Flere kommuner indsamler organisk affald

Flere kommuner delte i 2018 spande til biologisk affald ud til borgere i Danmark.
Foto: Mikkel Malm Myllerup

De små grønne affaldsspande til organisk affald har fundet vej i endnu flere danske hjem i 2018.

Antallet af kommuner, der kildesorterer og indsamler organisk affald i villaboliger, er fra november 2017 til december 2018 nemlig steget fra 31 til 40 kommuner.

Det viser kortlægningen af de kommunale affaldsordninger fra Miljø- og Fødevareministeriet, som kom i sidste uge.

Dermed er Danmark også på vej mod egen målsætning om, at 50 pct. af alt husholdningsaffald i kommunerne skal genanvendes i 2022.

Læs også: Fællesspisning som kur for ensomhed hos ældre: »Måltidet har en ur-evne til at skabe fællesskaber«

Økologisk råd: Burde være muligt for alle

Hos Det Økologiske Råd ser man helst, at alle kommuner begynder at sortere og genanvende det organiske affald.

Genanvendelse af biologisk affald

  • Ved genanvendelse af biologisk affald bliver vigtige næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage i jorden. Det er næringsstoffer, som vi har brug for både nu og på sigt, og som ellers ville gå tabt i forbrændingen.
  • Genanvendelse af organisk affald er med til at tilføre jorden kulstof, som udpinte jorde særligt har behov for.
  • Biogas er fleksibelt og kan bruges på mange måder. F.eks. kan det opgraderes og sendes på naturgasnettet eller bruges som brændstof.
  • Organisk affald øger energiproduktionen i gyllebaserede biogasanlæg, så vi får meget mere energi ud af anlæggene.

Kilde: Miljøstyrelsen

– Særligt i de større byer har vi behov for at få indsamlet de ressourcer, der ligger i det organiske affald, og få det ført tilbage til vores landbrugsjord, siger Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Lone Mikkelsen peger på, at det vil være et spild at lade uudnyttede ressourcer gå til spilde i forbrændingsanlægget.

Hun er opmærksom på, at der for nogle kommuner kan være udfordringer, da man skal have steder i nærheden at køre bioaffaldet til behandling. Men kortlægningen af de kommunale affaldsordninger viser, at der er forbehandlingsanlæg nok til, at det kan lade sig gøre for alle kommuner at sortere organisk affald.

– Når man kan se, at det kan lade sig gøre i 40 kommuner, så burde det også være muligt i resten, siger Lone Mikkelsen.

Aalborg Kommune venter

Aalborg er én af de byer, der endnu ikke indsamler organisk affald hos borgerne. Det skyldes en frygt for at forurene naturen.

– Der er taget en politisk beslutning om, at man som følge af, at vi indsamler madaffald, ikke vil tilføre plastik til markerne, siger Dorte Ladefoged fra Miljø- og Energiforvaltningen hos Aalborg Kommune.

Ifølge Dorte Ladefoged har man endnu ikke en teknologi til rådighed, der er god nok til at sortere restaffald fra det organiske affald, inden det ender i et produkt ude på landmandens marker.

Hun slår alligevel fast, at Aalborg Kommune, ligesom alle andre, kommer til at leve op til EU’s krav om indsamling af madaffald fra 2023.

– Men indtil teknologien er på plads, så arbejder vi med nogle alternative løsninger, hvorpå man kan behandle organisk affald, men hvor restprodukter ikke ender ude på markerne, siger Dorte Ladefoged.

Miljø- og fødevareministeren ønsker ensartning

Flere og flere kommuner er kommet i gang med at indsamle og genanvende organisk affald hos borgerne, men kommunernes affaldsordninger er meget forkellige.

Hos Miljø- og Fødevareministeriet vil man gerne have, at husholdningsaffald skal indsamles og sorteres ens i hele landet.

– I Danmark skal vi ikke have 98 måder at indsamle og sortere affald på, vi skal have nogle ganske få, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Læs også: Flyt fra storby til nabokommune og spar over 60 procent

Ifølge ministeren vil fælles standarder for affaldssortering gavne både borgere og virksomheder. De forskellige kommunale affaldsordninger gør det lige nu besværligt for virksomheder, der køber og håndterer affaldet, at opnå storskalafordele.

– Vi skal genanvende mere og brænde mindre affald, og vi er nødt til at ensarte affaldsindsamlingen, så man møder det samme affaldssystem, uanset om man er i Herlev eller Holstebro, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet er i samarbejde med kommunerne, interesseorganisationer og erhvervslivet i gang med at udarbejde branchefælles standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger

Sådan gjorde vi: Journalisten fik idéen til artiklen efter at have læst Miljø- og Fødevareministeriets kortlægning af danske kommuners affaldsordning, der kom i sidste uge. Her blev det bemærket, at flere af landets større byer ikke indsamler organisk affald. Med undtagelse af Jakob Ellemann-Jensen har journalisten talt med alle sine kilder over telefon.