Digital læring skal gøre erhvervsuddannelser mere attraktive

Virtual reality briller og andre digitale læringsmidler bliver taget i brug for at gøre erhvervsuddannelser mere attraktive.

I år valgte kun 18,5 pct. at søge ind på en erhvervsuddannelse, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Nu skal robotter, virtual reality og digitale platforme gøre erhvervsuddannelser in igen.

Sagen kort

  • I sommeren 2015 træder EUD-reformen i kraft. Målet er at 25 procent af de unge i 2020 skal søge ind på erhvervsuddannelser efter grundskolen.
  • I 2016 søger 18,4 procent af 9. Og 10. klasses elever ind på erhvervsuddannelser.
  • I 2017 stiger antallet af ansøgninger til 18,5 procent, svarende til 0,1 procent.

Robotterne kommer
Siden erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i sommeren 2015, er der kommet særligt fokus på, hvordan eleverne på landets erhvervsskoler lærer bedst. Og her spiller digitaliseringen en stor rolle for elevernes læring.

– Der er kommet rigtig mange nye muligheder på digitaliseringsfeltet. Vi er i starten, men vi er nået meget længere end bare smartboards. På social og sundhedsområdet er der for eksempel kommet robotter, som eleverne kan øve ældrepleje på, forklarer Lars Kunov, der som formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, dagligt arbejder for at forbedre erhvervsuddannelserne.

Andre teknologiske hjælpemidler har til formål at simulere virkeligheden. Fænomenet kaldes virtual reality, og det betyder at eleven kan undervises i praktiske øvelser gennem en digital skærm.

Læs også: Flest mænd dropper ud af uddannelsen

– Simulatoren giver mulighed for at øve sig uden nødvendigvis at bruge store mængder penge på undervisningen. Gode eksempler ser vi i transport og metalindustrien, hvor det er muligt at simulere det at køre et transportmiddel eller at bruge avancerede robotsystemer, siger Lars Kunov.

Med på beatet
Det lave antal ansøgere til erhvervsskolerne håber Lars Kunov at kunne ændre på. 

– Erhvervsuddannelserne skal gøres så gode som muligt med et optimalt læringsmiljø. Hvis vi kan være med på beatet og være i spidsen for digital undervisning, så kan det måske få de unge til at interessere sig mere for erhvervsuddannelserne, lyder det fra Lars Kunov.

Hvis antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne, skal stige, så kræver det, at politikerne lader være med at spare på vores taxameter
Lars Kunov, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Hos Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier ønsker de også at forbedre undervisningen ved at bruge digitale læringsmidler som adaptive læringsplatforme. Her kan man i højere grad systematisk følge med i og tilpasse den enkelte elevs læring.

Nedskæringer hæmmer fremgang
Med regeringens nedskæringer i de kommunale budgetter er det svært at finde midlerne til at gøre erhvervsuddannelser mere attraktive overfor de unge. Derfor er de billigere løsninger i undervisningen efterspurgt på Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

Læs også: Kvinder fravælger teknologiske uddannelser

– Hvis antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne, skal stige, så kræver det, at politikerne lader være med at spare på vores taxameter, mener Lars Kunov.

Og det er en holdning der møder opbakning fra uddannelseschef i Dansk Erhverv, Claus Rosenkrands Olsen. Han frygter, at hvis ikke der bliver gjort noget ved situationen, så bliver det umuligt at indfri det politiske mål om, at 25% af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Ifølge ham kan en af løsningerne ligeledes findes i digitalisering.

– Digitalisering i erhvervsuddannelserne rummer et enormt potentiale for at styrke kvaliteten i uddannelserne. Der opstår hele tiden nye muligheder for at inddrage teknologi og digitale læremidler i undervisningen. Nogen kan sikre, at alle elever udfordres fagligt. Andre kan skabe bedre kobling mellem skole og praktik gennem brug af simuleringer og virtual reality. De muligheder skal vi gribe, men det forudsætter, at vi investerer målrettet i det, lyder det fra Claus Rosenkrands Olsen.