Beskyldningerne fyger: Centralt argument for parkeringsforbud i Horsevænget var forkert

Efter Hillerød Kommune solgte Horsevænget, gik der ikke længe før den nye udlejer satte disse skilte op og indførte betaling for parkering. Foto: William Alkærsig Springer

Beslutningen om at indføre et parkeringsforbud på Horsevænget i Hillerød i foråret tager nu en drejning. Den blev blandt andet begrundet med, at udlejeren havde modtaget klager fra beboerne, men nu afviser beboerne selv, at det var tilfældet.

– Det er noget sludder, siger talsperson for beboerrepræsentationen i Horsevænget Marianne Jellesmark.

Hun bor selv i Horsevænget, men hun har aldrig hørt nogen beboere klage over, at folk parkerede deres bil langs kantstenen foran bygningen, som Hillerød Kommune nu har indført forbud imod.

Hillerød Kommune bekræfter selv, at de har taget udlejerens ord for gode varer.

Ifølge ekspert i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet Bent Greve bør en forvaltning selvstændigt undersøge, om et argument holder, før man indfører et forbud på baggrund af det.

Horsevænget

Hillerød Kommune solgte den 16. juni 2021 Horsevænget nummer 27-45 til en privat udlejer for 45.919.000 kroner. Siden da har den nye private udlejer indført huslejestigninger og betaling for parkering på 400 kr om måneden. Beboerne i Horsevænget har udtrykt frustration over Hillerød Kommune på grund af salget af boligerne.

Kilde: Sjællandske Medier

Betaling for parkering

Efter salget blev et forhold straks ændret.

– Den 1. oktober 2021 indførte den nye ejer betaling for parkering på 400 kroner, siger talsperson Marianne Jellesmark.

Læs også: Radikale i Hillerød går imod egen, grønne politik: »Ikke i min baghave!«

Men ved kantstenen på kommunens offentlige vej overfor parkeringspladsen kunne man fortsat parkere gratis, fortæller hun. Det var tilfældet, indtil den nye ejer opfordrede Hillerød Kommune til at iværksætte et parkeringsforbud, som straks blev indført.

– Beboerne blev dermed tvunget til at betale for parkering, siger Marianne Jellesmark.

Daglige opringninger

Udlejeren opfordrede Hillerød Kommune til at indføre parkeringsforbud, da han, efter eget udsagn, dagligt modtog klager.

De vil bare ikke blive uvenner med en velhavende udlejer
Marianne Jellesmark, talsperson for beboerepræsentation i Horsevænget

– Som du kan se på det billede, jeg vedhæfter her, er det umuligt, at komme ud, hvis der holder biler langs kantstenen, og jeg får dagligt opringninger omkring det, skriver ejeren Jesper Arentsen i en mail til Hillerød Kommune, som er offentlig på dens hjemmeside.

Udlejeren Jesper Arentsens mail til Hillerød Kommune om, at beboerne klager over, at folk parkerer ved kantstenen. Foto: Screenshot af bilag til referat af udvalgsmøde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune fra den 8. september 2022.

Til mailen vedhæfter han et billede af af parkeringspladsen og kantstenen.

Men at beboerne klagede over det, var forkert.

Det er helt ude i hampen at komme med den beskyldning. Hvis man kommer med sådan en beskyldning, bliver man nødt til at komme med noget konkret, der kan bevise det, siger lokalpolitikeren.
Thomas Brücker (S), næstformand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget for Hillerød Kommune

Erkender selv, at beboerne ikke har klaget

Det fremgår af kommunen selv. Da beboerrepræsentationen på Horsevænget var overbevist om, at der ikke var nogen, der havde klaget, opfordrede den sammen med organisationen Danske Lejere Arkitektur, at Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune til at se på sagen. Det fortæller Marianne Jellesmark. Sagen kom efterfølgende til afstemning til et ekstraordinært udvalgsmøde den 8. september 2022.

