Besparelser på standby: ”I skal ikke bare lytte, I skal forstå”

Foto: Hans Henrik Spring Nielsen, foto af sin søn. Solsikkesnoren symboliserer et skjult handicap.

Børn, der ikke er alderssvarende.

Børn, der har brug for hjælp i døgndrift eller ikke kan se.

Børn, der har forskellige diagnoser, men alle har brug for helt faste rammer, støtte og specialiserede pædagoger.

Det er realiteten for de handicappede børn på specialskolen Team V, hvilket står i et høringssvar til Helsingørs Kommune fra Espergærde Skolebestyrelse.

Netop de børn stod før til at miste 4,1 millioner kroner, men Børne- og Uddannelsesudvalget har efter stor kritik fra både skolebestyrelsen og Handicaprådet valgt den 16. april, at indstillingen udgår. Det vil sige, at besparelsen ikke kommer til at ske.

En anbefaling er i stedet, at merforbruget på 19,6 millioner kroner hos kommunens folkeskoler for 2024 skal løses på en anden måde. Det fremgår i Børne- og Uddannelsesudvalgets referatet fra d. 16. april.

En konstant frygt og konsekvensernes alvor

Hans Henrik Spring Nielsen er 47 år og har en 8-årig søn med autisme i Team V:

– Debatten vil hele tiden være relevant, for de har sparet før, så det er bare et spørgsmål om tid, før det kommer på dagsordenen igen, siger Hans Henrik Spring Nielsen.

Talepædagogtimer, en lærer, syv pædagoger, to ergoterapeuter og en fysioterapeut mangler på Team V efter de sidste besparelser på 1,8 millioner kroner. Det skrev skolebestyrelsen på Espergærde Skole i høringssvaret fra 2024.

Hans Henrik Spring Nielsen fik efter tidligere besparelser nok. Han meldte sig derfor ind i Dansk Handicaporganisation i Helsingør, hvor han nu er næstformand.

Han vil gerne have politikerne til at forstå, hvilke konsekvenser besparelserne har haft for børnene, og hvilket pres forældrene i forvejen er under. Det gør han ved at fortælle om sine egne oplevelser:

– Min søn skiftede klasse 1. januar, og bare i den tid er hans primære pædagog stoppet i december. Det var egentlig ham, der skulle med i hele overdragelsen til den nye klasse. Siden han kom ind i den nye klasse, er to medarbejdere stoppet, og det er de her skift, børn med autisme reagerer voldsomt på, siger Hans Henrik Spring Nielsen.

Det er ikke kun ham, der mener, at besparelserne har medført reaktioner fra børnene. Det samme siger formand for skolebestyrelsen på Espergærde Skole, Jacob Arendt:

– Vi har set vores børn med svær autisme gå tilbage i udvikling og trivsel, hvilket har ført til andre reaktionsmønstre, hvor de er blevet mere udadreagerende og vrede, siger formand Jacob Arendt.

Det giver ifølge Sabata Gervasio god mening.

Sabata Gervasio er lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hun siger, at børn med autisme har brug for struktur og gentagelser:

– Børn med autisme har brug for struktur og gentagelser i hverdagen. Rammerne i deres skoleår er meget vigtige for deres videre udvikling i livet, så det er vigtigt, at de trives i de tidlige år, siger hun.

Borgmester Benedikte Kiær (C) ved, at besparelser har konsekvenser, men fortæller også, at der ikke laves besparelser, der ikke er nødvendige:

– Besparelser påvirker selvfølgelig dem, der modtager en ydelse, undervisning eller hjælp fra for eksempel hjemmeplejen. Selvfølgelig påvirker det dem, men vi render ikke rundt og laver besparelser, vi ikke har brug for i forhold til at holde os til budgetterne. Vi skal overholde lovgivningen og levere nogle gode rammer, og det er bare en virkelig hård økonomisk situation kommunen står i, siger Benedikte Kiær (C).

 

Espergærde Skole, Team V:

Team V har mellem 70 og 80 elever
Team V er Helsingør Kommunes specialskole for elever, der er moderat til svært udviklingshæmmede
Børnene kan både have psykiske og fysiske handicaps

Kilde: Espergærde Skoles hjemmeside.

Nedslidte familier og brug for forståelse

Familierne i Team V er allerede i en position, hvor de er helt nedslidte, siger Hans Henrik Spring Nielsen:

– Der bliver sparet penge på ansatte, og det betyder frustrerede børn, hvilket børnene tager med hjem. Familierne har ikke overskud og er helt ødelagte, og det eneste tidspunkt de har mulighed for at lade batterierne op, er når barnet er i skole eller sover. Det er det eneste tidspunkt de kan samle kræfter, og for nogle er barnet 10 år og stadig vågner hver anden time, siger Hans Henrik Spring Nielsen.

Der kan ikke bare laves om i planerne, når man har en søn med autisme, siger han videre:

– Hvis jeg kommer til at køre forbi mælken i Kvickly, så er det bare ærgerligt, jeg kan ikke bare vende om, for den rute tager vi ikke normalt. Glemmer jeg noget, kan vi ikke få det til aftensmad, siger Hans Henrik Spring Nielsen.

Det fortæller han for at få politikerne til at forstå, hvordan deres hverdag fungerer.

Sådan gjorde vi: Vi lavede et interview med alle i artiklen, og kiggede derudover i referater, høringssvar og på Espergærde Skoles hjemmeside.