Frederiksberg Kommune prioriterer parkeringspladser fremfor klimaråd i 2023: Byrådsmedlemmer yderst utilfredse

Frederiksberg Rådhus
Foto: Terese Carlsen Gram

Da Michael Vindfeldt (S) stillede op til kommunalvalget i Frederiksberg Kommune sidste år, var det med et løfte om, at den grønne omstilling skulle være i højsædet, og at Frederiksberg skulle blive Danmarks grønneste kommune.

Borgmesterens grønne visioner for Frederiksberg Kommune fremgår blandt andet af Socialdemokratiet på Frederiksbergs egen hjemmeside.

– En by, hvor vi sætter den grønne omstilling så meget i fokus, at vi bliver Danmarks grønneste kommune, skriver borgmesteren på hjemmesiden.

Men de grønne tiltag lader vente på sig, og det har fået byrådsmedlemmer fra begge fløje af det partipolitiske spektrum til at rette kritik mod den klimapolitik, der føres i kommunen.

– ​​Man er længere fremme, end man er i så mange andre kommuner, men grundlæggende har man for mig at se ikke taget de svære slag, siger byrådsmedlem Rasmus Holme Nielsen (EL).

Enhedslisten stiller forslag om oprettelse af et lokalt klimaråd

Op til kommunalvalget sidste år stillede Klimakoalitionen, der er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem 10 danske organisationer, fire forslag til grønne tiltag i kommunen. Et af disse var et forslag om at oprette et klimaråd bestående af Frederiksbergs borgere.

Michael Vindfeldt (S) var blandt de borgmesterkandidater, der dengang svarede ja til at ville arbejde for oprettelsen af et lokalt klimaborgerting, som klimarådet kaldes i et referat fra et møde i kommunen. 

Det er pinligt billigt at have bil på Frederiksberg. Jeg synes, at det er vildt, at man kan vælge at prioritere det over et klimaborgerting.
Rasmus Holme Nielsen (EL), Byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune

Til et møde i Klima-, Plan- og Boligudvalget d. 9. maj stillede byrådsmedlem Rasmus Holme Nielsen (EL) forslaget om at oprette et klimaråd. Han foreslog, at finansieringen kunne findes ved at opsige en lejekontrakt på 35 parkeringspladser, som kommunen lejer hos CODAN-hus. 

Formålet med at oprette klimarådet er at facilitere en platform, hvor borgerne kan diskutere dilemmaer og mulige løsninger på klimaområdet. Til grund for ønsket om at oprette et klimaråd, ligger der en forestilling om, at det vil øge borgernes ejerskab til kommunens klimapolitik og motivation for grøn adfærd. Det fremgår af et referat fra førnævnte møde.

Forslaget om at oprette et klimaråd afvises 

Forslaget om at oprette et klimaråd i Frederiksberg Kommune blev imidlertid afvist til et møde i Klima-, Plan- og Boligudvalget d. 9. maj med den begrundelse, at det foreslåede budget ikke var tilstrækkeligt til at finansiere rådet. 

Rasmus Holme Nielsen (EL) anerkender denne forklaring, men mener også, at der er andre hensyn, der spiller ind. 

– For mig at se var det også fordi, man ikke ville opsige de her parkeringspladser, som vi lejer for 12.000 kroner om året pr parkeringsplads, så folk kan have et sted at parkere for 190 kroner om året. Det er pinligt billigt at have bil på Frederiksberg. Jeg synes, at det er vildt, at man kan vælge at prioritere det over et klimaborgerting, siger han. 

Rasmus Holme Nielsen (EL) mener, at det er vigtigt at oprette et lokalt klimaråd, da det ifølge ham kan føre til en mere ambitiøs klimapolitik i kommunen. 

– Jeg oplever generelt, når vi diskuterer klimapolitik i kommunen, at de andre politikere er bange for, at der ikke er opbakning fra borgerne til vidtrækkende klimahandling. Jeg tror, at politikerne ville blive overraskede over, hvor vidtgående forslag borgerne er friske på. Det tror jeg ville være sundt for politikerne at møde, og det tror jeg ville betyde, at man kan vedtage mere vidtgående tiltag, siger han. 

Argumentet, om at borgerinddragelse er vigtigt for en ambitiøs klimapolitik, går igen hos Helena Udsen, koordinator i Klimabevægelsen i Danmark, der er en del af Klimakoalitionen, som stillede de fire grønne forslag til politikerne under sidste kommunalvalg.

– Når vi ser på klimaborgerting rundt omkring i verden, er borgerne meget mere ambitiøse, end politikerne er, hvis de har tilstrækkelig beslutningsmagt eller i hvert fald beslutningskompetence,  siger hun.

Klimakoalitionens fire grønne forslag til politikerne under kommunalvalget i 2016:

  • At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner pr ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.
  • At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.
  • At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.
  • At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.

Kilde: Via Ritzau

Rasmus Holme Nielsen (EL) fortæller, at det er blevet aftalt at afsætte penge i budgettet for 2024, som skal bruges til at oprette et klimaborgerting.

– Vi havde det oppe at vende i budgetforhandlingerne for 2023. Der indgik man et kompromis, så vi ikke får et klimaborgerting i 2023, men vi har aftalt blandt forligspartierne, at vi sætter penge af til det i næste års budget, siger han i et interview.

Læs også: Køn og klimaforandringer: Kvinder i udviklingslande rammes hårdest

Rasmus Holme Nielsen (EL) er ikke alene om at mene, at man ikke prioriterer den grønne omstilling tilstrækkeligt højt i Frederiksberg Kommune. Byrådsmedlem Anders Storgaard (K) tilslutter sig også denne kritik. 

– Jeg oplever, at det er rent spil for galleriet. Man har påstået, at man er en grøn koalition, men jeg må bare sige, at jeg sidder i de to udvalg, hvor den grønne politik bliver ført, og jeg oplever på ingen måde, at det er noget, som er i fokus, siger han i et interview.

NetAvisen har forsøgt at få et interview med borgmester Michael Vindfeldt (S) for at give ham mulighed for at svare på kritikken. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.

Sådan gjorde vi: Journalisten ønskede at følge op på klimapolitikken i Frederiksberg Kommune siden borgmester Michael Vindfeldt (S) blev valgt ind. Til kommunalvalget var den grønne omstilling blandt hans mærkesager. I den forbindelse fandt journalisten frem til et referat fra et møde i Klima-, Plan- og Boligudvalget d. 9. maj 2022. Her fremgår det, at Enhedslisten stillede et forslag om at finansiere oprettelsen af et klimaborgerting ved at opsige kommunens lejekontrakt på parkeringspladser hos CODAN-hus. Forslaget blev afvist. Det førte til, at journalisten kontaktede byrådsmedlemmer fra kommunen og Klimabevægelsen i Danmark (der var med til at stille forslaget om oprettelsen af et lokalt klimaråd under kommunalvalget) for at høre deres respektive vurderinger af klimapolitikken i Frederiksberg Kommune. Interviewene blev foretaget over telefonen. Journalisten har forsøgt at fremlægge kritikken for borgmesteren, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.