Her er læreruddannelsens historie

Læreruddannelsen har siden tidernes morgen været et varmt emne. I årtier har fagfolk diskuteret, afskaffet og tilføjet nye tiltag til uddannelsen. Og nu er det blevet tid igen. Der skal nedsættes en kommission, som skal lægge hovederne i blød og opgradere læreruddannelsen.

En sådan kommission er dog ikke en ny elev i klassen, hvis man spørger historiker Ning de Coninck-Smith.

-Det er meget fornuftigt, hvis man gerne vil eksperimentere med uddannelsen. Men det er ikke nogen ny tanke på den måde. Der blev også nedsat en kommission i 1960, som skulle undersøge uddannelsen, siger Ning de Coninck-Smith.

Absalon udvikler allerede 

På Professionshøjskolen Absalon, er man åben over for kommissionen, selvom der i forvejen gøres meget for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen.

-Vi gør rigtig mange ting for at udvikle uddannelsen. Vi har implementeret nye ambitioner, de ti ambitioner, som er en samlet plan for Professionshøjskolerne. Her på uddannelsen forsøger vi blandt andet at sikre, at vi kommer tættere på praksis i Folkeskolen, siger Camilla Wang, som er rektor på Professionshøjskolen Absalon.

Og det er netop den udvikling, som ligger til grund for kommissionen.

-Det er et stort skridt at tage, hvis der skal foretages ændringer på en uddannelse. Med kommissionen får vi eksperter til at grave længere ned og undersøge forholdene. Det er meget fornuftigt, siger Anni Matthiesen, som er undervisnings- og børneordfører for Venstre.

Læs også: Lærerstuderende vil have klima på skoleskemaet

Tidligere ændringer af uddannelsen

Læreruddannelsen har altid været til diskussion – faktisk lige siden den for alvor fik rodfæste i samfundet. Ning de Coninck-Smith peger på flere vigtige nedslag, som har ændret uddannelsen frem til i dag.

-Der har været mange vigtige begivenheder. Det hele startede sådan set allerede i 1818 med Seminariereglement. 1966 loven er også vigtig for uddannelsen, fordi den gjorde læreruddannelsen til en enhedsuddannelse, en akademisk uddannelse og fjernede den religøse overbygning.

Navisen.dk har udarbejdet en tidslinje, der beskriver de nedslag, som historiker Ning de Coninck-Smith nævner. Klik igennem dem, og se om du også kender til nogle af de centrale begivenheder.

Læs også: Ekspert afviser kritik af Pengeugens Undervisningsmateriale:»Det er altså sådan bankerne fungerer«

Sådan gjorde vi: Idéen udsprang af debatten om læreruddannelsen i medierne. Alle kilder er interviewet over telefonen.