Støjramt kommune: “Vi var nødt til at købe et kolonihavehus”

Foto: Colourbox

Går du en tur nær en trafikeret motorvej, så kan du sikkert genkende den konstante lyd af summen fra bilerne. En lyd som borgerne i Vallensbæk dagligt lægger øre til.

En udregning fra Vejdirektoratet viser, at lidt over halvdelen af boligerne i Vallensbæk Kommune oplever trafikstøj, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre stress, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og kræft.

Støjgenerne påvirker især beboerne omkring Holbækmotorvejen, og det har de gjort længe.

For Lars Rydskov og hans kone, der bor i Delta Park området, er støjen så høj om sommeren, at de ikke kan opholde sig i deres lejlighed.

– Det påvirker jo min hverdag utrolig meget. Det er derfor, at vi har valgt at købe et lille kolonihavehus, så vi om sommeren kan flytte derud.

Trafikstøj diskuteres i kommunalbestyrelsen igen og igen

I Vallensbæks kommunalbestyrelse er frustrationerne store, og problematikken om vejstøj er noget, der fortsat er stort fokus på.

– Mængden af gange, vi har diskuteret støj i kommunalbestyrelsen, er enorm, siger Christian Skou Larsen (SF).

Generelle støjgener i Danmark

  • 724.000 boliger er i Danmark støjbelastede på grund af vejstøj. Det svarer til 28 procent af alle boliger, og berører cirka 1,36 millioner danskere.
  •  141.000 boliger er stærkt støjbelastede det svarer til 19 procent af alle støjbelastede boliger i Danmark.
  • 119.000 af de støjbelastede boliger ligger langs statens veje, hvilket svarer til 16 procent af alle støjbelastede boliger.
  • 1,4 millioner danskere er udsat for støjbelastning alene fra biler.
  • I årene fra 2010 til 2014 brugte staten 40 millioner kroner årligt på støjbekæmpelse, mens der blev brugt cirka 15 milliarder kroner på at udbygge den offentlige trafik, der i høj grad er årsag til støjgenerne.
  • 52 procent af boligerne i Vallensbæk Kommune oplever trafikstøj, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier.

Kilde: Transport- og Bygningsudvalget, Danmarks Statistik, Miljøstyrelsen, Rambøll.

Selvom der i kommunalbestyrelsen er politisk uenighed omkring nye boligprojekter tæt på støjfyldte områder, er der blandt politikerne klar konsensus om én ting:

– Der er jo ingen af de 15 medlemmer i kommunalbestyrelsen, der ønsker støj – det er bare forskelligt, hvad vi vil gøre for at bekæmpe støjen, siger Christian Skou Larsen (SF).

Meldingen fra beboerne omkring Holbækmotorvejen er dog soleklar, de føler sig tilsidesat og overset.

– Vi føler os jo til grin i hele det her spil, siger Lars Rydskov.

Han mener ikke, at prioriteterne hos de konservative politikere, der besidder 9 ud af 15 poster i kommunalbestyrelsen, har været i borgernes interesse.

– Jeg tror, kommunens holdning er ’lad staten betale det her, for vi vil ikke betale det’, siger han.

Meldingen er klar – det er statens ansvar

Lars Høgskilde (K), medlem af kommunalbestyrelsen, synes ganske rigtigt ikke, at det er kommunens opgave at betale for statens veje.

– Selvfølgelig skal vi betale for vores egne veje. Men statens veje må være statens eget ansvar at støjsikre.

Ifølge regeringens vejstøjsstrategi i 2003 blev det vurderet, at mellem 200-500 danskere hvert år dør på grund af støjrelaterede gener. Og navnlig de sundhedsskadelige effekter af trafikstøj er oppe at vende i kommunalbestyrelsen.

– De afledte effekter af trafikstøj har vi diskuteret enormt meget med Vejdirektoratet. Vi kan jo se, at støjen påvirker borgerne sundhedsmæssigt, og derfor kan det ikke blive ved på den her måde, siger Lars Høgskilde (K).

Sundhedsskadelige konsekvenser af trafikstøj

 • WHO peger på støj som det andet største miljøproblem i verden.
 • Når trafikstøj stiger med 10 decibel, stiger risikoen for en blodprop i hjertet med 6 procent. Samtidig giver samme stigning 11% større risiko for både diabetes og slagtilfælde.
 • I København er der årligt 600 personer, der får slagtilfælde og 500, der dør som følge af trafikstøj.

Kilde: WHO, Miljøstyrelsen.

Vallensbæk har flere gange fået afslag på at nedsætte hastigheden på motorvejen af Vejdirektoratet. Her lyder begrundelsen, at hastighedsreduktioner medfører øget rejsetid for trafikanterne, og at det kan give samfundsøkonomiske tab.

Lars Høgskilde (K) anser det manglende økonomiske incitament for handling som værende det største problem, og her hæfter han sig ved, at Vejdirektoratet har en finger med i spillet.

– Vi har støjpuljer, som vi kunne bruge, hvis der viser sig at være specifikke projekter, hvor vi kan gøre noget. Men Rambølls beregninger viser, at der ikke er mere, vi kan gøre i Vallensbæk på de kommunale veje. Det er fra de to store motorveje at problemet kommer fra.

Han savner, at Vejdirektoratet bruger penge på at nedsætte støjen på de motorveje, de selv har været med til at bygge.

– Når nu Vejdirektoratet synes, de kan bruge flere millarder kroner på at bygge flere motorveje, så synes vi  dæleme også, at man må sørge for, at folk ikke bliver påvirket af støjen.

Ifølge Vejdirektoratet selv, der er en del af Transportministeriet, har de det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

Lys for enden af tunellen

Støjen i Lars Rydskov og hans kones lejlighed er så høj, at de, selv med lukket vindue, kan høre morgentrafikken, så snart den går i gang.

Men lyset kan, måske, anes for enden af tunnelen. Regeringen har nemlig afsat penge, der, hvis alt går efter planen, bliver brugt på en støjskærm, der kommer op i løbet af 2023.

Trods den vedvarende støj er Christian Skou Larsen (SF) derfor positiv stemt.

– Jeg synes, vi er på vej i den rigtige retning. Vi har blandt andet fået afsat nogle penge til en trafikpulje, hvor der i hvert fald er tiltag til det med støjen.

I regeringens ‘Aftale om Infrastrukturplan 2035’ er der afsat 55,9 millioner kroner til et støjskærmsprojekt ved Holbækmotorvejen og Vallensbækvej. Lars Høgskilde er af den overbevisning, at det er aktive borgergrupper, der sammen med kommunalbestyrelsen, har sikret, at de penge er blevet sat til side.

Men det er ikke første gang, at Vallensbæk kommune er blevet lovet penge til støjsikring. I 2019 blev der øremærket penge til støjbekæmpelse nær Holbækmotorvejen, men her blev aftalen annulleret af den daværende transportminister. Så er spørgsmålet bare om Vallensbæk Kommune i denne omgang får de penge, de er blevet lovet.

Sådan gjorde vi: Ideen til historien udsprang af et Facebook opslag i gruppen Vallensbæk politik, hvor flere borgere påpegede det vedvarende støjproblem i kommunen. Alle interviews er foretaget telefonisk.