Lukning af togstationer på Fyn er dødsdom for landsbyer

Togtrafikken på Vestfyn skal glide bedre. Foto: RenŽ Strandbygaard
Togtrafikken på Vestfyn skal glide bedre.
Foto: RenéŽ Strandbygaard

Hvis de fire mindste togstationer på strækningen mellem Odense og Fredericia lukkes, vil det have store konsekvenser for de omkringliggende lokalsamfund. Det mener talsmanden for Vestfyntogets Pendlerklub, Mogens Duus. Stationerne skal ifølge forslag fra en ny rapport nemlig lukkes, hvis togtrafikken på Vestfyn skal flyde bedre. 

– Det er foruroligende læsning. Ikke mindst fordi de, som har skrevet rapporten,  sidder med en ubehagelig selvsikkerhed og siger, at uanset hvad, så skal vi lukke fire stationer, siger Mogens Duus.

Kritikken kommer på baggrund af, at Transportministeriet i mandags udgav en rapport, hvori de foreslår lukningen af stationerne Kauslunde, Bred, Skalbjerg og Holmstrup. Landsdelstogene har nemlig problemer med at komme hurtigt frem, fordi der i dag kun findes to spor på strækningen og kun en enkelt overhalingsbane ved Ejby. De langsomme regionaltog tilstopper derfor sporene mellem Odense og Fredericia. Af rapporten fremgår det yderligere, at kun et lille antal af passagererne på regionaltogene bruger stationerne, og derfor kan togene godt erstattes med busser.

Folk vil gerne bo i naturskønne omgivelser, det kræver bare, at man kan komme væk og ind til de større byer.
Mogens Duus, talsmand for Vestfyntogets Pendlerklub

Lukning medfører affolkning

Men Mogens Duus mener, at det vil betyde den endelige dødsdom for Vestfyns mindste landsbyer, hvis de mister deres togforbindelse.

Hvis folk skal til at tage bussen i stedet for toget, affolker det bare landsdelen yderligere – en udvikling, som efter Duus’ mening, slet ikke behøvede at finde sted på Vestfyn. For busser er i forhold til de eksisterende tog alt for langsomme og ukomfortable, og det skræmmer landsbybeboerne væk, siger han.

– Folk vil gerne bo i naturskønne omgivelser, det kræver bare, at man kan komme væk og ind til de større byer, siger han.

S imod lukning

Poul Andersen er tidligere trafikordfører for Socialdemokraterne og sidder i øjeblikket i Folketinget i stedet for Julie Skovsby. Han mener heller ikke, at lukningen af de mindste stationer er gavnlig:

– Vi har ikke noget ønske om at lukke de stationer. Skal vi bevare lokalsamfundet, så skal vi også sørge for, at der er et rimelig godt tilbud af kollektiv trafik, siger han.

Det er foreslået, at den kollektive trafik til og fra de mindste stationer enten helt eller delvist skal bæres af busser, der kører til de større omkringliggende byer med togtrafik.

Det handler rapporten om:

Rapporten blev udarbejdet på baggrund af, at sporene mellem Odense og Fredericia har for lav kapacitet i forhold til den togtrafik, som skal til og fra Jylland. I alt er der fire scenarier, som bliver gennemgået for regionaltogenes bedrift på Vestfyn, men alle inkluderer de lukningen af stationerne Kauslunde, Bred, Skalbjerg og Holmstrup.

Nye spor i 2020’erne

Der er i forbindelse med Togfonden DK planlagt en helt ny højhastighedsbane mellem Odense og Fredericia. Den vil aflaste trafikken på de eksisterende spor betydeligt, men er først planlagt til at stå klar i midten af 2020’erne. Indtil da vil Vestfyn fortsat være en flaskehals. En midlertidig lukning af togstationerne, hvor man kompenserer med busser, vil dog ikke være en bærende løsning, siger Andersen.

– Det ville være illusorisk. De stationer kan ikke løftes af bustrafik alene, siger han. For når en togstation først er nedlagt, bliver den ikke åbnet op igen.

Transportministeriet siger da heller ikke, at lukningen er besluttet. I en mail til Navisen.dk skriver pressechef Mette Gerlach:

– Rapporten er der og kan lægge op til en politisk beslutning, som ikke er truffet endnu, skriver hun.