Giv din gamle mobiltelefon til en hjemløs

De fire sygeplejersker og den ene læge i SundhedsTeamet i Københavns Kommune cykler gaderne tynde i deres daglige arbejde med hjemløse og udsatte borgere. Teamet opsøger dem på gader, herberger og varmestuer. Mange af dem har problemer med alkohol og en del af dem har psykiske problemer.

En del hjemløse har en mobiltelefon, men der er også en gruppe, som ikke har det. Det er dem, SundhedsTeamet gerne vil have fat i, så det bliver nemmere, at kunne støtte dem i en behandling. Lone Dam, der er en del af teamet, giver et eksempel:

”Hvis vi fx har en borger, der er i tuberkulosebehandling, men som ikke har nogen mobiltelefon. Når man har tuberkulose, er det vigtigt at man får sin medicin jævnligt. I realiteten skal man have den dagligt, men det er ikke altid folk kan honorere det. Så kan vi lave nogle specielle aftaler om, at vi kan give dem medicin to eller tre gange om ugen, men så skal de til gengæld også have den. Og så kan det være rigtig fantastisk – hvis folk ikke har en mobiltelefon – at kunne give dem en mobiltelefon og sige ’så kan vi ringe sammen om, hvor du er henne, når du skal have din medicin’, for det er os der har den og kører ud og afleverer den.”

Derfor vil SundhedsTeamet gerne fremover kunne udlåne mobiltelefoner og taletidskort til de borgere, der kan have nytte af det.

Hjemløse er samarbejdspartnere ikke patienter

Lone Dam forklarer, hvorfor de hjemløse ikke bare kan gå til lægen, som de fleste andre mennesker gør:

”Det er en gruppe, som har svært ved at indordne sig i de rammer, som vi andre eksisterer i. Oftest fordi de ikke kender dem. De er vokset op i nogle miljøer og omgangskredse, som har nogle andre måder at gå til tingene på end den almindelige dansker. Det vil sige, sådan noget som at overholde tidspunkter, det er rigtig svært. Det er specielt svært, når man eksisterer på gaden, fordi tid jo er relativt.”

Lone Dam og hendes kolleger anser heller ikke de hjemløse som patienter i samme forstand som sundhedssektoren gør:

”Når vi indgår i et samarbejde med de patienter, vi har med at gøre, så kan de sagtens overholde aftaler, men det handler om, at vi laver dem til samarbejdspartnere i stedet for patienter.”

Fin ide

Lars Benjaminsen, der er socialforsker på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), har forsket i hjemløshed og synes, det nye tiltag lyder som en god ide:

”Mange hjemløse har kroniske sygdomme, der gør, at det er vigtigt at kunne give en længerevarende behandling og kunne holde en længerevarende behandlingskontakt. Og der synes jeg, at det er en meget fin ide, at bruge mobiltelefoner som et redskab til netop at kunne fastholde kontakten med den enkelte og dermed også kunne fastholde en kontinuitet i behandlingen.”

Du kan hjælpe: Hvis du har en mobiltelefon med oplader, der virker, kan du sende den til SundhedsTeam, Sundholmsvej 18, 2300 Kbh. S.