Øregård Gymnasium med særligt tilbud: Kom til skole-hjem-samtale med dit voksne barn

Bag facaden kalder Øregård Gymnasium forældre til børn over 18 år til skole-hjem-samtaler d. 14/11. Det er et tilbud, som andre gymnasier ikke har. Foto: Emma Molly Beck Rasmussen

Bør forældre tage med til skole-hjem samtale med sit myndige barn? Det mener Øregård Gymnasium. I løbet af børns skoletid har man som forælder mulighed for at høre, hvordan ens barn klarer sig både fagligt og socialt. Men når ens barn bliver 18 år, har man ikke længere krav på at vide, hvordan barnet klarer sig i skolen. På Øregård Gymnasium har man derfor givet elever og forældre et særligt tilbud om skole-hjem-samtaler, selvom eleven er fyldt 18 år.

– Vi synes, det supplerer godt, at vi kan få forældrene i dialog. Det kan godt være, at man synes, man kan klare det hele, når man er fyldt 18 år. Men de fleste har måske også brug for lidt opbakning, og så er det rart, at vi kan gøre det i fællesskab, siger Birgitte Hansen, vicerektor på Øregård Gymnasium

Skole-hjem-samtalerne foregår ved, at elever og forældre kan ønske op til fem lærere, de kan tale med af fem minutters varighed. Skolen har afsat en eftermiddag af ca. fire timers varighed til både elever i 2.G og og 3.G. 111 3.Gere har takket ja til tilbuddet ud af ca. 250 elever, siger Birgitte Hansen.
Det er dog ikke alle, der er fyldt 18 år. Hvor mange af eleverne, der er fyldt 18 år, har Navisen ikke kunnet få svar på.

Forældrene har fået besked gennem et nyligt udsendt forældrebrev, men selvom det er gået direkte til forældrene, så er det ikke skolens indtryk, at eleverne føler sig tvunget til at tage deres forældre med til en skole-hjem-samtale.

– Det er en debat, man har derhjemme, om man melder sig til eller ej. Det er eleven, der sidder med passwordet og kan beslutte, om man vil booke en tid. Det foregår via Lectio, så det er op til den unge, siger Birgitte Hansen.

Fakta om Øregård Gymnasium

    • Øregård Gymnasium er placeret i Hellerup og har 761 elever.
    • Gymnasiet tilbyder samfunds- og naturvidenskabelige studieretninger, hvor størstedelen af eleverne er tilknyttet en samfundsvidenskabelig studieretning.
    • Eleverne på Øregård Gymnasium ligger over landsgennemsnittet i deres individuelle, faglige trivsel

Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Det store skift fra barn til voksen

Når eleverne starter i 1.G er de typisk under 18 år, men i løbet af deres uddannelse bliver de fleste voksne og myndige. Og det er et vilkår, siger Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium og formand for Danske Gymnasier.

– Unge, der kommer fra et uddannelsesvant hjem, får en større opbakning og klarer sig statistisk bedre i uddannelsessystemet. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er noget at hente, ved at få forældrene til at støtte deres børns skolegang. Derfor kan jeg godt se en pointe i at tilbyde skole-hjem-samtaler til elever over 18 år, siger Henrik Nevers.

Læs også: Sliktyve på spil på Virum Gymnasium

På Roskilde Gymnasium har forældreinddragelse særligt haft indvirkning på de unges alkoholforbrug, men forældrenes engagement i elevernes skolegang har også stor betydning.

– Tendensen til at få forældrene mere engageret i gymnasieelevernes skoleliv er der, og et af eksemplerne er unge og alkohol, hvor vi har rykket på alkoholkulturen ved at inddrage forældrene. Typisk foregår mange af festerne hjemme hos forældrene, og det samme kan man sige med at være læringsparat og få tilbudt lektiehjælp. Det betyder noget, om man som forælder understøtter sit barns læring og skolegang, siger Henrik Nevers.

Henrik Nevers støtter op om, at man på Øregård Gymnasium afprøver tilbuddet, men han regner ikke med, at det er noget, man vil implementere på Roskilde Gymnasium.

– Nogle gange ville man ønske, at forældrene var mere med, men vi prøver også at forberede eleverne til, at de skal stå på egne ben, når de bliver 18 år, siger Henrik Nevers.

Skole-hjem-samtalerne finder sted d. 14/11, fremgår det af forældrebrevet, der blev sendt ud d. 31/10.

Sådan gjorde vi: Nyheden stammer fra et forældrebrev, der blev sendt til alle forældre til elever på Øregård Gymnasium d. 31/10. Alle kilder i artiklen er interviewet af journalisten over telefon.