Dagblad sammenlignede folkeskole med krigen i Israel. Nu siger forældre fra

Dagmarskolen fik stor omtale i Dagbladet Ringsted i forrige uge, efter det kom frem, at flere ansatte på skolen dagligt oplever vold og trusler fra elever helt ned til 0. klasse. Foto: Gresa Fazliu.

“Glem alt om Israel, Gaza og Ukraine. Dagmarskolen er en krigszone.”

Sådan indledte Dagbladet Ringsted sin artikel fra avisen d. 4. november om kritikken af Dagmarskolen.

Dagmarskolen fik stor omtale i Dagbladet Ringsted i forrige uge, efter det kom frem, at flere ansatte på skolen dagligt oplever vold og trusler fra elever helt ned til 0. klasse.

Men nu har nogle forældre fået nok af den store medieomtale fra Dagbladet Ringsted.

Opråb fra forældre

I et opslag på Facebook fra d. 7. november kritiserer Mads Langgaard Mørkedal, der er formand for skolebestyrelsen på Dagmarskolen, og far til en elev på skolen, dagbladets fremstilling af skolen.

Fakta om Dagmarskolen:

  • Dagmarskolen har ca. 370 elever
  • Eleverne er fordelt fra 0. til 6. klasse
  • Skolen er certificeret Unicef Rettighedsskole
  • Skolen har en tilknyttet SFO

Kilde: Dagmarskolens hjemmeside

– Jeg er bekymret for den måde Dagmarskolens børn, medarbejdere og ledelse er fremstillet på. At man som professionelt medie kan være bekendt at fremstille Dagmarskolen som en krigszone, og man er med at gøre børn helt ned til 0. klasse til voldsmistænkte. Det er et helt andet virkelighedsbillede af Dagmarskolen, end hvad vi til hverdag ser, skriver han i opslaget.

Læs også: Øregård Gymnasium med særligt tilbud: Kom til skole-hjem-samtale med dit voksne barn

Det er blandt andet beskrivelser som, at der er vold på skoleskemaet, at luften er tyk af vold på skolen, samt at skolen er en krigszone, der har fået formanden for skolebestyrelsen til tasterne.

– Det har været med til at fremstille det værst tænkelige billede af vores skole og af vores børn. At man kan tillade sig et sådan ordvalg over for børn, er mig simpelthen uforstående, skriver Mads Langgaard Mørkedal i opslaget.

NetAvisen har været i telefonisk kontakt med Mads Langgaard Mørkedal, der ikke ønsker at udtale sig yderligere, men henviser til sit opslag på Facebook.

Episoderne førte til, at skolen d. 18. oktober modtog et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdende, som det også fremgår af Dagbladet Ringsteds artikel.

Overdramatiserer problemet

Mark Blach-Ørsten, der er professor i journalistik på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, mener ligesom Mads Langgaard Mørkedal, at dagbladets fremstilling af skolen er en overdrivelse.

– Selvom det selvfølgelig er nyhedsmediers rolle at skrive kritiske historier og fremhæve områder, der ikke fungerer i samfundet, er det også væsentligt at huske proportionerne, når man kritiserer, siger han og uddyber:

– I en af artiklerne fra Ringsted Dagblad fremhæves det, at Dagmarskolen i Ringsted er en værre krigszone end Israel, Gaza og Ukraine. Der må man nok sige, at avisen gør sig skyldig i en voldsom overdramatisering af forholdende i Ringsted samtidig med, at avisen også bagatelliserer rædslerne fra de rigtige krigszoner, påpeger professoren.

En tand for meget

Ifølge statistik fra Børne- og Undervisningsministeriet har Dagmarskolen en trivselprocent på 94,1 %. Men læser man artiklerne i Dagbladet Ringsted beretter de om, hvordan børn helt ned til indskolingen “tæsker og truer de voksne på daglig basis”.

I stedet for at søge at afdække konfliktens nærmere årsager, medvirker mediet til en overdramatisering af problemet, der sandsynligvis også vil gøre det svære at løse problemet i den sidste ende.
Mark Blach-Ørsten, professor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet

Kasper Frank, der er redaktør på Dagbladet Ringsted, anerkender dog også, at nogle af sammenligningerne har været for meget.

– Det er selvfølgelig er noget, vi har reflekteret over efterfølgende. Og vi er egentlig fuldstændig enige i, at sammenligningen med Israel og Palæstina-konflikten er ude af proportioner. Og derfor valgte vi også allerede dagen efter at rette vores webversion af artiklen, siger han og henviser til den digitale udgave af artiklen, der nu ikke indleder med at sammenligne skolen med en krigszone.

Han nævner, at en af årsagerne til den store dækning er påbuddet fra Arbejdstilsynet, som skolen modtog i oktober.

– Der er jo altid en diskussion om, hvorvidt man skal skrive, at der er vold på skoleskemaet. Det kan man altid diskutere og vurdere, om det er klogt at skrive.

Læs også: Flere danskere anmelder vold på arbejdspladsen

Opblusser problemet

På trods af, at Dagbladet Ringsted efterfølgende rettede artiklen, holder Kasper Frank fast i, at sammenligningen er baseret på udsagn fra forældre på skolen.

– Det godt være, at den måske har fået en tand for meget i nogle enkelte vendinger, men vi holder fast i, at det er et citat, at ordet krigszone er nævnt. Det er noget, nogle forældre giver udtryk for. Det holder vi selvfølgelig fast i, siger redaktøren.

Dagbladets portrættering kan dog have konsekvenser, vurderer Mark Blach-Ørsten.

– I stedet for at søge at afdække konfliktens nærmere årsager, medvirker mediet til en overdramatisering af problemet, der sandsynligvis også vil gøre det svære at løse problemet i den sidste ende, siger han.

Sådan gjorde vi: Idéen til denne artikel stammer fra journalistens research på Facebook, hvor en forældre til en elev på Dagmarskolen havde delt et opslag med kritik af Dagbladet Ringsted. Vi har været i kontakt med to af kilderne via telefon og en af kilderne har givet et skriftligt svar tilbage.