Ny forsøgsordning tilbyder “de raske drenge” i Ringsted et alternativ

Udskolingselever i ringsted skal snart give sig i kraft med bl.a. tømrer erhvervet, hvor f.eks der laves spær

Helt i takt med regeringens ønske om at få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse, har Ringsted Kommune netop fået godkendt det økonomiske aspekt i rammeforsøget ‘Eud 8/9’, en forsøgsordning, der tillader udskolingselever fra 8. og 9. klasse at prøve kræfter med håndværkerfagene to dage om ugen. Det bliver uddannelsesstedet ZBC Ringsted, der kommer til at lukke dørene op for et antal udskolingselever, der vil prøve kræfter med håndværksfagene. ZBC’s uddannelseschef, Klaus Heine Helstrand, fortæller hvordan initiativet kom i stand:

Fakta om forsøgsordningen

-I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole.

-Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

-Rammeforsøget er en videreførelse af det tidligere rammeforsøg med eud 8/9, som udsprang af den politiske aftale af 22. november 2018 “Fra folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden”

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

-ZBC og Ringsted Kommune har hen ad årene haft et tæt samarbejde om uddannelse. Der er en politisk bevågenhed om, at vi mangler en hel stribe faglærte, og vi kommer til stadighed til at mangle flere og flere faglærte de kommende år. Nogle af de udfordringer bliver imødekommet i forsøget “eud 8/9”.

Ringsted rimer ikke på uddannelse

Forsøgsordningen rammer et tørt sted, da der i Ringsted Kommune er problemer med at få den unge generation til at gennemføre en uddannelse.

-Vi oplever, at der er en udfordring hos en gruppe unge i Ringsted Kommune, som desværre hverken kommer videre på erhvervsuddannelser eller ungdomsuddannelser i det hele taget. ‘Det er den restgruppe, som det her forsøg også er med til at adressere og styrke,’ siger Helstrand.

Tilbuddet for den tværfaglige undervisning kan benyttes af alle, men det henvender sig specielt til en gruppe af unge. Dem kalder Helstrand ‘de raske drenge.’

– Målgruppen er kendetegnet ved, at det er nogle unge, som er svære at motivere i grundskolen. Som måske ikke har det faglige niveau, der skal til og måske har højt fravær. De trives ikke så godt i den form, grundskolen har i dag og har mangel på motivation. Og det med motivationen. Der tror jeg, er det springende punkt her.

Pia Thøgersen, der sidder i undervisningsudvalget for de konservative og har været med til at vedtage forsøget, ser nogle af de samme problematikker i Ringsted.

‘Det kan godt være, at uddannelsesniveauet i Ringsted Kommune ligger under landsgennemsnittet. Det vil f.eks. sige, at vi har mange familier, hvor der er håndværkere, og der er tradition for det her. Men det er jo det, samfundet har brug for, så det skal vi styrke og skabe. Håndværk er et af de vigtigste erhverv. Vi kan jo ikke alle sammen være statsansatte eller gå rundt og være akademikere.’

For Thøgersen kan initiativet også ses som en løsning på byens utilpasse unge.

-Det fantastiske ved dette initiativ er, at hvis du ikke er skoleparat, eller har haft en svær opvækst eller noget tredje, der besværliggør skolelivet for dig, så er det her chancen for at sige, ‘Ej, her kan jeg gå ud og være med til at gøre en forskel og mærke, at nogen har brug for mig og gerne vil mig,’ og det tror jeg, de unge har behov for.

Som tømrer skal man kunne regne, som automekaniker skal man kunne engelsk

Kombinationen mellem det erhvervsfaglige og det boglige vil få en meget praksisnær tilgang på ZBC. Det medvirker til at motivere dem, mener Helstrand.

-Eleverne får at se, hvad man bruger matematik til, f.eks. når man skal være tømrer og skal beregne vinkler. Eller hvis man nu skal være automatiktekniker, hvor det er vigtigt, at man kan læse en engelsk manual, siger Helstrand.

-Det handler om at skabe tydelige rammer for eleverne, så de kan se et formål med den undervisning, de er i gang med. Det er jo noget af det, man kigger på i den her forsøgsordning. Det at undervise på en anden måde.

Ringsted bliver den bare fjerde kommune i landet, som kommer til at køre forsøgsordningen. De tre andre er Tønder Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Odsherred Kommune

Sådan gjorde jeg: Nyheden stammer fra et byrådsreferat. Begge kilder har jeg været i kontakt med telefonisk.