Flere danskere anmelder vold på arbejdspladsen

Tallet for anmeldelser på arbejdspladserne er steget med 30 procent fra 2011 til 2015. Foto: Pixabay
Tallet for anmeldelser af vold på arbejdspladserne er steget med 30 procent fra 2011 til 2015.
Foto: Pixabay

I de senere år har der været øget fokus på vold på arbejdspladserne. Senest har et drab på en kvindelig ansat på Bocenter Lindegaarden chokeret landet. Vejledninger, pjecer, konferencer og strakspåbud er eksempler på tiltag fra Arbejdstilsynet, der har til formål at minimere risikoen for vold. Men udviklingen i antallet af voldsanmeldelser på arbejdspladsen går stadig den forkerte vej.

Det bekymrer os, og vi har meget fokus på det i tilsynet.
Carl Zuwalski, psykolog og arbejdsmiljøfaglig medarbejder hos Arbejdstilsynet

30 procent flere anmeldelser

Fra 2011 til 2015 er antallet af voldsanmeldelser steget fra 2.238 i 2011 til 2.932 anmeldelser, en stigning på 30 procent. Det viser de seneste tal fra Arbejdstilsynet. Hos fagforbundet FOA er man ikke overrasket over tallene.

– Det er rigtig trist at se, at det ikke går den rigtige vej, fortæller arbejdsmiljøkonsulent hos FOA Charlotte Bredal.

Det forstår Arbejdstilsynet ved vold:

Vold kan være både fysisk og psykisk vold.
Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid eller knivstik.
Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler om vold, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn.

Kilde: Arbejdstilsynet

Udviklingen i antallet af voldsanmeldelser fra 2011-2015.Kilde: Arbejdstilsynet

Udviklingen i antallet af voldsanmeldelser fra 2011-2015.
Kilde: Arbejdstilsynet

Brancher med menneskelig kontakt

Tallene viser, at det især er brancher med stor menneskelig kontakt, der er udsat for vold. Brancher, der har oplevet markante stigninger i antallet af anmeldelser, er transport af passagerer, døgninstitutioner og hjemmepleje, hospitaler og undervisning.

Arbejdstilsynets tal for voldsanmeldelser i undervisningsbranchen viser, at der er foretaget 40 procent flere anmeldelser. Fra 204 i 2011 til 287 anmeldelser i 2015. Hos Danmarks Lærerforening finder de vold på arbejdspladsen helt uacceptabelt, og de er samtidig bekymrede over udviklingen.

– En stigning i antallet af anmeldelser er bekymrende, uanset hvad grundene må være, fordi det så tyder på, at der er et underliggende problem, siger Emil Hemmingsen, kommunikationskonsulent hos Danmarks Lærerforening.

Læs også: Her er de offentligt ansatte mest udsat for vold

Arbejdstilsynet er bekymrede

Hos Arbejdstilsynet er de bekymrede over udviklingen.

– Det bekymrer os, og vi har meget fokus på det i tilsynet, fortæller psykolog og arbejdsmiljøfaglig medarbejder hos Arbejdstilsynet Carl Zuwalski.

Langt fra alle anmelder vold på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet anslår i rapporten “Velfærdspolitisk Analyse – Vold mod ansatte på botilbud” fra maj 2016, at det kun er godt halvdelen, der anmelder vold på arbejdspladsen.

– Vi ved, at der generelt er en stor underrapportering af anmeldte arbejdsulykker, og den gælder også på voldsområdet, det må man formode, fortæller Carl Zuwalski.

Læs også: DSB bekæmper vold med kameraer

Hos FOA er de ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng mellem stigningen i anmeldelser og antallet af voldsepisoder på arbejdspladserne.

– Det er helt klart vores indtryk, at der sker flere voldsepisoder, siger Charlotte Bredal arbejdsmiljøkonsulent hos FOA, der samtidig påpeger, at langt fra alle anmelder.

– Der kan være en vis uvillighed for at anmelde mennesker, man bagefter skal arbejde med, fortæller hun.