Jægere kommer under luppen for brug af ulovlig ammunition

Jægere skal tjekkes om ammunitionen i deres bøsser er lovlig. Det mener Naturstyrelsen, der fortsætter sidste års stikprøvekontrol af danske jægere. Det skyldes, at der i visse dele af jagtmiljøet bliver skudt med hagl af bly, som har været ulovlige herhjemme i en længere årrække.

Da 657 jægeres ammunition blev tjekket sidste år, fandt Naturstyrelsen blyammunition i tre tilfælde. Alligevel mener Naturstyrelsen, at det er vigtigt at opretholde indsatsen og fortsat kontrollere jægerne.
 
»Vi har intet statistisk belæg for at sige, om de tre tilfælde sidste år er repræsentativt for brugen af blyammunition. Men det er en metode, hvorpå vi kan holde fokus på emnet, og hvor stikprøvekontrollen skal virke præventivt, for vi går ud fra, at jægerne overholder loven,« siger fuldmægtig Jacob Bertram.
 
 
Jægere bifalder kontrol
I Danmarks Jægerforbund anerkender man, at der er visse jægere, der har problemer med at omstille sig til de gældende regler, men samtidig understreger næstformand Henrik Frost Rasmussen, at problemet er yderst begrænset.
 
 
»Der er ingen tvivl om, at der er nogle enkelte, der bruger det. Men mit indtryk er, at der er flere rygter end realiteter bag brugen af blyammunition.« Han mener dog, at kontrollen af jægerne er helt i orden. »Hvis der er rygter om, at der bliver brugt blyhagl i et vist omfang, så synes jeg selvfølgelig, at man skal kontrollere det,« siger han og understreger forbundets holdning.
 
 
»I Danmarks Jægerforbund er vi helt klart imod brugen af blyammunition, både pga. lovgivningen selvfølgelig, men også fordi at man kan få ligeså god ammunition i dag, der ikke indeholder bly.«
 
 
Stadigvæk lovligt i Sverige
Han peger på, at blyammunition stadigvæk er lovlig til jagtbrug i Sverige, hvilket kan være medvirkende til, at det stadigvæk ses herhjemme. Det er på trods af skærpede regler og skrappe restriktioner på området, hvor man ikke engang må være i besiddelse af blyammunition, da det medfører bødestraf. Blyammunitionen blev forbudt ved lov i 1996, da det som et tungmetal, optages i naturen og er sundhedsskadeligt for mennesker og dyr. Kontrollen udføres af Naturstyrelsens lokale repræsentanter, i tæt samarbejde med lokalt politi.
 
 
Årets jagtsæson startede 1. september og slutter 1. februar.
 
 
Læs også: Jægere rammer skidt når de skyder gæs (eksternt link)