– I denne fremføres, at det ikke er beboere, der har henvendt sig med klager over parkering men ejeren. Det er korrekt, at det er ejeren, jf. bilag 2, der har henvendt sig med oplysning om beboerklager og forvaltningen har følgelig taget dette for pålydende, står der i referatet af mødet, som er tilgængeligt på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Læs også: Mette Thiesen splitter vælgerne: »Hun tager røven på dem, der har stemt på hende«

Forbuddet mod at parkere ved kantstenen står dog stadig. Nu sker det med det argument, at vejen ikke er bred nok til både forbipasserende og parkerede biler.

»Forvaltningens ansvar«

Ifølge næstformand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Thomas Brücker (S) skal forvaltningen sørge for, at grundlaget er på sin plads, inden man bruger det som argument.

– Det er forvaltningens ansvar, at de har taget udlejerens ord for gode varer. Det er dem, der skal undersøge, om det er rigtigt, siger Thomas Brücker (S), mens han bider mærke i, at det ikke betyder så meget i det store billede for ham.

– Vi fik at vide, at beboerne havde klaget, men for mig er det ikke så vigtigt. Det vigtige er, at man ifølge politiet må parkere der eller ej i forhold til de regler, der er. Det kan sagtens være, at der er nogle mellemregninger, der ikke er så heldige.

Ifølge professor i Samfundvidenskab på Roskilde Universitet Bent Greve bør man som kommune selv undersøge, om der er et problem, inden man benytter det som argument for at lave et forbud.

– En forvaltning burde undersøge, om det er et reelt problem eller ej. Der er ingen grund til at fremlægge et argument, hvis det ikke har betydning for afgørelsen, siger Bent Greve.

Han siger samtidig, at kommunen gerne må indføre forbuddet, hvis det andet argument holder.

– Det er udsædvanligt, men hvis det andet argument er rigtigt, mener jeg ikke, at der er noget problem i at indføre forbuddet, men de skal bare ikke bruge et argument, hvis det ikke har relevans for beslutningen, siger Bent Greve.

Læs også: Hillerød-borgere i opråb: Kalder misligholdte veje for »farlige«

Kritik for at være i lommen på velhavende udlejer

Beboerepræsentationens kritik er ikke til at tage fejl af.

– De vil bare ikke blive uvenner med en velhavende udlejer, siger Marianne Jellesmark.

Det udsagn er Thomas Brücker uforstående over for.

– Det er helt ude i hampen at komme med den beskyldning. Hvis man kommer med sådan en beskyldning, bliver man nødt til at komme med noget konkret, der kan bevise det, siger lokalpolitikeren.

Læs også: Frederiksberg Kommune prioriterer parkeringspladser fremfor klimaråd i 2023: Byrådsmedlemmer yderst utilfredse

Sådan gjorde vi:

Journalisten opdagede på SN.dk, at Byrådet i Hillerød Kommune, efter en klage fra beboerne i Horsevænget, valgte at fastholde et parkeringsforbud i området, så de var nødsaget til at betale for parkering, som udlejeren af lejlighederne har indført. Journalisten rækkede ud til beboerne via en Facebookgruppe.

Her gjorde beboerepræsentationen journalisten opmærksom på, at udlejeren har opfordret Hillerød Kommune til at iværksætte parkeringsforbuddet med argumentet om, at beboerne havde klaget til udlejeren over, at folk parkerer ved kantstenen. Det mente de ikke, at nogen af beboerne havde klaget over.

Journalisten gik derefter ind på et referat af et udvalgsmøde, hvor parkeringsforbuddet var besluttet. Her stod det ifølge kommunen klart, at forvaltningen havde taget udlejerens ord for gode varer, og at det ikke var rigtigt, at beboerne havde klaget. 

Journalisten interviewede derefter talspersonen for beboerrepræsentationen, næstformanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og en ekspert i samfundsvidenskab.