Forskning: Det kan multimedier tilbyde journalistikken

Et nyt speciale sætter fokus på den journalistiske genre "singler". Screendump fra specialets hjemmeside.
Et nyt speciale sætter fokus på den journalistiske genre “single”.
Foto: Screendump fra specialets hjemmeside.

Af Lasse Byrdal, uddannet journalist fra RUC og har skrevet specialet ‘Singlen i Danmark – En undersøgelse og udfordring af et nyt fænomen i dansk journalistik’ 

Et billede siger mere end tusind ord. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Men så prøv at regne ud, hvor mange ord ét minuts video med 24 frames per sekund svarer til.

I en ny specialeafhandling udforskes singleformatet og potentialet for indlejring af multimedier i lang, fortællende journalistik.

Afhandlingen, som er lavet på RUC i begyndelsen af 2014, indikerer, at korte videoklip, lydklip og billeder øger læserens identifikation – særligt i personbårne fortællinger.

Hvad er en single?

  • En single er en lang journalistisk produktion, der gør brug af litterære virkemidler – som karakterer, scener og dialog.
  • Singler er for lange til at blive trykt i dagblade, men for korte til at kunne kaldes bøger.
  • De bliver udgivet digitalt som e-bøger, og forlaget Zetland var først med formatet i Danmark.

Det er blot en af konklusionerne i specialet, der samtidig sætter spørgsmålstegn ved, om medierne er tilstrækkeligt visionære, når det gælder udnyttelsen af de muligheder, som nye digitale platforme tilbyder.

Multimedier tilføjer flere dimensioner

Specialeafhandlingen har blandt andet testet effekten af video- og lydklip i fokusgrupper. Her giver testpersoner udtryk for, at multimedier tilføjer flere dimensioner til læseoplevelsen.

– Informanterne udtrykker, at brugen af multimedielle elementer kan give en unik grad af identifikation og nærhed i forhold til casepersonen, står der i en af rapportens delkonklusioner.

Rapporten opstiller også en række anbefalinger til indlejring af multimedier i fortællende journalistik. Blandt andet at multimedier bør integreres i selve narrativet og ikke blot være ’til pynt’.

Det sker på baggrund af en analyse af en række såkaldte singler, interviews med redaktører og skribenter samt tests i fokusgrupper.

Teksttung nytænkning

Da Zetland i 2012 udgav den første single i Danmark, skabte det en del begejstring i mediebranchen, men de gode læsertal udeblev.

Med singleformatet skar Zetland omkostningerne til papir, tryk og distribution helt ned, så man i stedet kunne investere i indholdet. Det er nytænkning, der udnytter de digitale muligheder. Men samtidig satser singleformatet stort på tekst.

En anden af specialets hovedkonklusioner går netop på, at testpersonerne giver udtryk for, at singleformatet er for langt og tidskrævende. Selv i den testede uddragslængde – svarende til en tredjedel af den gængse singles omfang – vender testpersonerne tomlen nedad. Formatet er for langt til at passe ind i deres medieforbrug, lyder dommen. Og det kan heller ikke en øget brug af multimedier ændre på.

En single er i gennemsnit godt 51 normalsider lang (ved 2.400 anslag pr. side). Den korteste af de undersøgte singler er imidlertid kun 28 normalsider, mens den længste er på 96 normalsider. Beregningsgrundlaget herfor er de 21 først udgivne singler fra Berlingske og Zetland.

Læs specialet ”Singlen i Danmark – En undersøgelse og udfordring af et nyt fænomen i dansk journalistik” her.

Specialet ‘Singlen i Danmark – En undersøgelse og udfordring af et nyt fænomen i dansk journalistik’ blev til fra september 2013 til januar 2014.