CBS’ere kræver rektor fra egne rækker

Efter fyringen af Johan Roos vil medarbejdere og studerende på CBS have en rektor fra egne rækker, som ved, universitetet ikke skal drives som en privat virksomhed

Efter fyringen af Johan Roos vil medarbejdere og studerende på CBS have en rektor fra egne rækker, som ved, universitetet ikke skal drives som en privat virksomhed

Efter lang tids utilfredshed med tidligere rektor Johan Roos’ ledelsesstil vil medarbejderne og de studerende nu have, den nye rektor skal findes internt på Copenhagen Business School.

»Hvis en ny rektor findes blandt de ansatte på CBS vil det være en fordel, fordi det bliver en leder, som kender kulturen på CBS og ved, det er et universitet og ikke skal styres som en privat virksomhed,« siger Ole Helmersen, fælledstillidsmand for forskere og undervisere på CBS.

De studerende tilslutter sig opbakningen til en rektor fra egne linjer.

»Det er en klar fordel, hvis vedkommende kender stedet. Hvis det er en person med universitetsbaggrund er det vigtigt, at han lytter til businessfolkene på CBS, så vi får en god vidensspredning,« siger Anders Kjemtrup. Han repræsenterer de studerende som bestyrelsesformand i studenterorganisationen, CBS Students.     

Nu skal rektor gide lytte 
Netop evnen til at lytte og spørge personalet og de studerende til råds er helt essentielt, er de studerende og medarbejderne enige om. Det har de fundet ud af under Johan Roos ledelse, hvor ledelsen har manglet evnen til at lytte. Mange beslutninger er truffet, uden de ansatte og studerende er blevet hørt, eller deres input er blevet ignoreret.

»Rektor har ofte spurgt medarbejderne om, hvad de mente, og de har givet gode besvarelser. Men besvarelserne er blevet overhørt, og rektor har truffet sin egen beslutning uden at lytte. En ny rektor skal kunne kommunikere,« siger Ole Helmersen. 

Den nye leder skal åbne op, mener CBS’erne.

»Rektor skal fortælle medarbejderne og de studerende, hvad han vil med universitetet, og de planer han har sat i gang,« siger Ole Helmersen.

Kun ledelsen vidste, hvad fyringer af 75 medarbejdere på universitetet gik ud på, mens Johan Roos regerede på CBS. Både de studerende og medarbejderne følte sig utrygge og usikre over, hvad der skulle ske, siger de.

»I dag skal der fyres 75 administrative medarbejdere, men ingen har vidst noget hvem eller hvorfor, der skulle fyres så mange mennesker. Det er et eksempel på, at der har manglet kommunikation, og det må en ny leder rette op på,« siger Anders Kjemtrup.

Måske er der brug for nye øjne
De studerende påpeger en fare for, at en intern leder ikke kan se på universitetet med nye øjne.

»En ny rektor kan komme fra det private erhvervsliv. Det vigtigste er, at en ny leder sørger for åbenhed,« siger Anders Kjemtrup.

I fremtiden skal alle ressourcerne på universitet udnyttes, og det er særlig vigtigt, fordi forskere og undervisere på universitetet og de studerende kan bidrage med meget, hvis de får lov, mener Anders Kjemtrup. 

»Hvis lederen kan finde ud af at snakke med os andre på universitetet, skal der nok komme en god ledelse, for så kan både de studerende og folk med baggrund i universitetet og det private erhvervsliv bidrage til, at universitet bevæger sig i den rigtige retning,« siger Anders Kjemtrup.   

Læs også
Rektor for CBS er blevet fyret

Læs også
Minister vil hjælpe de studerende med ugyldige eksamensbeviser