Beboere plaget af støj i studieboliger: »Jeg følte mig nødsaget til at flytte«

I studieboligerne CPH Village Vesterbro oplever flere beboere massiv støj. Foto: CPH Village

Lyden af en vinkelsliber, der flere gange om ugen skærer jernbaneskinner over i timevis, mens man mest  har lyst til at sove. Det er en situation, flere beboere i studieboligselskabet CPH Villages afdeling på Vesterbro har oplevet. Afdelingen ligger klods op ad togskinnerne, og ifølge flere beboere er særligt de lejligheder, der vender ud mod sporene, skæmmet af en næsten uudholdelig larm fra Banedanmarks natlige arbejde.

En af de beboere, der har været generet af den massive støj, er Christian Rask. Han flyttede ind i CPH Village Vesterbro i september 2020, og efter et stykke tid begyndte han at blive forstyrret af lastbiler og vinkelslibere flere aftener og nætter om ugen. Derudover blev hans vinduer lyst op af projektører. Støjen gjorde det svært at falde i søvn eller vækkede ham, hvis han allerede var faldet i søvn.

Læs også: Støjramt kommune: “Vi var nødt til at købe et kolonihavehus”

– Støjen gik ud over min nattesøvn. Det begyndte som regel omkring klokken 22 og varede i hvert fald til klokken 2, hvis ikke til 3 eller fire. Og flere nætter i træk. Så er man lidt tømt for energi, når man skal op og studere, siger han.

Jeg forhørte mig hos naboer rundt omkring, og de fortalte, at de sov med ørepropper om natten.

Christian Blom, beboer i CPH Village Vesterbro

Sov med ørepropper

En anden beboer, der har været plaget af de generende lyde, er Christian Blom. Han flyttede ind afdelingen i august 2021, og kort efter indflytningen blev han opmærksom på den hyppige støj i døgnets sene timer. Herefter kontaktede han naboerne, der viste sig at dele hans frustrationer.

– Jeg talte med min genbo, og han sagde, at ham, der boede i lejligheden før mig, var flyttet væk på grund af støjen. Jeg forhørte mig hos naboer rundt omkring, og de fortalte, at de sov med ørepropper om natten, siger han.

Vi har tidligere på året foretaget lydmålinger, der viser, at ved korrekt monterede støjskærmende vinduer, bliver lyden fra banelegemet nedsat betragteligt. Derfor har vi ikke ansøgt om støjskærme, da omkostningerne ville skulle dækkes af CPH Village – og i øvrigt tages ned om 9 år igen.

CPH Village i en mail til Christian Blom

Direktør i Copenhagen Village, Michael Plesner, mener ikke, at det er en generel tendens, at beboere i CPH Village Vesterbro flytter på grund af støj.

– Vi anerkender ikke, at problemet er af det omfang, som I lægger op til. Vi kan ikke se i vores udflytningsrapporter, at folk flytter i betydelig grad på grund af støj, skriver han.

Da Christian Blom kontaktede CPH Village, blandt andet for at få at vide om han kunne få nedsat sin husleje på grund af støjen, fortalte de ham, at de havde målinger, der viste, at støjniveauet var under de tilladte grænseværdier. Disse målinger måtte Christian Blom, ifølge eget udsagn, dog ikke få udleveret. Herefter kontaktede han sin advokat, der fik den samme melding. På et tidspunkt blev han inviteret til et møde med CPH Village, et møde han dog endnu ikke har fundet tid til at deltage i.

Christian Blom blev derudover tilbudt at flytte til en anden lejlighed i afdelingen. Dette tilbud valgte han at afslå, da han ikke følte sig sikker på, at en flytning ville afhjælpe støjproblemet. CPH Village foreslog også, at de kunne arrangere en støjmåling i lejligheden. Det afslog Christian efter råd fra sin advokat, da det ifølge dem burde være kommunen, der foretog målingen.

CPH Village

  • CPH Village er boligselskab, der driver studieboliger flere steder i København
  • Selskabet har tre afdelinger: Refshaleøen, Vesterbro og Amagerbro
  • Den første afdeling på Refshaleøen blev bygget i 2018
  • CPH Village åbner snart endnu en afdeling på Nørrebro
  • De anslåede udgifter for at bo i CPH Village er 4611 kroner om måneden

I en mail til Christian Blom, som Netavisen har fået adgang til, skriver CPH Village, at de ikke har ansøgt om støjskærme, “da omkostningerne skulle dækkes af CPH Village, og de skulle i øvrigt tages ned igen om 9 år”. I stedet henviser boligselskabet til, at lejlighederne er udstyret med lyddæmpende vinduer, der skulle nedsætte lydniveauet betragteligt. Ifølge flere beboere er de dog stadig udsat for kraftig støj med lukkede vinduer.

