriksunds Facebook-gruppe fra Ungerådet Frederikssund.