Flest mænd dropper ud af uddannelsen

På flere af de mellemlange videregående uddannelser er mændene i undertal, og det øger risikoen for, at de dropper ud. Foto: Metropol

Ud af de 188.000 studerende, der i 2011 startede på en uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, havde 23 pct. forladt uddannelsesgruppen fem år senere uden at have fuldført en uddannelse. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alle uddannelsesgrupper er frafaldet af mænd højere end frafaldet af kvinder. På de mellemlange uddannelser, professionsbacheloren, dropper 25 pct. mænd ud, mens  kun 18 pct. af kvinderne afbryder uddannelsen.

Mænd dropper studiet, når de medstuderende er kvinder
At det netop er på professionsbacheloren, der er størst forskel mellem det mandlige og kvindelige frafald, overrasker ikke Jakob Rathlev, der er chef for enheden for videregående uddannelse hos Danmarks Evalueringsinstitut.

– Mange af uddannelserne på produktionshøjskolerne er klassiske kvindefag. Det er f.eks. sygeplejerske-, ergoterapeut-, socialrådgiver- og pædagoguddannelsen. Og når mænd kommer i markant undertal på en uddannelse, er der en klar tendens til, at de ofte falder fra, fordi de måske ikke lige falder til socialt, siger Jakob Rathlev.

Mænd har svært ved at søge hjælp
En anden faktor, der får mænd til at afbryde uddannelsen, er, at mænd har svært ved at spørge om hjælp, når de kommer i tvivl.

– Når mænd begynder at få udfordringer og problemer, er de ikke særligt tilbøjelige til at opsøge hjælp og rådgivning. Det er ikke dem, der opsøger studievejledningen og de tilbud der ellers er, og det er selvfølgelig ikke befordrende til at blive hængende på studiet, påpeger Jakob Rathlev.

Fem-års-frafald på de forskellige uddannelsesniveauer

Så mange af de studerende, der startede en uddannelse i 2011, faldt fra:

 • Gymnasiale:
  17% af mændene
  13% af kvinderne
 • Erhvervsfaglige:
  39% af mændende
  37% af kvinderne
 • Korte videregående:
  34% af mændene
  28% af kvinderne
 • Mellemlange videregående:
  25% af mændene
  18% af kvinderne
 • Bachelor:
  24% af mændene
  21% af kvinderne
 • Lange videregående:
  13% af mændene
  12% af kvinderne
 • Ph.d.:
  10% af mændene.
  8% af kvinderne

Mændene skal føle sig som en del af fællesskabet
På Professionshøjskolen Metropol kan de sagtens genkende billedet af de mange mænd, der afbryder uddannelsen. De tager problemet med det høje frafald meget seriøst, fortæller Metropols studiechef Charlotte Egholm.

– Vi har meget fokus på at prøve at minimere frafaldet generelt, men i mindre grad direkte i forhold til det mandlige frafald, siger Charlotte Egholm. 

Charlotte Egholm mener, at det er individuelle årsager, der får de studerende til at droppe ud, og at det derfor er svært at fokusere direkte på det mandlige frafald. Hun nævner alligevel et initiativ på sygeplejerskeuddannelsen, som kan hjælpe med at nedbringe antallet af mænd, der frafalder.

– På vores sygeplejerskeuddannelse er der en specifik forening for mandlige sygeplejersker, og det er jo et forsøg på at give dem en plads og et fællesskab at høre til. Det er ikke direkte et fastholdelsestiltag, men det er en foreningsdannelse, som måske kan have en positiv indflydelse på frafaldet, siger Charlotte Egholm. 

Alle uddannelser lider af frafald
Højt frafald er en udfordring på tværs af hele Danmarks uddannelsessystem.

– Frafaldet er generelt set højt, og man må også konstatere, at vi ikke for alvor har knækket koden på, hvad frafaldet handler om, og hvad der skal til for at nedbringe det. For ellers havde vi gjort det for længe siden, siger Jakob Rathlev.