7 ud af 10 forældre oplever besparelser på børnenes skoler

Eleverne sidder tæt i klasselokalerne, de har færre timer og lejrskolen er sparet væk. Den virkelighed oplever 7 ud af 10 skolebørn ifølge deres forældre, viser en undersøgelse fra Epinion, som Danmarks Lærerforening offentliggjorde i september.

“Det er det generelle billede,” medgiver næstformand i Landsorganisationen For Forældre I Folkeskolen Mette With Hagensen.

Se analysen her

Forældrene efterlyser flere ressourcer

Ud over oplevelsen af besparelser viser undersøgelsen også, at 56% af forældrene mener, at skolerne mangler ressourcer i forhold til timeantal, forældremøder, vikartimer og støtte til elever med særlige behov. 58 % mener, at skolerne mangler ressourcer til bøger og computere, mens hele 68% mener, at skolerne mangler ressourcer til lejrskoler og udflugter.

“Vi er nødt til at omtænke, hvordan man bruger ressourcerne i skolen, hvis man skal have kvalitet ud af det. Vi er nået dertil, hvor vi skærer i kærneydelserne,” siger Mette With Hagensen.

Og det er skolelederne, det går ud over, når budgettet bliver for stramt: “Forældrene undrer sig jo og stiller spørgsmål til os som skolebestyrelse, om vi nu lever op til målene. Og det er jo det skolelederne skal forsvare: at på trods af, at skoleeleverne får færre timer, så skal vi stadigvæk nå at leve op til vores mål,” forklarer næstformanden.

Skolesammenlægninger betyder besparelser

Ifølge Mette With Hagensen er besparelserne især blevet mærkbare efter kommunalreformen i 2007:

“Vi har i forbindelse med kommunesammenlægningerne oplevet rigtig mange skolesammenlægninger og ændringer i tildelingsmodellen for skoler, og det har alt sammen resulteret i færre ressourcer,” forklarer hun.

Dette skyldes ifølge Mette With Hagensen, at skolernes budget ikke er blevet større, selvom skolerne nu er samlet i større enheder.

Konsekvensen af at forældrene bemærker besparelser på deres børns skoler kan ses:

“Rollen som påvirkere af politikerne er blevet mere tydelig i skolebestyrelserne,” siger forældre-næstformanden.

Analysen for Danmarks Lærerforening er foretaget mellem den 28. juni og 7. juli 2012 og bygger på svar fra 505 tilfældigt udvalgte forældre til folkeskoleelever.

Læs også:


Analyse: Hver anden kommune forringer folkeskolen

Arbejdstid truer med at udløse lærerkonflikt