Flere vil være frivillig brandmand

Flere vil være frivillig. Enten som brandmand eller redder ved Beredskabsstyrelsen. Det er lysten til at gøre en forskel der driver værket. Det erfarer sektionslederne ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Lars Isbye og Karsten Thurøe.

»Vi har oplevet at flere vil være frivillige. Vi har en hjemmeside der hedder blivfrivillig.dk, og der kan folk melde sig til som frivillig. Vi har en hel dag, hvor vi ser hinanden an, og denne dag har vi oplevet en stigning i antallet af deltagere,« fortæller Lars Isbye om erfaringen i Beredskabsstyrelsen Hedehusene, som både uddanner og har frivillige brandmænd og reddere tilknyttet.

»Det er lysten til at gøre en forskel for samfundet og befolkningen, der er blevet opprioriteret« fortæller Karsten Thurøe, om hvorfor de frivillige vil være frivillig i Beredskabsstyrelsen. Til forskel fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene har Beredskabsstyrelsen Nordjylland kun uddannelse af værnepligtige, som efter deres værnepligt kan vælge at blive frivillig.

Selvom arbejdet ved Beredskabsstyrelsen er ud over fuldtidsjob, familie og andre interesser, så har de to sektionsledere kun oplevet en stigende interesse for at blive frivillig i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen bruges mere
Ud over hele landet har Danmark brandvæsner, som er drevet af enten Falck eller den lokale kommune. Alligevel oplever Beredskabsstyrelsen, at de bliver brugt mere og mere.

»Beredskabsstyrelsen er jo et supplement til det røde brandvæsen,« forklarer Lars Isbye, men understreger at de frivillige ved Beredskabsstyrelsen har akkurat samme uddannelse som brandfolk ude på landets brandstationer.

»Det er når der er behov for specialmateriel eller meget mandskab, vi bliver kaldt,« siger Lars Isbye.

Senest har Beredskabsstyrelsen Hedehusene blandt andet deltaget ved branden i KB-hallen. Her leverede Beredskabsstyrelsen både brandfolk til slukningsarbejdet, lys til at oplyse hallen om natten, og mad til alle de som arbejde ved slukningen af branden, oplyser Lars Isbye. Han bakkes op af Karsten Thurøe, som fortæller:

»Beredskabsstyrelsen bliver generelt set brugt mere. Dels fordi kommunerne efter kommunalreformen har fået risikobaserede brandvæsner, hvor Beredskabsstyrelsen er kommet ind i billedet når der er ulykker som kræver speciel, -grej, -materiel, køretøjer og mandskab.«

Mangler aldrig folk
Lars Isbye fortæller at de frivillige lægger over 125 timer af deres egen fritid, hos Beredskabsstyrelsen Hedehusene hvert år, og dette til trods mangler de aldrig frivillige til de opgaver som beredskabet får.

»Vi har ikke oplevet noget problem med at stå at mangle folk, på det punkt er vi meget privilegerede. Vi oplever ikke, at man ikke føler forpligtigelse, fordi det er frivilligt arbejde,« forklarer Lars Isbye videre. I den forbindelse påpeger Karsten Thurøe:

»Ser man på Hedehusene vil det slet ikke kunne lade sig gøre uden frivillige, hvor de øvrige centre har værnepligtige som de primært trækker på. Dog vil det være meget sværere uden de frivillige.« pointerer Karsten Thurøe.

»De frivillige udgør en stor rolle, og vi har en kontrakt om, at frivillige i Beredskabsstyrelsen skal med på 25 procent af alle Beredskabsstyrelsens indsatser.«

Foto: Beredskabsstyrelsen

Læs også:

Beredskabsstyrelsen

Blivfrivillig.dk