Antallet af folkepensionister stiger, og ensomheden kan lure

Ældre person siddende alene i sin lejlighed. Foto: Borya, Flickr

Ældre borgere i Helsingør kan blive ramt af ensomhed. En af dem har været Ulla von Elling, som ikke havde en uproblematisk overgang til pensionisttilværelsen. Tværtimod følte hun, at det var svært at finde et nyt fællesskab på sine ældre dage.

Førhen sad jeg derhjemme alene og kendte ikke rigtig nogen i Helsingør. Det har givet mig meget, at jeg kunne komme derned og lære nogle mennesker at kende, siger Ulla von Elling.

Efterhånden fandt hun fællesskabet i det frivillige aktivitetscenter Hamlet, som ligger i Helsingør. For Ulla von Elling er aktivitetscenteret et åndehul i hverdagen, som hun sætter stor pris på og benytter de fleste af ugens dage som formand for den lokale strikkeklub.

– Vi er ligesom én stor familie hernede og tager hensyn til hinanden på de dårlige dage og hjælper hinanden, siger Ulla von Elling.

Der er lige nu risiko for, at aktivitetscenteret Hamlet skal rykkes på grund af planer fra Helsingør Kommune om at bruge lokalerne til hoteldrift. Ulla er så opsat på, at dette ikke skal ske, at hun har igangsat en underskriftsindsamling for at beholde stedet, som det er i dag.

Formanden for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune, Michael Mathiesen, gør det dog klart, at centeret ikke vil lukke men måske flyttes, hvis planerne om et nyt hotel i byen bliver realiseret.

Læs også: Borgere i Helsingør føler sig overset i kommunens iver efter at tiltrække turister

Faktaboks

  • Antallet af folkepensionister steg fra 1.046.000 til 1.063.000 fra december 2022 til december 2023, en stigning på 17.000.
  • I 2023 var folkepensionsalderen uændret, hvilket bidrog til en jævn stigning i antallet af folkepensionister.
  • Samlet udbetaling til folkepensionister steg fra 142,4 milliarder kr. i 2022 til 149,1 milliarder kr. i 2023 før skat, en stigning på 4,8%.
  • 46.300 personer bosat i udlandet modtog dansk folkepension i december 2023, svarende til 4,2% af alle modtagere af folkepension.
  • Antallet af førtidspensionister, seniorpensionister og tidligpensionister steg også i 2023.
    Kilde: Danmarks Statistik

Behovet for et samlingspunkt
Janne Sten, formand for det frivillige aktivitetscenter Hamlet, som Ulla er tilknyttet, oplever stor entusiasme omkring centeret, der i år kan fejre sit 50-års jubilæum med 511 medlemmer. Her bydes både almindelige folkepensionister, førtidspensionister og efterlønnere velkommen. En gruppe mennesker, der ikke har et arbejde, der venter om morgenen men som savner det fællesskab, hverdagen kan give.

– Dem der var 80 år for 20 år siden, var mere gamle, end vi er i dag. Både i sind og i lysten til at dyrke aktiviteter. Vi er mere udadvendte i dag. Mange finder nye venskaber på et sted som Hamlet, og det betyder meget, siger Janne Sten.

Et centralt samlingspunkt med store lokaler,  er det vigtigste for Janne Sten, når det kommer til et aktivitetscenter som Hamlet. Hendes bekymring ved en eventuel flytning af Hamlet er, at mindre lokaler vil ødelægge det fællesskab, som er blevet opbygget gennem årene.

– Vi kender hinanden alle sammen, og det vil vi ikke undvære. Vi ønsker ikke at ende i små lokaler, hvor den ene syer og den anden maler, for så bliver det som at bo i en opgang et sted, et boligkompleks, hvor døren lige bliver åbnet for at sige goddag, og så lukkes igen, og man kender ikke hinanden, siger Janne Sten.

Læs også: Fire gode råd til at håndtere stress

Fri for arbejdsmarkedets stress og jag
Ensomhedskonsulent i Ældre Sagen og ekspert i nationale ensomhedsdata og særlige risikogrupper, David Vincent Nielsen, fortæller, at der generelt blandt gruppen 65-80-årige i Danmark er en høj grad af tilfredshed med livet og mindst risiko for at opleve ensomhed særligt sammenlignet med den yngre del af befolkningen.

– Den gennemsnitlige ensomhedsforekomst i denne gruppe er relativt lav. Det skyldes jo, at når man når op i den alder i Danmark, så er der rigtig mange, som stadig har et relativt godt helbred. Der er mange, men langt fra alle, som har en nogenlunde fornuftig økonomi. Man er ikke længere underlagt arbejdsmarkedets stress, og det er for nogen en befrielse at komme ud af, siger David Vincent Nielsen

David Vincent Nielsen understreger dog, at de seneste tal viser, at der er omkring 100.000 ældre over 65 år i Danmark, som oplever ensomhed, og at det er et tal, der bør tages alvorligt.

– Man skal ikke glemme dem, for hvem det at gå på pension er et kæmpestort meningstab, siger David Vincent Nielsen.

På trods af at de seneste statistikker på området tegner et billede af en befolkningsgruppe, som nyder tilværelsen, kan pensionsalderen altså for nogen være forbundet med ensomhed. Ifølge David Vincent Nielsen er der særligt blandt enlige mænd, hvis sociale liv er tilknyttet arbejdspladsen, som kan have svært ved at vænne sig til tilværelsen som pensionist.

Leave a Reply

Your email address will not be published.