Hillerød: Videoundervisning indtager indskolingen

Thomas Mehr har gennem flere år testet en særlig musikalsk undervisningsform. Nu dukker ‘Musik Thomas’ op på smartboardet, når undervisningen går digitalt.
Foto: Ordstrømmen

I fremtiden vil virtuelle hjælpeundervisere hjælpe skolelærerne med at undervise de små klasser i at læse og skrive.

Det håber iværksætterne bag et nyt digitalt undervisningsprojekt i hvert fald.

Projektet hedder Ordstrømmen og går kort fortalt ud på, at en særlig musikalsk undervisningsmetode skal udbredes digitalt til landets skoler gennem videoklip, fortæller Bo Lauenborg, der er en af mændene bag projektet.

Det digitale rammer bredere

På Marie Mørks Skole i Hillerød er de i gang med at teste den digitale undervisningsform. Ifølge Pia Mikkelsen, der er børnehaveklasselærer og testperson på Marie Mørks Skole, kan den digitale undervisning gribe nogle børn, som er mere udfordret i at forstå den klassiske undervisning.

– Vi har børn, der sidder og er generte, børn med motoriske udfordringer, og børn som har nogle andre psykiske udfordringer. Her har de et fælles medium, som de kan mødes i, uanset hvilket niveau de er på, siger Pia Mikkelsen.

Læs også: iPads tvinger lærere til at nytænke undervisning

Det nye startup-projekt er målrettet børnehaveklasseelever. Det er på det klassetrin, der er store forskelle i elevernes udvikling, fortæller Pia Mikkelsen. Hun uddyber, at brugen af et digitalt univers, som eleverne bedre kan forholde sig til, giver dem en bedre indlæring:

– Med den børnegruppe jeg sidder med, kan det godt være, at de har en aldersforskel på ni måneder til halvandet år. Men i virkeligheden siger deres kognitive udvikling, at jeg har børn mellem 4 og 8 år at gøre. Hvis jeg skal ramme dem bredt, så er det måske digitalt, siger hun.

Musikken som drivkraft

Det er ikke meningen, at den virtuelle underviser skal erstatte klasselæreren, men derimod være et supplement til den traditionelle undervisning. Ordstrømmen er skabt i et forsøg på at udbrede en læringsmetode, der kræver særlig undervisning. Gennem musik og rytmik har skaberen af Ordstrømmen, Thomas Mehr, nemlig fundet en metode til lettere at lære børn om bogstaver og lyde.

– Det er en hjælpelærer, og det her univers skal hele tiden styres af klasselæreren. Der er ikke særlig mange lærere i børnehaveklasserne, der kan gøre det, Thomas Mehr kan. Han har jo meget fokus på musikken. Så det er et supplement til undervisningen, siger Bo Lauenborg.

Intet belæg for øget læring

Ordstrømmen dukker op, samtidig med at Undervisningsministeriet er i gang med at øge digitaliseringen i skolerne. I perioden 2012-2017 har Undervisningsministeriet sat 500 millioner kroner af til, at kommunerne kan få tilskud til køb af digitale læremidler.

Læs også: Digital Læring skal gøre erhvervsuddannelser mere attraktive

Forsker i digitalisering af uddannelse ved Roskilde Universitet Jesper Balslev mener ikke, at der er belæg for, at digital undervisning medfører øget læring. Han forstår ikke, hvorfor der bliver satset så meget på det.

– De argumenter, man bruger, for at der skal mere digitalisering i undervisningen, er på et tvivlsomt empirisk grundlag. Der er meget litteratur, der peger på, at lignende investeringer ikke har medført nogen læringsmæssig fordel, siger Jesper Balslev.

Bo Lauenborg er ikke så optaget af videnskabelige beviser for den digitale undervisningsform.

– Hvordan skulle der være evidens? Vi er jo lige startet. Jeg tænker, at der kommer noget på et tidspunkt, siger Bo Lauenborg.

Han anerkender, at der er flere digitale undervisningstilbud, hvor man tænker: »Hvorfor har I lavet det, hvem får noget ud af det?« Han tror, at den virtuelle lærer kan løfte nogle børn, fordi de bruger det digitale medie på en måde, hvor børnene ikke bare skal se passivt til.

– Vi bringer to dimensioner sammen (den musikalske og digitale, red.) og vil have børnene til at skulle samarbejde ind i den digitale verden – samarbejde om at lave ord. Det er ikke det digitale medie, der gør det. Det formidler bare, siger Bo Lauenborg.

Thomas Mehrs særlige undervisningsform har i mange år været helt og aldeles analog. Hvordan det foregår, kan man se i denne video fra Ordstrømmens YouTube-kanal.