Arbejdsløsheden i Region Hovedstaden falder fortsat: Se tallene for din kommune

Nye tal fra Danmarks Statistik viser at arbejdsløsheden falder. 
Foto: Flickr

Flere borgere i Region Hovedstaden er kommet i arbejde. Arbejdsløsheden i regionen er nu på samme niveau som resten af landet. For hele regionen er arbejdsløsheden faldet med 0,4 procentpoint fra august 2017 til august 2018.

I Helsingør Kommune udgør arbejdsløse i dag 3,9 procent af den tilgængelige arbejdsstyrke i kommunen. I august 2017 udgjorde arbejdsløsheden 4,6 procent, der er altså sket et fald på 0,7 procentpoint. 

Flere jobkonsulenter

Henrik Møller, fungerende borgmester i Helsingør Kommune, begrunder de positive resultater med en øget investering i jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter. Det har betydet, at den enkelte konsulent har færre sager. 

–De ledige borgere skal ud på virksomhederne. Det er der, udsigterne er bedst. Virksomheder og jobkonsulenter kan få folk ud på virksomhederne, når de har tid til at sidde med den enkelte borger, siger borgmesteren.

Tal fra Center og Uddannelse i Helsingør Kommune viser, at investeringen i jobkonsulenterne har haft en stor betydning for antallet af sager per medarbejder. Tidligere sad konsulenterne for de jobparate kontanthjælpsmodtagere med cirka 90 sager gennemsnitligt per måned, i dag ligger de på cirka 70 om måneden. For dagpenge lå de på cirka 140, hvor konsulenterne i dag sidder med cirka 110 sager månedligt.

Udviklingen skyldes nationale konjunkturer

Ifølge Thomas Bredgård, der forsker i arbejdsmarkedet på Aalborg Universitet, skyldes udviklingen først og fremmest nationale forhold.

Danmark er i højkonjunktur. Det betyder, at beskæftigelsen og væksten er høj. Over hele landet viser tal, at arbejdsløsheden falder. I nogle kommuner og brancher efterspørger man ligefrem arbejdskraft.

–Vi er i en national højkonjunktur, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Derudover kan kommuner og regioner selvfølgelig skubbe lidt til ledigheden, så man kan bedrive en effektiv beskæftigelsespolitik, men det er forholdsvist centralt, forklarer Thomas Bredgård.

Læs også: Arbejdsløse har det sværest i Nordsjælland

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på nye tal om arbejdsløshed fra Danmarks Statistik. Der var ikke blevet skrevet en historie om udviklingen i Region Hovedstaden, hvorfor det var en oplagt historie. Journalisten kontaktede borgmesteren i Helsingør Kommune og derefter Thomas Bredgård, som forsker i arbejdsmarkedet.