Fremtidens hospital er intelligent

Lægerne og sygeplejerskerne bruger en stor del af deres arbejdsdag på at jonglere mellem et sandt hav af patientjournaler, medicinregistre og andre dokumenter, som alt sammen er digitaliseret. Men nu vil ny forskning sætte fokus på brugen af hospitalernes it-systemer, så det i fremtiden ville kunne gøres hurtigere, mere effektivt, og i sidste ende give personalet mere tid til patienterne.
 
 
Det mener professor på Københavns IT-Universitet Jakob Bardram, der som leder af forskningsgruppen, har studeret og analyseret arbejdsgange på Regionshospitalet Horsens. Her blev det hurtigt synligt, at teknologiens nuværende form ikke kan tilpasse sig det arbejde, der foregår på et hospital.
 
 
»Al moderne computerteknologi er udviklet med hensyn til kontorarbejde. Det er baseret på, at der er et personligt forhold mellem bruger og computer, som foregår i et kontormiljø og i et afgrænset tidsrum. Men alle de antagelser som teknologien opstiller, bryder fuldstændig sammen på et hospital. På et hospital er der jo intet, der er personligt – selv det tøj de går i, er jo noget, de får på hospitalet,« konstaterer Jakob Bardram.
 
 
Et højteknologisk it-system baseret på arbejdsgange
Derfor har han i de sidste 5-6 år arbejdet på forskningsprojektet ABC, der står for Activity-Based Computing. Den grundlæggende tanke i ABC projektet er, at teknologien i højere grad skal tilpasse sig brugerens aktiviteter og ikke omvendt. På den måde bliver sundhedspersonalet ikke bundet af de systemer, der er på hospitalerne i dag. Til gengæld er den teknologi, der skal understøtte læger og sygeplejersker i fremtiden, meget højteknologisk.
 
 
»Vi er i en designproces, hvor vi så småt er begyndt at bygge prototyper. Vi har bl.a. bygget en intelligent hospitalsseng, der via sensorer vidste noget om den patient, der lå i sengen. Vi har bygget en intelligent pillebakke, som hjalp patienten til at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Vi har også bygget store interaktive tavler på væggene, sådan at lægen og sygeplejersken kan gå til tavlen og få den information der er relevant for dem. I og med at systemet genkender dig, så finder den de oplysninger som er relevante for dig i den givende arbejdssituation« fortæller Jakob Bardram. 
 
 
Det næste trin i udviklingen er et forestående samarbejde med Bispebjerg, hvor nogle af prototyperne forhåbentlig kan indgå i den daglige drift. Men der går nu alligevel et stykke tid, før teknologien kan komme til sin ret på hospitalerne.
 
 
»Det varer et par år endnu,« påpeger Jakob Bardram. »Det bliver nok først i 2013, før vi kan vise noget frem ude på Bispebjerg. Men både Microsoft og IBM har vist stor interesse for projektet, og selv Apple har haft et projekt omkring dette her. For vejen til kommercielle produkter går ikke fra forskningslaboratoriet og ud i virkeligheden. Det skal igennem en virksomhed, der kan realisere det.«
 
 
One-size fits all holder ikke, mener sygeplejerskerne
Hos Dansk Sygeplejeråd er man begejstret for udsigten til ny og bedre teknologi. Dagligt må det faglige personale døje med rigide it-systemer og procedurer, der simpelthen ikke passer til arbejdsgangen på et travlt hospital. Det skyldes, ifølge Gunilla Svensmark, som er konsulent for Dansk Sygeplejeråd og ekstern lektor på Aalborg Universitet i Sundhedsinformatik, at der ganske enkelt er et helt basalt skel imellem sundhedspersonalets arbejde og deres syn på teknologien.
 
 
»Der er masser af forskningsresultater verden over, der viser, at de (sundhedspersonalet red.) er eksperter i at omgå systemer. Hvis systemet ikke understøtter deres arbejdsgange, så finder de på noget andet. « Hun siger samtidig, at forskningen har vist, at personalet på hospitalerne er nogle af de bedste til at dele work-arounds imellem hinanden, altså genveje i systemerne, til at være mere effektive.
 
 
Hun påpeger, at hvis fremtidens teknologi skal være gangbar på hospitalerne, så skal der for det første være noget ordentlig mobilt hardware, der kan »tåle en spritklud, og i værste fald en tur i vaskemaskinen,« som hun siger. Men dernæst, så ønsker hun, som Jakob Bardram også påpeger, at systemet bygges op i nogle moduler.
 

»Systemet skal være konfigurerebart, så afdelingerne selv kan sætte deres system op, så det passer til deres patientgrupper og til deres hverdag. Et slags Legosystem. For det der one-size fits all, det holder ikke« udtrykker hun. 

Læs også: Hospitaler får rekordhøje karakterer

Læs også: Succesrig skadestueordning risikerer at lukke