Få indvandrere og efterkommere blandt KV21-kandidater i Glostrup: »Det kan give en følelse af ikke rigtig at høre til«

Glostrup Kommune opfordrer til at stemme, men budskabet når ikke alle. Foto: Mikkel Vallesholm

Den 16. november er der kommunalvalg og valgflæsket syder, men ikke for alle. Mens hver femte borger i Glostrup er enten indvandrer eller efterkommer, er de i høj grad underpræsenteret blandt opstillede kandidater.

En rundringning til samtlige partier i Glostrup viser, at kun 5 ud af 86 eller 5,8 pct. af de opstillede kandidater enten er indvandrere eller efterkommere. Glostrup Borgerlistes 7 kandidater er ikke medregnet, da det det ikke har været muligt få svar på, om de har kandidater opstillet, som enten er indvandrere eller efterkommere.

Udover at denne gruppe er underrepræsenteret blandt opstillede kandidater i Glostrup Kommune, havde de også en lav valgdeltagelse på 35 pct. ved sidste kommunalvalg i Glostrup. Det viser en rapport fra Center for Valg og Partier på Københavns Universitet. Og det er et problem, vurderer Tim Knudsen, lektor emeritus i Statskundskab.Ifølge Tim Knudsen vil formentlig aldrig lykkedes at få sammensat kommunalbestyrelser eller et folketing, der er fuldstændigt repræsentativt på alle leder og kanter.

– Men det er problematisk, når der er væsentlige befolkningsgrupper, der står udenfor. Det understreger nemlig, at en gruppe af befolkningen kun delvist er integreret i det demokratiske liv, siger Tim Knudsen.

Det er ikke godt, det må man bare sige.
Tim Knudsen, lektor emeritus i Statskundskab

Derudover fremhæver han den lave valgdeltagelse blandt indvandrere og efterkommere som særligt bekymrende. Det er en udfordring, som skal løses på lang sigt, selvom det er et komplekst problem, lyder det.

Læs også: Bydelsmødre skal få flere indvandrerkvinder til at stemme til kommunalvalget

I den forbindelse siger han, at oplysning og tilgængelighed til information er vigtigt redskab til at løse problemet. Han mener, det er svært at vurdere konsekvenserne på langt sigt, da man jo ikke ved, hvordan det ser ud i fremtiden

– Men det kan give en følelse af ikke rigtig at høre til, siger Tim Knudsen.

Valgdeltagelse ved forrige kommunalvalg

    • 20,4 pct. af Glostrups 22.600 indbyggere var enten indvandrere eller efterkommere i 2019
    • Valgdeltagelsen for denne gruppe var 35,7 pct, mens den hele Glostrup var 64,8 pct. ved sidste kommunalvalg
    • Det var den 4. laveste ved kommunalvalget i 2017, hvor gennemsnittet i Danmark var 70,6 pct.
    • Det var især indvandrere og efterkommere fra nye EU-lande, som ikke stemte ved i 2017
    • Der er ingen indvandrere eller efterkommere i den nuværende kommunalbestyrelse

Kilde: Danmarks statistik og Center for Valg og Partier, Københavns Universitet: Valgdeltagelsen ved kommunal- og
regionsvalget 2017

Det handler om oplysning 

Imad Daher, som er opstillet for Bylisten i Glostrup, skolelærer på Søndervangskolen, efterkommer med dansk-palæstinensisk baggrund og langt hen ad vejen enig med Tim Knudsens bekymring.

– Jeg er enig i, at det er en relevant problemstilling. Det handler om oplysning, men også om demokratisk dannelse, og det jeg vil gerne være med til at løse ved at bryde mønstret. Det er vigtigt, at de ved, at deres stemme også har betydning for lokalsamfundet, siger han og taler om den vælgergruppe, der har rødder i verden uden for Danmark.

Læs også: Små partier føler sig diskrimineret af TV 2 Lorry

Imad Daher er svagt optimistisk for fremtiden. Han ser en stigende tendens til, at flere og flere melder sig ind i kampen, selvom den demokratiske dannelse stadig går langsomt, men fremhæver, at Glostrup er godt på vej. Han mener dog også, at man har personligt ansvar.

– Det er ikke kun skolen eller kommunen, der skal løfte den opgave, men også borgerne selv. Man har også et personligt ansvar, for selv at engagere sig i samfundet, siger han.

Hvorvidt flere indvandrere og efterkommere vil stemme ved dette valg end i 2017 vides først d.16 september, hvor du kan sætte dit kryds i ét af de seks valgsteder i Glostrup.

Sådan gjorde vi: Idéen til historien opstod gennem research af tidligere kommunalvalg i Glostrup Kommune. Imad Daher og Tim Knudsen blev interviewet telefonisk, og en rundrining blev foretaget til alle partier for at finde ud af, hvor mange opstillede kandidater er indvandrere eller efterkommere.