Voldtægtsofre oplever forskelsbehandling

I Århus tilbydes ofre for voldtægt én type behandling. I København tilbydes de en anden. Og i Odense en helt tredje. Der er nemlig ikke ensartede tilbud på landets forskellige centre for voldtægtsofre. Det bekræfter Ulla Asman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, der forklarer, at det afhænger af, hvordan de enkelte centre tolker loven.

Meget kritisk

Formand for Landsforeningen Hjælp Voldsofre, Henning Wollesen, er rystet og mener, at forskelsbehandling af voldtægtsofre er stærkt kritisabelt.

»I et lille land som Danmark burde det ikke være sådan, at voldtægtsofre modtager forskellig behandling alt efter, hvor de bor,« siger formand Henning Wollesen.

Et af problemerne er, at visse voldtægtscentre ikke tager imod akutte henvendelser tre døgn efter voldtægten er fundet sted, hvor andre centre tilbyder hjælp op mod 7 døgn efter.

»Og det er jo et kæmpe problem,« lyder det fra Henning Wollesen, der understreger, at Landsforeningen Hjælp Voldsofre, også kender til flere tilfælde, hvor voldtægtsofre har oplevet, at muligheden for opfølgende samtaleterapi er forskellig fra region til region.
 

Igen garanti for gratis psykolog

Center for voldtægtsofre i Århus, er ét af de steder, der tilbyder alle ofre og gratis samtaler med en psykolog.
 

»Vil tilbyder alle gratis psykologsamtaler. Uanset, hvad der har været udsat for. Antallet af timer afhænger selvfølgelig af, hvor slemt det står til, men vi har intet loft, hvad det angår«, lyder det fra Sara Parding, informationsmedarbejder på centeret for voldtægtsofre i Århus.
 

Det tilbud får man også i København, men her skal ofrene først visiteres. Det bekræfter Hanne Baden, afdelingssygeplejerske på center for ofre for seksuelle overgreb i København.
 

»Hos os foregår det sådan, at alle dem, som undersøges herinde akut, får mulighed for at blive visiteret til opfølgende psykologsamtaler,« sige Hanne Baden, der understreger, at den vurdering alene ligger hos de fagkyndige psykologer.
 

Omvendt får ofre for voldtægt i København tilbudt opfølgende gynækologiske undersøgelser hos en læge tilknyttet Rigshospitalet, hvor man i andre regioner – herunder hos voldtægtscenteret i Århus – henvises til at kontakte egen læge. Og det er jo et eksempel på, at forskelsbehandlingen rækker ud over det blot at få mulighed for psykologhjælp, lyder vurderingen fra formand for Landsforeningen Hjælp voldsofre, Henning Wollesen.


Fælles tilbud for alle

 

I Landsforeningen Hjælp Voldsofre vil man nu arbejde for at skabe mere lighed og fælles behandlingsmuligheder på landets voldtægtscentre.
 

»Det er kun retfærdigt, at alle ofre tilbydes samme hjælp. Vi mener derfor, at der burde være en ens pakke for alle. Man kan jo starte med at garantere alle ofre for voldtægt minimum 12 timers efterfølgende samtaleterapi,« foreslår Henning Wollesen.
 

Den udmelding møder opbakning hos Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo.  
 

»Det er på ingen måde acceptabelt, at voldtægtsofre oplever forskelsbehandling. Jeg mener, at man bør ændre organiseringen af voldtægtscentrene på en måde, så socialministeriet aktivt kan gå ind og forbedre forholdene. Derfor vil jeg nu også tage en snak med socialministeren, så vi kan finde en løsning på, hvad der kan gøres fremadrettet,« lyder det fra Eyvind Vesselbo (V).
 

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra socialministeren.