Sådan får vi flere unge i uddannelse

 Dynamo Udskoling startede i august 2011, og blev iværksat af Københavns Kommune. Formålet er at få flere folkeskoleelever ud i erhvervslivet. De unge skal inddrages mere, få viden om danske virksomheder og lære at arbejde i grupper. Projektet vækker nu optimisme hos lærer, vejleder samt elever.

Kildevældskolens inspektør, Jørgen Bang, er indtil videre begejstret:

   ”Det giver nye muligheder, og berigelse for de unge at være med i et udviklingsprojekt, ” siger han og fastslår, at ”Kildevældskolen vil gøre udskoling mere attraktiv og målrettet i forhold til de unge, og dermed leve op til regeringens målsætning om at få 95 % af de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse i år 2015.”

Behovet for nytænkning er tiltagende, fordi antallet af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse er faldet med 6 procentpoint siden 2003, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Eleverne skal stå stærkere
Dynamo Udskoling startede i august 2011 og kører frem til 2014. Tre skoler er med i projektet og er udpeget som ”dynamoer på udskolingsområdet, ” fremgår det på Københavns Kommunes hjemmeside.

Målet er at ”skabe ny viden og høste nye erfaringer på udskolingsområdet 7. – 9. klasse, ” skriver Københavns Kommune.

I første omgang er tre skoler involveret: Vesterbro Ny Skole, Kildevældskolen og Sortedamskolen.
Man vil fokusere på ”elever der ikke rigtig ved, hvad de vil og måske heller ikke har det store kendskab til, hvad ungdomsuddannelserne kan tilbyde, ” fastslår Kildevældskolens inspektør, Jørgen Bang.

”Vi forsøger at skabe lidt motivation. Nogle af eleverne er måske gået lidt døde, og dem skal vi levere nogle nye redskaber til, ” pointerer Jørgen Bang.

Samarbejde er løsningen
Uddannelsesvejleder Helle Moe Jensen er tilknyttet projekt Dynamo Udskoling og fungerer som ekstern rådgiver på Sortedamskolen.
”De unge skal blive bedre til at vælge ungdomsuddannelse og job, ” siger Helene Moe.

Eleverne på Sortedamskolen har netop besøgt DFDS Seaway på Nordhavn for at få mere erfaring og viden om, hvordan livet er i en virksomhed.
Helle Moe fortæller at ”eleverne er rigtig glade for det. ”

Initiativet er stadig i sin spæde start, så det er for tidligt at tale om effekt, men alle involverede parter lader til at synes om projektet.

Praktikpladser er afgørende

Samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan bane vej for flere praktikpladser, som børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S), ser som en del af løsningen:

   ”Vi vil derfor sikre en reel uddannelsesgaranti og på at gøre det mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse. Vi vil også styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem bedre undervisning og et bedre praktikpladsopsøgende arbejde, ” skriver hun i en mail til Netavisen.

Uddannelse er vigtigt, fordi det skal sikre, at Danmark fremover ”vil have kvalificeret arbejdskraft og kan opretholde en høj global konkurrenceevne, som sikrer et velfungerende samfund, ” siger forsker i Ungdomsuddannelse fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Ulla Højmark Jensen.

Se også:
Færre unge gennemfører en ungdomsuddannelse  
10.- klasse løfter de svage elever men ikke resten 

Kilder:
Om Dynamo Udskoling 
Tre skoler udpeget som Dynamoer
Kildevældskolen

Regeringens 95 % målsætning