Også den tidligere beboer, Jeppe Deibjerg Kristensen, der boede sammen med Christian Rask, og den nuværende beboer, Simon Andreasen genkender billedet af et højt natligt støjniveau. Ifølge Jeppe Deibjerg Kristensen blev han ikke informeret om støjen, da han flyttede ind i afdelingen.

– Det var slet ikke noget, de fortalte os om. De fik det til at lyde som om, at der slet ikke var noget problem.

Simon Andreasen er også irriteret over støjen fra Banedanmark, som gør det svært at falde i søvn om aftenen. Han anerkender dog, at støj er en del af at bo i byen

– Til gengæld er der ikke rigtig noget natteliv i nærheden. Så det er nok værre andre steder, siger han.

Anerkender ikke omfanget

Af en aktindsigt i kommunikationen mellem CPH Village, Banedanmark og Københavns Kommune fremgår det, at Banedanmark har tilladelse til at støje, og at det er bygherres ansvar, at støjisolere boligerne og udenomsarealerne, så beboerne kan være der.

Michael Plesner, der er direktør i CPH Village, skriver i et skriftligt svar, at han ikke anerkender, at støjen har det omfang, som de tidligere og nuværende beboere beskriver.

– Vi har netop afholdt vores årlige beboermøde, og her var støj fra banen ikke et emne. Desuden fremgår det heller ikke som et emne, folk forholder sig til i vores kvartalsvise survey, skriver han

Derudover er Michael Plesner ikke sikker på, at støjen fra Banedanmark har været konstant siden 2020, men han anerkender, at der til tider kan være støj, og at det har været til gene for nogle af deres beboere. Han understreger også, at selskabet lever op til de tilladte grænseværdier, og at der i lejekontrakten står, at der kan være periodemæssige støjgener.

At CPH Village ikke har opsat støjskærme skyldes ifølge Michael Plesner, at de ikke ville virke.

– Vores støjrådgiver mener ikke, at en støjmur vil give en væsentlig støjreduktion. En støjmur skulle være over 12 meter høj og ligge tæt op ad boligerne, hvis det skulle have en effekt, skriver han.

I stedet har CPH Village installeret støjreducerende vinduer, vinduer som de, ifølge Michael Plesner, undersøger om er korrekt installeret, når en beboer klager over støj. Derudover tilbyder de at udføre målinger af støjniveauet, og for det tredje har de, ifølge Michael Plesner tilbudt erstatningsboliger til beboere, der fortsat er generet af støjen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ifølge Manuella Lech Cantuaria, der er adjunkt på Mærks Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og har forsket i støjs sundhedsmæssige konsekvenser, er støj ikke kun en kilde til stor irritation. Støjen kan også have negative konsekvenser for helbredet. 

Både min egen forskning, og meget anden forskning gennem de sidste 10 år , har vist en forbindelse mellem støj og forskellige helbredsproblemer, særligt hjertekarsygdomme, og det bliver mere og mere beviseligt, at støj kan påvirke vores helbred på forskellige måder, siger hun. 

Særligt den støj, der foregår i nattetimerne kan, ifølge Manuella Lech Cantuaria, være problematisk. 

Læs også: Massiv trafik og trafikstøj bekymrer bosted for hjemløse

Når du er udsat for støj, har du først og fremmest stresskilden, der stresser din hjerne, og det kan medføre forskellige forandringer i din krop, og så kan det påvirke din søvn. Hvis du er udsat for støj i nattetimerne, kan du vågne midt om natten, og får du ikke den gode nats søvn, der er nødvendig for, at din krop kan fungere optimalt, siger hun.

Blev nødt til at flytte

Christian Rask klagede flere gange til CPH Village, der på et tidspunkt vendte tilbage med et svar fra Banedanmark, om at den voldsomme støj kun var midlertidig. Støjen fortsatte dog efter det oplyste sluttidspunkt.

For Christian Rask blev støjen til sidst for meget, og den var en af de vigtigste årsager til, at han i april 2021 flyttede fra Copenhagen Village Vesterbro.

”Støjen og deres håndtering af den gjorde, at jeg følte mig nødsaget til at flytte”, siger han.

Sådan gjorde vi: Journalisten  fik et tip om et opslag i en intern Facebook-gruppe for beboere i CPH Village. I opslaget og i kommentarer blev der klaget over støjen. Journalisten kontaktede beboere i CPH Village Vesterbro, en ekspert i støjs påvirkning af kroppen og direktøren fra CPH Village. Interviews med beboere og støjekspert er foretaget telefonisk. Direktøren for CPH Village har svaret på mail.