Forsker: Symbolsk at hæve kommunalpolitikernes løn

lønstigning for kommunalbestyrelsesmedlemmer har symbolsk karakter Foto: Sophie Hrefna Palm Boye
lønstigning for kommunalbestyrelsesmedlemmer har symbolsk karakter
Foto: Sophie Hrefna Palm Boye
Forslaget om at hæve vederlaget for kommunalpolitikerne bliver hilst velkommen af kommunalforsker Kasper Møller Hansen, der dog understreger, at et større vederlag hovedsagligt har signalværdi.

– Selv hvis du nærmest fordoblede beløbet så vil det stadigvæk betyde, at du er bedre tjent ved at sidde nede i kassen i Føtex, så vi kommer ikke i nærheden af, at det skal kunne betale sig, siger Kasper Møller Hansen.

Det var erhvervs- og økonomiminister Magrethe Vestagers (R) der forleden, i en tale på KL’s topmøde, lagde op til at hæve kommunalpolitikernes vederlag. På nuværende tidspunkt ydes der et fast vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen på 65.533 kr. årligt.
I kommuner med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere udgør vederlaget dog 78.640 kr., mens det i Københavns Kommune udgør 91.746 kr.

Vigtigt at finde en balance
Kasper Møller Hansen er som udgangspunkt begejstret for forslaget om et større vederlag, men mener stadig ikke, at lønningerne vil kunne matche kommunalpolitikernes arbejdsindsats:

– Kommunen fungerer i dag som en stor virksomhed og det kræver naturligvis, at politikerne skal sætte sig ind i mange stofområder. Undersøgelser viser, at nogle kommunalpolitikere arbejder 35-40 timer om ugen ved siden af deres almindelige arbejde.

Det Radikale Venstres kommunalordfører Marlene Borst Hansen anerkender, at lønningerne i kommunalpolitik er for lave, men pointerer samtidig, at økonomi ikke må være årsagen til, at man engagerer sig i politik:

– Man må ikke vælge kommunalpolitik på baggrund af økonomi, ligesom man heller ikke må fravælge kommunalpolitik på baggrund af økonomi, siger hun og understreger, at det handler om at finde en rimelig balance mellem arbejdsindsats og lønniveau:

– Det nytter ikke noget, at man som kommunalpolitiker er til grin. Det handler om at skabe en højere overensstemmelse mellem arbejdsmængde og honorering, så der kan komme balance i tingene.

Forældet vederlag
Vederlaget for kommunalpolitikere er ikke blevet reguleret siden 1996 og Marlene Borst Hansen mener derfor, at en stigning på ca. 30 procent vil være rimelig.

– I forhold til, hvordan andre offentlige ansattes lønninger er blevet reguleret siden 1996 er der et efterslæb på ca. 30 procent på det her område. Om det bliver præcis 30 procent ved jeg ikke, men det håber og forventer jeg, at det vil blive.

Det forventes, at et konkret forslag er på vej fra erhvervs- og økonomiministeren.