Cand.fusk. har ingen konsekvenser

Når de kreative tanker får frit løb, og CV’et uberettiget bliver pyntet med en kandidattitel, får det højst sandsynligt ingen konsekvenser. De nylige afsløringer af kendte erhvervsfolks kandidatfuskerier er alle endt med offentlige undskyldninger, hvorefter de stort set har kunnet fortsætte, hvor de slap.

På rekrutteringsbureauet Mercuri Urval oplever de flere tilfælde hvert år, hvor jobansøgere smykker sig med kandidatgrader, de ikke har gjort sig fortjent til.

– Vi har været ude for, at folk ikke har haft eksamensbeviser med, og så har vi tænkt: ’Det lyder mærkeligt det her’. De kan ikke huske, hvad de har skrevet hovedopgave om, hvad de fik i karakter osv., fortæller Christian Steen Larsen, direktør i Mercuri Urval.

Herefter kontakter rekrutteringsbureauet universitetet for at få be- eller afkræftet, om den jobsøgende er dimittend derfra. Hvis svaret er negativt, er reglerne hos rekrutteringsbureauet soleklare:

– Så er det jo en, der har løjet. Og hvad har de så ikke også løjet om? I vores verden er det en ’dealbreaker’. Så stopper vi der, understreger direktøren.

Ifølge ham tager bureauet en snak med ansøgeren, hvor de meddeler afslaget på jobbet. Andre konsekvenser får kandidatfuskeriet ikke.

– Men så giver vi jo selvfølgelig fremadrettet det gode råd, at det ikke kan betale sig, for det bliver opdaget på et eller andet tidspunkt, siger Christian Steen Larsen.

Universiteterne står magtesløse
Man er nødt til at se på, hvordan der fuskes med kandidattitlen, for at afgøre, om der er mulighed for anmeldelse, fortæller juridisk konsulent Luu Ha fra ACE Denmark, der akkrediterer universitetsuddannelserne i Danmark.

– Med autoriserede personer, som fx læger, er det ikke enhver, der kan kalde sig det. Personerne vil typisk være registreret i et register, fortæller han og fortsætter:

– Men de humanistiske titler er ikke beskyttede i samme forstand. Enhver kan kalde sig det, men de vil være undergivet et personligt ansvar. Hvis jeg arbejder under en bestemt titel, og det viser sig, jeg har kludret i det, ifalder jeg det, der hedder professionsansvar. Hvis du kalder dig cand.mag. i forhold til at blive ansat, og det var en forudsætning for at få jobbet, har du fortalt nogle svigagtige oplysninger om dig selv, hvilket vil kunne medføre sanktioner.

Der skal være nogen, der har lidt et tab, hvis der skal kunne komme en sag ud af det, fastslår han. Når ikke der er tale om ansættelsesforhold, kan du ikke klandres for noget, og universiteterne står magtesløse:

– Universiteterne kan ikke komme efter dig, hvis du går rundt og kalder dig noget, du ikke er. Så i princippet kan de heller ikke komme efter dig, hvis du på en bog skriver, du har en uddannelse, du ikke har. Titlerne er ikke beskyttede i den forstand, forklarer Luu Ha.

Det bekræfter chefkonsulent og cand.jur. hos Københavns Universitet, Dorrit Wivel:

– Hvis man smykker sig med grader, som man ikke har opnået, er det i strid med Uddannelsesbekendtgørelsen. Der er ikke nogen egentlige sanktionsmuligheder, hvis man ikke benytter den ”falske” grad til at opnå noget, fortæller hun.

Snørklet lovgivning
Trine Baumbach, der er lektor i jura på Københavns Universitet, har samme forklaring på problematikken. Ifølge hende kan det være dokumentfalsk, hvis man skriver under med en titel, man ikke har. Eller det kan være bedrageri, hvis man under en jobsamtale lyver om uddannelse og bliver ansat på baggrund af det – og det kan man straffes for.

– Jeg kan derimod ikke se, at det skulle være strafbart at skrive i sit CV i fx en bog, man har udgivet, at man har en uddannelse, man ikke har, forklarer lektoren.

Hos Københavns Politi kan de heller ikke se, hvad man skulle kunne straffes for, hvis man opgiver falsk kandidattitel under CV i en bog:

– Vi har os bekendt ikke nogen eksempler på den slags. Der er ikke umiddelbart tale om dokumentfalsk eller bedrageri, oplyser kriminalassistent og kommunikationsmedarbejder Lars P. Pedersen.

Læs:

S og V: Universiteter må stoppe kandidatfuskere

Studerende: Ustraffet kandidatsnyd ødelægger vores uddannelser