Radikale i Hillerød går imod egen, grønne politik: »Ikke i min baghave!«

I Naturnationalpark Gribskov har et flertal af Byrådet i Hillerød Kommune stemt imod at opsætte et 2.5 meter højt hegn.
Foto: Ramblersen/Commons.Wikimedia

Kritikken er ikke til at tage fejl af.

– Det synes jeg er noget pjat. Jeg forstår det simpelthen ikke, siger medlem af Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune Louise Colding Sørensen (S).

Hun langer ud efter Radikale Venstre i Hillerød, som har stemt imod opsætningen af et hegn rundt om Naturnationalpark Gribskov, som skal styrke biodiversiteten i området.

Partiet var ellers selv med til at stemme forslaget igennem i Folketinget tilbage i 2020, men nu nægter de lokale politikere at gøre det til en realitet.

Ét centralt radikalt byrådsmedlem bor tæt på, hvor hegnet skal sættes op, men hun afviser, at det har påvirket hendes holdning.

Skal styrke biodiversiteten i Danmark

I 2020 vedtog den socialdemokratiske regering og dens støttepartier, heriblandt Radikale Venstre, at etablere Naturnationalpark Gribskov på 1.100 hektar.

Ifølge Miljøministeriet blev der afsat 10 millioner til etableringen af parken.

– Naturnationalparken skal gennem vild natur bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark. Målet er at understøtte et økosystem med naturlige processer og dynamikker, står der i naturstyrelsens projektbeskrivelse af Naturnationalpark Gribskov.

Læs også: I Hillerød er stemmesedlen blevet længere: 2022 er rekordår

2.5 meter højt hegn

For at gøre parken til virkelighed skal den omringes af et 2.5 meter højt hegn for at holde de forskellige dyrearter inde i det økosystem, man vil opretholde.

Det er blevet forhindret af en særlig lovgivning, men det vil Folketinget nu have dispensation for, og det er lige præcis dét et flertal af byrådsmedlemmerne i Hillerød Kommune stemmer imod.

Manglende dokumentation

Her er det Det Radikale Venstre, som er tungen på vægtskålen. De stemmer imod dispensationen, og derfor kan hegnet ikke sættes op indtil videre.

Ifølge byrådsmedlem Christina Thorholm (R) er der ikke nok faglig dokumentation for, at hegnet vil gavne naturen:

– Vi har gjort indsigelser, fordi vi mener, at der er tvivl om det faglige grundlag. Der er mange eksperter, der har kritiseret beslutningen og derfor vil vi gerne have undersøgt det, siger Christina Thorholm (R)

– Det synes jeg ikke er særlig principfast, når man samtidig gør et stort nummer ud af at fortælle vidt og bredt om, at man gerne vil have mere natur.
Louise Colding Sørensen (S), byrådsmedlem i Hillerød Kommune.

Den forklaring giver Louise Colding Sørensen (S) ikke meget for.

– Der er dokumentation for det. Biologer og biodiversitetsforskere, som ikke laver andet end at beskæftige sig med det her siger, at det er en god idé. Det er bedst for biodiversiteten, og det er for biodiversiteten, vi gør det her, siger den socialdemokratiske kommunalpolitiker.

Læs også: Hillerød-borgere i opråb: Kalder misligholdte veje for »farlige«

Imod egen politik

Radikale Venstre var selv med at stemme aftalen om Naturnationalpark Gribsskov igennem i 2020. Alligevel nægter partiet i Hillerød Kommune at stemme for at opsætte hegnet, som skal styrke biodiversiteten i parken.

Til det siger Christina Thorholm (R):

– Vi går imod vores egen politik på landsplan, fordi vi mener, at biodiversiteten i vores skove er i så god udvikling i forvejen. Vi vil gerne have mere vildt natur, men vi synes, vi skal skabe det dér, hvor der er meget lav biodiversitet for at udvikle, siger det radikale byrådsmedlem.

Stoler I på jeres egen folketingsgruppes beslutning?

– Jeg synes det er et forkert ordvalg. For mig handler det om, at den prioritering, man har lavet er forkert.

Synes du, det er en forkert beslutning, som Det Radikale Venstre har lavet i Folketinget?

– Jeg havde træffet en anden beslutning, siger Christina Thorholm (R).

Læs også: Klimaorganisationer: Ny motorvej vil ødelægge naturen

”Ikke i min baghave”

Hvis man spørger Louise Colding Sørensen (S) er det her et udtryk for, at man i Det Radikale Venstre gerne vil styrke biodiversiteten, så længe det ikke har konsekvenser for dér, hvor man bor.

– Jeg tror, at det er et udtryk for, at der er nogle få lokale borgere, der har været imod at sætte et stort hegn op lige dér, hvor de bor. Så har man ladet sig presse, og jeg synes, det er et for udtryk for en ”ikke i min baghave”-tilgang. Altså at man gerne må gøre det alle mulige andre steder med undtagelse af, hvor man selv bor. Det synes jeg ikke er særlig principfast, når man samtidig gør et stort nummer ud af at fortælle vidt og bredt om, at man gerne vil have mere vild natur, siger Louise Colding Sørensen (S).

– Der er så meget skov, hvor jeg bor, så jeg ville ikke få problemer ved at bevæge mig. Det er altså kun et lille udsnit af den skov, jeg bruger, som vil blive påvirket af det her.
Christian Thorholm (R), byrådsmedlem i Hillerød Kommune

Christina Thorholm (R) afviser da heller ikke, at der er andre interesser i spil for at gå imod det her forslag:

– Dem der bruger skoven, får med det her forslag begrænset deres adgang. Vi ved, hvor meget det betyder at bruge denne skov for borgere og foreninger i kommunen. Nogle bliver bange for at gå ind i det område, som bliver afskåret, da de er vant til at bevæge sig friere, siger kommunalpolitikeren, som selv bor lige ved siden af dér, hvor hegnet skal sættes op.

Du bor på Skovværdet i Nødebo, som ligger lige ved siden af det hegn man vil sætte op. Hvilken rolle har det i forhold til din holdning på det her punkt?

– For mig er det mere det principielle i det. Der er så meget skov, hvor jeg bor, så jeg ville ikke få problemer ved at bevæge mig. Det er altså kun et lille udsnit af den skov, jeg bruger, som vil blive påvirket af det her.

Kan du forstå, hvorfor jeg spørger?

– Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg ville sagtens kunne bruge en masse skov alligevel og jeg ville godt kunne komme igennem det her hegn. Men jeg lytter til de her fagfolk og interesseorganisationer, som forventer, at det vil blive til gene, siger Christina Thorholm (R)

Naturstyrelsen har gjort Hillerød Kommune opmærksom på, at de vil klage over afslaget.