Massiv trafik og trafikstøj bekymrer bosted for hjemløse

Et biogasanlæg laver biologisk affald om til varme og gødning. Foto: Wikipedia

Roskildehjemmet, som ligger på Gammegårdsvej i Lejre, kan måske se frem til en ny genbo. På den anden side af vejen kan der nemlig snart komme et biogasanlæg, der skal producere biogas og transportere gødning til landmænd på hele Sjælland.

Lige nu er en større forundersøgelse i gang. Den skal se på, om anlægget skal placeres overfor Roskildehjemmet. På beboerhjemmet er de nervøse for, at den nye genbo vil medføre mere trafik og støj.

– Vi bruger dagligt vejen gående, cyklende og kørende. Det kan blive et kaos. Jeg håber på, at der bliver fundet en anden løsning, siger Ingeborg Olsen, forstander på Roskildehjemmet.

Beboere har brug for ro

Roskildehjemmet er et botilbud, der henvender sig til voksne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige vanskeligheder mangler botilbud eller støtte og omsorg.  Kommunen oplyser, at mellem 60-80 lastbiler skal køre frem og tilbage fra anlægget og skal fragte cirka 120.000 ton gødning til landmænd, hvilket vil øge trafikken på vejene omkring.

– Vi er bekymret for anlæggets tætte placering på Roskildehjemmet grundet øget trafikstøj, da beboerne blandt andet indskrives på Roskildehjemmet for at finde ro og afklaring efter en periode som hjemløs. Vores have går lige ud til Gammelgårdsvej, siger Ingeborg Olsen og fortsætter:

– Vi har svært ved at forestille os, at dette kan lade sig gøre via Gammelgårdsvej. Der vil uden tvivl dagligt blive store trafikpropper, der vil have betydelig tidsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser.

Krydset ved Ringstedvejen og Gammelgårdsvej er i forvejen belastet af meget trafik, hvis man lytter til andre borgere i kommunen, og flere store lastbiler vil kun forværre situationen.

“Nødt til at leve med det”

– Ja, vi tager det bestemt alvorligt. Det gør vi altid. Vi prøver også at skabe nogle løsninger, så flest mulige borgere bliver tilgodeset, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Lejre Kommune, Ivan Mott (EL).

Kommunen går nu videre med en VVM-redegørelse, som skal måle trafikken og se på, hvad der kan gøres for at mindske problemerne ved Ringstedvejkrydset. Den 5. november vil placeringen af biogasanlægget blive drøftet, og Ivan Mott siger, at udvalget er opmærksom på de trafikale problemer på Gammelgårdsvej.

– I forhold til den massive trafik der er i forvejen, og den trafik biogasanlægget kaster af sig, så tror jeg, at vi er nødt til at leve med det, men samtidig selvfølgelig gøre noget. Lave nogle foranstaltninger som gør, at det generer mindst muligt, siger Ivan Mott.

Det er firmaet Daka ReFood, der skal bygge biogasanlægget, hvis det bliver placeret på området. Det vil ifølge virksomheden skabe 50 arbejdspladser i Lejre Kommune og producere nok biogas til at opvarme 9.200 hustande svarende til 71 procent af Lejre Kommunes ejendomme.

Du kan se på kortet nedenfor, hvor biogasanlægget ifølge kommunen skal placeres.