Borgerlig splittelse om letbane i Gladsaxe

Letbanen kommer til at gå gennem 11 kommuner, herunder Gladsaxe. Det skaber debat i Gladsaxes borgerlige lejr. Foto: Hovedstadens LetbaneDer er langt fra enighed i den borgerlige lejr i Gladsaxe, når det kommer til spørgsmålet om den kommende letbane. Planen om letbanen blev endeligt vedtaget af Gladsaxe og ti andre kommuner i februar, men de Konservative i Gladsaxe er stadig stærkt negative overfor letbanens betydning for Gladsaxe og omegn.

Letbanen, der skal køre langs motorring 3 fra Ishøj i syd til Lyngby i nord, vil komme til at gå gennem midten Gladsaxe. Ifølge Transportministeriet er ambitionen at løfte den kollektive trafik rundt om København og at skabe vækst i de berørte kommuner. Men det giver Gladsaxes viceborgmester, Lars Abel (K), ikke meget for:

– Lyngby Taarbæk vil blive smadret bymæssigt, og også i Gladsaxe vil der ske forandringer, som jeg absolut ikke ser som positive, siger han.

»Letbanen vil gøre mere skade end gavn«

Lars Abel og de Konservative i Gladsaxe har siden projektets start været store modstandere af idéen om en letbane langs motorring 3. For selvom ambitionen er at lette trafikken for Hovedstadsområdets indbyggere, mener Lars Abel, at det vil have den helt modsatte effekt. Han frygter, at letbanen vil skabe flere trafikale problemer end den vil løse.

– Letbanen kommer til at blokere for den tværgående trafik. Det vil blandt andet gå ud over erhvervslivet, da tværgående biler simpelthen ikke kan komme til, siger Lars Abel.

Han mener, at tiden er løbet fra idéen om en letbane i Hovedstadsområdet. Han ser gerne, at man letter trafikken i de omkringliggende kommuner i Storkøbenhavn, men han mener ikke, at en letbane er måden at gøre det på.

– Problemet er, at man er for kortsigtet i løsningen af det trafikale problem. Letbanen er ikke længere tidssvarende, da teknologien har udviklet sig markant siden projektets start, siger Lars Abel.

Hovedstadens Letbane

  • Planerne om letbanen blev lanceret i 2013, og forventes at stå færdig i 2025.
  • Letbanen vil strække sig over 28 km langs motorring 3, hvor der vil være 29 stationer.
  • Aftalen om letbanen er indgået mellem staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner.
  • Der er sat 6,2 mia. kr. af til letbanen samt 1 mia. kr. i reserve.
  • Gladsaxe Byråd vedtog beslutningen om deltagelse i letbanen den 31. januar 2018. Konservative var de eneste, der stemte imod.

Kilde: Transportministeriet, Hovedstadens Letbane og Gladsaxe Kommune

V: Letbanen er en del af løsningen

Venstres borgmesterkandidat i Gladsaxe, Pia Skou, synes derimod, at letbanen er en god idé. Den kan være med til at lette problemer med den storkøbenhavnske trafik, mener hun.

– Der kommer flere mennesker og arbejdspladser til Hovedstadsområdet, og det skaber mere trængsel. Der mener vi, at letbanen kan være en del af løsningen, siger Pia Skou.

Hun tror heller ikke, at letbanen vil skabe problemer i Gladsaxe. Hun mener, at det vil øge den kollektive trafik i området, og at der stadig vil være plads til både biler og cykler på vejene i Gladsaxe.

– Jeg ser ikke det store problem i det, for der vil være mange steder hvor den kan krydses, siger Pia Skou.

– Jeg synes, vi skal være med til at skabe kollektiv trafik for dem, der vil bruge det. Der skal være plads til alle – både biler, cyklister og offentlig transport.

Metroforbindelse som alternativ

Lars Abel vil ikke afvise, at andre former for kollektiv trafik kan være med til at afhjælpe det trafikale pres på Hovedstadsområdets veje. Han mener, at hurtigbusser såsom linje 5C fungerer særdeles effektivt og nemt kunne erstatte letbanen. Lars Abel ser dog muligheden for at lade den københavnske metro køre til Gladsaxe som et det mest holdbare alternativ til letbanen.

– Det ville give mere mening at satse på metroen. Det er hurtigere, mere effektivt, og det vil ikke have de samme konsekvenser for den øvrige trafik, siger han.

Pia Skou ser også positivt på metroen, men hun mener stadig, at det er for urealistisk at få forbundet Gladsaxe til metronettet. Det vil både være for dyrt, og metrobyggeriet vil være til stor gene for indbyggerne i Gladsaxe, mener hun.

– Metroen er et godt bud, men den er langt dyrere at bygge, og vi kan ikke se, hvor pengene skal komme fra. Desuden viser erfaringer fra indre København, at metrobyggeriet giver en masse rystelser og støj, som er til stor gene for borgerne, siger Pia Skou.

Sådan gjorde vi: Byggeriet af letbanen ved motorring 3 begynder snart, men dens betydning diskuteres stadig. Især i Gladsaxe har debatten fyldt i flere år. Derfor tog Netavisen kontakt til Konservative og Venstre i Gladsaxe, for at undersøge, hvilke argumenter for og imod letbanen, de to partier havde.