Verdensmålsuge sparkes i gang: Fællesspisning på Helsingør Bibliotek

Anni Mina Roepstorff Nissen fra Helsingør Grønne Nabofællesskaber med sine børn. Foto: Privat

Mandag d. 22/4 begynder borgernes verdensmålsuge, hvor bæredygtighed prioriteres på Helsingør bibliotek. Bæredygtighed kommer blandt andet på dagsordenen via en fællesspisning. Fællesspisningen skal foregå på Kulturværftet tirsdag d. 23/4 og være ”i den gode sags tjeneste”. Fællesspisningen skal være mere end blot et måltid. Det skal være for at dele viden og fremme handlinger i retning af en mere bæredygtig fremtid.

Sille Jeppesen, der er konsulent på biblioteket, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem arrangementet om bæredygtighed og biblioteket. Fællesspisningen skal derfor få borgerne til at være fælles om bæredygtighed. Borgerne skal ikke blot høre om bæredygtighed men i dialog om det. Sille Jeppesen skal selv fortælle om verdensmålene, og derudover skal der deles viden om, hvad Helsingør Grønne Nabofællesskaber og Klimahave3000 er.

En af grundene til, at de laver et arrangement som fællesspisning er, at flere i kommunen ønsker at sætte fokus på miljø og klima. Det er dog en sag, der kan være svær at forandre alene.

– Hvis vi skal forandre noget i forhold til de 17 verdensmål, tænker vi kun, at man kan gøre det i fællesskab, siger Sille Jeppesen.

Arrangementet skal give folk mere viden men også inspirere til et ønske om at få endnu mere ny viden. Sille Jeppesen mener at bibliotekets rolle udvikler sig og bliver til noget andet end den førhen har været.

Sille Jeppesen, konsulent på Helsingør bibliotek. Foto: Anna Lohmann Michelsen

Alle går ”all in”

Thomas Sture Rasmussen er verdensmålskoordinator i Danmarks Biblioteksforening. Han hjælper blandt andet med at uddanne verdensmålsambassadører, så bibliotekerne kan få kompetencer og lave fællesskaber, der får folk til at handle. De ønsker at borgerne mødes for rent faktisk at ”gøre nogle ting”.

– Vi prøver at udvikle nye måder at være sammen på. Nye måder at sætte tingene i spil. Hvis de gamle måder virkede, ville vi ikke have en klimakrise eller have problemer med verdensmålene, siger Thomas Sture Rasmussen.

Han mener, at når borgere mødes til et arrangement som en fællesspisning, får folk ansigter på, og de finder ud af, at der er nogen, der gør noget. Det er dem, du som borger får en dialog med.

– Der skal noget andet til, når vi formidler de her ting. Uge 17 er bouillonterningen i det hele, fortæller verdensmålskoordinatoren.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kilde: verdensmaalene.dk

De oplever primært at bibliotekerne ”alle går all in”. Verdensmålskoordinatoren ønsker, at bibliotekerne tager teten, da de ved, hvad der rør sig i området.

– Så vi kan være Kirsten Giftekniv, der hjælper med at nedbryde, de siloer der er imellem, så ikke alle kommuner sætter det samme program i gang, siger Thomas Sture Rasmussen.

Læs også: Fredensborg er med i bibliotekernes første verdensmålsuge i uge 17

Bæredygtigt fællesskab

Anni Mina Roepstorff Nissen er medadministrator i Facebook-gruppen ”Helsingør Grønne Nabofællesskaber” med 83 medlemmer. Hun skal formidle, hvad der driver hende til fællesspisningsarrangementet i Helsingør. Hun står for grønne nabofællesskaber i Helsingør, hvilket hun har gjort i tre år.

Hun forsøger at råbe højt for at få flere med i gruppen og få flere med på at handle frem for bare ”at snakke om det”.

– Jeg vil jo super gerne være med, for jeg vil virkelig gerne sprede budskabet og få sat gang i nogle ting, siger Anni Mina Roepstorff Nissen.

Hun skal fortælle om de grønne nabofællesskaber på arrangementet, da verdensmålene matcher gruppens grønne dagsorden.

Det er første gang, Anni Mina Roepstorff Nissen skal på biblioteket og fortælle om det bæredygtige fællesskab, men hun fortæller gerne om det, når hun kan, fordi ”hun ikke kan lade vær’.”

Der vil for første gang, i forbindelse med verdensmålene, også være fællesspisning på Espergærde og Hornbæk bibliotek.

Kulturværftet i Helsingør. Foto: Anna Lohmann Michelsen
Kulturværftet i Helsingør. Foto: Anna Lohmann Michelsen

Sådan gjorde vi: Vi tog til Helsingør for at lave interview med Sille Jeppesen, og tage billeder af biblioteket. Senere fik vi telefonisk fat på Anni Nissen og lavede et interview med hende om emnet. Til sidst, men ikke mindst, fik vi fat i Thomas Rasmussen via teams, for at få et syn på begiveneden fra en anden vinkel.