Gymnasium holder festival for bæredygtighed

Matilde Dydensborg og Thomas Morthorst er begge medarrangører til bæredygtighedsfestivalen, og arbejder på løsninger til mere bæredygtigt energi. Foto: Mathilde Hebsgaard Lund

Krea-værksted, vegetarisk mad og genbrugstøj fylder i denne uge på Egedal Gymnasium & HF.

Bannere med FN’s verdensmål hænger mellem søjlerne og omkredser den svage summen fra eleverne, der er i fuld gang med ‘bæredygtigt projektarbejde’. 

– Det handler om at vise, at man som ung også kan være med til at løse nogle store problemer, som er globale i udgangspunktet, men også ofte har lokale løsninger, siger Thomas Birk, underviser i Naturgeografi og Geovidenskab, samt medarrangør af bæredygtighedsfestivalen. 

Klimakrisen er en kompleks case. Løser man klimakrisen, løser man også rigtig mange andre problemer
Matilde Dydensborg, elevrepræsentant på bæredygtighedsfestivalen

FN’s 17 Verdensmål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed & Trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand & sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs & økonomisk vækst
9. Industri, innovation & infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer & lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed & stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Kilde: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Skolen har valgt at tage afsæt i fem af FN’s 17 verdensmål, hvor hver klasse får tildelt et mål, de skal arbejde ud fra. Målene eleverne arbejder med er “Livet på Land”, “Livet i vand”, “Klima-indsats”, “Bæredygtig energi” og “Rent vand & sanitet.”

– Det afgrænser vores fokus, men når det er sagt, hænger verdensmålene jo sammen på kryds og tværs. Eleverne kan på den måde arbejde med flere af verdensmålene, siger Thomas Birk. 

Matilde Dydensborg, som er elevrepræsentant ved bæredygtighedsfestivalen, ser også masser af spændende problemstillinger i temaet om klima.

–  Klimakrisen er en kompleks case. Løser man klimakrisen, løser man også rigtig mange andre problemer, siger Matilde Dydensborg. 

Festivalen er støttet med 475.000 kr af Region Hovedstaden, hvor en del af pengene går til at fremme de naturvidenskabelige fag også kaldet STEM-fagene.

Læs også: Biodiversiteten på prøve i landets 3. mest opdyrkede kommune

Matilde Dydensborg & Thomas Morthorst håber, at festivalen vil give bedre indblik i verdensmålene og en bedre forståelse af bæredygtighed. (Foto/Mathilde Hebsgaard Lund).

Bæredygtige løsninger, der rækker ud over hverdagens gøremål 

Matilde Dydensborg går i 2.g på Egedal Gymnasium sammen med elevambassadør Thomas Morthorst. De har begge hjulpet til med planlægningen af festivalen og er i samme projektgruppe, hvor de arbejder med løsninger til mere bæredygtig energi i ulande.  

–  Jeg får meget ud af at være her. Vi lærer at arbejde projektorienteret og om bæredygtig udvikling. Man ser, hvordan målene er forbundet mellem hinanden, at de ikke er opdelt i kasser, men at løsningen af et mål kan løse andre. F.eks. tager vi udgangspunkt i bæredygtig energi, men med løsning af det, kan vi også hjælpe med at løse andre problemer indenfor industri, lighed og uddannelse, siger Thomas Morthorst 

Festivalens fokus på klima og bæredygtighed ligger elevrepræsentant Matilde Dydensborg meget nært. Hun håber, at festivalen vil kunne vise andre elever, at bæredygtighed ikke kun handler om at gå i genbrugstøj. 

– Det er det, jeg elsker ved bæredygtighedsfestivalen, at vi beskæftiger os bæredygtighed, der rækker ud over klima og miljø, som gør at vi også kigger på de sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. Altså at det ikke kun handler om, hvad vi spiser, og hvad vi går i af tøj, siger Matilde Dydensborg elevrepræsentant.   

Læs også: Nyt forskningsprojekt: Beton på havbunden skal skabe frodigt dyreliv under overfladen

Hun oplever også, at festivalen og det faglige projektarbejde sætter hele klimakrisen i et større perspektiv. 

På festivalen arbejder eleverne med løsninger på kreative og innovative måder. Foto: Mathilde Hebsgaard Lund.

”Vi skal også huske at fokusere på løsninger” 

Der er lidt en tendens til, at vi maler det hele meget rødt. Vi skal også huske at fokusere på løsninger. Det er det vigtige ved denne uge, vi arbejder med løsninger og ikke kun problemer
Thomas Birk, underviser i Naturgeografi og Geovidenskab

Festivalen har siden tirsdag haft fuldt program med oplæg, ekskursioner og masser af løsningsorienteret projektarbejde. Det håber Thomas Birk, underviser i Naturgeografi og Geovidenskab, både kan inspirere elever så vel som lærere. 

– Vi håber, at eleverne får en god oplevelse og bliver klogere på verdensmålene, og klogere på det at arbejde med løsninger og projektorienteret. At de får et blik for, at man faktisk godt kan gøre noget. Der er lidt en tendens til, at vi maler det hele meget rødt. Vi skal også huske at fokusere på løsninger. Det er det vigtige ved denne uge, vi arbejder med løsninger og ikke kun problemer, siger Thomas Birk. 

Egedal Gymnasium & HF’s rektor Camilla Rye Jørgensen håber, at festivalen kan blive en fast årlig tilbagevendende aktivitet. Hun mener, at det er vigtigt at eleverne lærer, at de kan gøre en forskel i verden. 

–  Vi har været så utrolig heldige, at Center for Regional Udvikling har villet støttet det (festivalen, red.). Vi har kunne give eleverne nogle læringsoplevelser, som vi ikke kan gøre i det daglige. Det her med at lave noget som hel skole, særligt efter corona, er bare utrolig dejligt, siger Camilla Rye Jørgensen.    

Thomas Birk ser også at projektarbejde og verdensmålene efter festivalen bliver en mere integreret del af undervisningen. 

–  Vi håber, at festivalen kan inspirere lærere til at inddrage verdensmålene mere i undervisningen fremover, også i de fag, hvor det ikke er lige så oplagt. Vi vil gerne styrke projektarbejde ved at introducere det tidligere. I stedet for kun at belyse problemstillinger, så kan projektarbejde lede frem til en konkret løsning, siger Thomas Birk, underviser i Naturgeografi og Geovidenskab. 

Sådan gjorde vi: Skribenten faldt over historien på gymnasiets egen hjemmeside og ringede derefter op til kontoret for at lave en aftale. Alle interviews er foretaget ansigt-til-ansigt på skolen. Elevernes forældre er også blevet kontaktet og godkendt interview, samt billede.